Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Development of Service Quality Rating Through Design Thinking and Innovation Metrics 

   Pattichis, Andreas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The topic of the present research was the development of a rating template that would serve as a quantitative tool by evaluating the depth of user-oriented thinking within organizations operating as service providers. ...
  • Diabeetikon jalkahaavojen ehkäisy : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Soikkeli, Juhapekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Diabetesta sairastaa maailmanlaajuisesti noin joka kymmenes aikuinen, ja määrä kasvaa tulevaisuudessa. Kroonisesti korkea verensokeri vahingoittaa hermostoa sekä heikentää ääreisverenkiertoa. Hermovauriot jaloissa altistavat ...
  • DIABETEKSEN AKUUTTIEN KOMPLIKAATIOIDEN OIREET : Juliste opiskeluterveydenhuollolle 

   Pietarinen, Antti; Pelkonen, Visa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Diabetes ja erityisesti tyypin 2 diabetes on kasvamassa oleva kansansairaus Suomessa ja maailmalla. Diabetekseen liittyy vahvasti erilaisia komplikaatioita, jotka voidaan jakaa kroonisiin ja akuutteihin komplikaatioihin. ...
  • DIABETEKSEN SAIRASTUMISRISKIN KARTOITUSTA : —Terveyspiste ruoka-apua hakeville Lähiötalolla 

   Kainulainen, Katja; Räsänen, Senja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tyypin 2 diabetes on kansantauti, jolla on suuri merkitys väestön terveydelle. Riskitekijöistä merkittävimpiä ovat perimä, ylipaino ja vyötörölihavuus. Tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan viivyttää tai ennaltaehkäistä ...
  • Diabetesta sairastavien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tyytyväisyys lapsen diabeteksen hoitoon, seurantaan ja hoidonohjaukseen Pohjois-Karjalan alueella 

   Väisänen, Merja; Penttinen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tyypin 1 diabeteksessa haiman insuliinia tuottavat solut ovat tuhoutuneet autoimmuunitulehduksen seurauksena. Hoitona on insuliini, joka annostellaan ihonalaisesti. Sen määrän ja pistostiheyden määräävät verensokeritaso, ...
  • Dialoginen Kehityskeskustelu Lieksan kaupungin strategian jalkauttamisen välineenä 

   Schroderus, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suunnitelma ja ohjeistus uudenlaisen kehityskeskustelumallin toteuttamiseen Lieksan kaupungille. Lieksan kaupungin strategia 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa ...
  • Dialogisen johtamisen vahvistaminen organisaation muutoksessa 

   Raunio, Linda (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittäminen on Suomessa ajankohtaista ja aiheuttaa organisaatioissa erilaisia muutoksia. Tämän vuoksi esimiesasemassa työskentelevien osaamisessa korostuvat taidot, joiden ...
  • Digiloikka tulee, oletko valmis? - Työn muutos ja sen vaikutus taloushallinnon tehtäviin ja osaamisen kehittämiseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Joensuun palveluyksikössä 

   Pentikäinen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, kuinka työ tulee muuttumaan taloushallinnon tehtävissä lähitulevaisuudessa, sekä tutkia, kuinka työntekijät kokevat työn muutoksen, kuinka esimiehet voivat viedä muutoksen ...
  • Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa 

   Järvipetäjä, Milla; Kukkasniemi, Sanna; Ranta, Joni
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 65 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digiohjauksen sovelluskokeilu toteutettiin osana eAMK-hankkeen "AMK-pedagogiikan digitalisaatio" -teeman toimintaa. Tässä rapostissa kuvataan ammattikorkeakoulujen opettajille sekä opiskelijoille suunnattujen sovelluskokeiluun ...
  • Digipalveluita tuottavan yksinyrittäjän päiväkirja 

