Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Creating a visual style for a computer game 

   Pohjola, Taneli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The subject of this thesis is to create a visual style for a new low-budget computer game. The goal is to develop a fitting look for the game that can be utilized in the later parts of creating the game and to follow the ...
  • Creating a web platform of online education for Bazis Online 

   Dunaeva, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The following paper describes the process of creating a web design for an educational platform called Bazis Online. The main purpose of this Bachelor's thesis project is to become familiar with the basic issues related to ...
  • Creating an authentic brand image for sustainable ecotourism. Case study: Palenque Tours Colombia 

   Jaakkola, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Sustainable ecotourism services are designed to benefit both the tourists and the local society and environment. The green megatrend brings up the problem with greenwashing, which causes difficulties in recognizing the ...
  • Creating An Inventory System in Unreal Engine 4 

   Kivi, Mikael (2020)
   Opinnäytetyönä luotiin inventtaariojärjestelmä Unreal Engine 4 -pelimoottorissa, hyödyntäen pelimoottorin omaa Blueprint skriptausta. Opinnäytetyön tekninen osio toteutettiin suomalaiselle pelialan yritykselle, joka on ...
  • CREATING EDITORIAL DESIGN FOR THE FASHION BRAND “JAMIN PUECH PARIS” 

   Tarasova, Elizaveta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The principal intention of the present thesis is to follow the process of creating editorial design for a fashion brand through its main stages. This practice-based project constitutes a combination of editorial design, ...
  • Creating patterns for sports and traveling equipment textiles 

   Arsentieva, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The practical purpose of the thesis is to create textile patterns connected to Finnish culture, traditions and nature. The thesis furthermore aims to design new Finnish-looking textile patterns for some multifunction sports ...
  • CREATING UNIQUE PATTERN DESIGNS : WITH CULTURAL INSPIRATION 

   Khalili, Kania (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The topic of the present thesis is about creating unique pattern designs. The idea was to present the final pattern designs on kitchen-ware textiles. The patterns are designed with inspiration from Japan, for instance ...
  • CREATING VISUAL IDENTITY: K-CITYMARKET JÄRVENPÄÄ’S NEW FOOD BRAND 

   Nguyen, Uyen (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   This research aims to study brand identity and food packaging. The objective of this study is to create a solid visual identity and packaging design for a new food brand of K-citymarket, Järven-pää, Finland. This research ...
  • Creation Kit - Modaus ja sen mahdollisuudet 

   Ahonen, Emil; Syvertsen, Paavo-Oskari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään modaamisen teoriaan ja käytäntöön. Opinnäytetyö esittelee modeja ja modaamista, modien luomiseen tarkoitettua yksittäistä ohjelmaa ja käytännössä tehtyä modia. Opinnäytetyössä tutustutaan ...
  • CREATION OF PRODUCTION DESIGN FOR “THE THIRD RESIGNATION” SHORT MOVIE 

   Borisova, Alexandra (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The following thesis describes the creation of production design for the short movie ”The Third Resignation”. The aim of the research is to produce set and costume design visualizations which respond to the atmosphere of ...
  • Creative Arts Tanzania : A Development Plan for Art in Tanzania's Music and Creative Arts Sector 

   Hirvonen, Leena (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this study was to create a development plan for Art in Tanzania's music sector. The project was a continuum of my internship in Tanzania in the fall of 2011. The thesis consists of background information ...
  • Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus : Loppuraportti 

   Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:63 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi ja toteutti Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus -ESR-projektin vuosina 2009–2012 Pohjois-Karjalassa. Projekin tarkoituksena ...
  • CRITICAL FACTORS BEHIND SUCCESS AND FAILURE OF SMALL BUSINESS: A Study in Food Truck Industry in Finland 

   Truong, Linh (2019)
   This research aims to identify strategic elements that contribute to the success and failure of a small business in the food truck industry in Finland. The research is conducted to guide administrative procedure for ...
  • CRM-järjestelmän hankinta kohdeyritykselle 

   Lehmus, Minttu (2019)
   Opinnäytetyössä kartoitetaan kohdeyritykselle sopivaa CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmää. Opinnäytetyön päätavoite oli löytää yritykselle sopiva CRM-järjestelmä. Hankittavan järjestelmän avulla haluttiin myös ratkaista ...
  • CRM-ohjelmiston käyttöönotto tilitoimistossa 

   Kempas, Mervi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä Pretax Pohjois-Karjala Oy:n tulisi ottaa huomioon CRM-ohjelmiston käyttöönotossa. Asiakashallinta eli Customer Relationship Management on osa asiakaslähtöistä liiketoimintamallia. Yrityksen ...
  • Crossmedia ja transmedia 

   Karhi, Robert (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia crossmedian ja transmedian strategisia ratkaisuja ja kehityssuuntia. Opinnäytetyössä käsitellään tapausesimerkkejä, joiden avulla luodaan multimodaalisen median ...
  • CRUSH 

   Sormunen, Jaakko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin automaatio Autoyhtiö Sormunen Oy:n moreenin-murskausvaunuun. Tavoitteena oli kaikkien toimilaitteiden valvonta ja kontrollointi, jotta vältyttäisiin laitteiden ylimääräisiltä ...
  • CubePlosion-peli Unity-työkalulla 

   Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa peli Unity työkalua käyttäen. Idea peliin oli jo valmiina Jouni Laitisella / GPB Studios, mutta hänellä ei ollut aikaa lähteä toimeksiantajaksi, joten työllä ...
  • Customer satisfaction in service quality. Case company: Crowne Plaza St. Petersburg - Ligovsky 

   Trusova, Diana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The hotel industry relies on an excellent level of service. Bad service may cause the loss of customers. Customers will not come back if they are not happy with the level of service business provided. This thesis aims ...
  • CUSTOMER SATISFACTION SURVEY IN B2B – CASE COMPANY: AWARA GROUP 

   Chelpanova, Daria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Currently, the number of companies who use third parties for outsourcing is rising. Legal issues are significant components of any business and can cause problems when ignored. Consequently, legal service providers have ...