   Korhonen, Kristofer (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin päiväkirjamaisesti yksinyrittäjän päivittäisestä työelämästä. Opinnäytetyössä seurattiin yrittäjän työelämää kymmenen viikon ajalta ja pohdittiin henkilökohtaisten taitojen kehittymistä tarkastelujakson ...
  • Digitaalinen markkinointi 

   Laukkanen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2012)
   Markkinointi on muuttunut ja muuttuu edelleen sosiaalisen median kasvun ja kehittymisen yhteydessä, minkä takia yhä useammat yritykset ovat lähteneet panostamaan markkinoinnissaan nimenomaan digitaalisiin keinoihin. Näistä ...
  • Digitaalinen markkinointisuunnitelma kauneusalan yritykselle 

   Sonne, Elena (2020)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda digitaalinen markkinointisuunnitelma kauneusalan yritykselle. Toimeksiantaja on starttaava yritys, jolle markkinoinnin kehittäminen aloitettiin ihan alusta. Opinnäytetyön ...
  • Digitaalinen markkinointiviestintä 

   Forsman, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Digitaaliseksi markkinointiviestinnäksi kutsutaan sitä markkinoinnin osa-aluetta, johon sisältyy koko yrityksen digitaalinen materiaali ja viestintä. Opinnäytetyö käsittelee digitaalista markkinointiviestintää ja sen keinoja ...
  • Digitaalinen taloushallinto ja sen toteutuminen Joensuun alueen pk-yrityksissä 

   Virta, Ville (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia digitaalista taloushallintoa ja sen toteutumista Joensuun alueen pk-yrityksissä. Tavoitteena oli selvittää, mikä vaikutus digitaalisella taloushallinnolla on yrityksen liiketoiminnan ...
  • Digitaalisella tekniikalla toteutetun zombie-elokuvan visuaalisen ilmeen muokkaaminen 1970-lukulaiseksi 

   Paavilainen, Saku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö tutkii 1970-luvun zombie-elokuvan visuaalista ilmettä. Se pyrkii myös antamaan ohjeita ilmeen toteutukseen nykyaikaisella digitaalisella kuvauskalustolla ja editointiohjelmilla. Tutkimus toteutettiin ...
  • Digitaalisen markkinoinnin kampanja Ilosaarirockille 

   Vento, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee digitaalisen markkinoinnin suunnittelua, jonka puitteissa luotiin mainoskampanja Joensuussa järjestettävälle Ilosaarirock-festivaalille. Kampanja toteutettiin samanaikaisesti Facebookissa, ...
  • DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KÄSIKIRJA ALOITTAVALLE YRITYKSELLE 

   Niva, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on digitaalinen markkinointi aloittavan yrityksen näkökulmasta. Tämän ravintola-alan yrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2018. Tämän johdosta opinnäytetyö toimii digitaalisen markkinoinnin ...
  • Digitaalisen osaamisen kehittäminen finanssialan kohdeorganisaatiossa 

   Uski-Kinnunen, Hanna; Pietarinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Finanssiala on kaikkien aikojen suurimmassa murroksessa digitalisaation, kansalliset rajat ylittävän kilpailun sekä asiakaskäyttäytymisen kiihtyvän muutoksen vaikutuksesta. Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa ...
  • Digitaalisen osaamisen kehittäminen itsensä johtamisen kautta Pohjois-Karjalan Osuuspankissa 

   Kyllönen, Jarno (2019)
   Digitalisaatio muokkaa finanssialaa jatkuvasti. Digitalisaatio on mahdollistanut paljon uusia asioita ja tulevaisuudessa sen merkitys vielä kasvaa. Jatkuva muutos on luonut tilanteen, jossa oppiminen jatkuu läpi elämän. ...
  • Digitaalisen pelaamisen muutos ja pelaamisen taustalla olevat vahvat pelielämykset 

   Ukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten pelaaminen on muuttunut pelialan muutosten myötä, millaiset elämykset kiehtovat digitaalisissa peleissä eniten ja miten niitä voidaan määrittää. Opinnäytetyössä tutkitaan näitä ...