Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5007-5026 / 5203

  • VOIMAA ÄITIYTEEN: Synnytyksestä palautumista ja äidin hyvinvointia tukeva ryhmätoimintamalli synnyttäneille äideille 

   Kettunen, Roosa; Murtonen, Riina (2019)
   Raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuvat muutokset vaikuttavat heikentävästi moniin äidin toimintakyvyn osa-alueisiin. Synnytyksestä palautumisen edistämiseksi ja muutoksista aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ...
  • Voimaannuttava luontotuokio - hyvinvointia luonnosta 

   Eronen, Eini; Leinonen, Salla; Seppälä, Antti-Eemeli (2019)
   Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että oleskelu luonnossa edistää merkittävästi ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tästä huolimatta luonnosta vieraantuminen on ollut jo pitkään käynnissä kaupungistumisen yleistyessä. ...
  • VOIMAANNUTTAVAA RYHMÄTOIMINTAA KUNTOUTUVILLE NARKOMAANEILLE 

   Vall, Veera; Hynynen, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Huumeiden käyttäjistä noin 80 % on ongelmakäyttäjiä. Opioidikorvaushoitoon hakeu-tuvista henkilöistä lähes kaikki ovat päihteiden sekakäyttäjä. Keskimäärin hoitoon tule-vat henkilöt ovat noin 30-vuotiaita. Terapeuttinen ...
  • Voimaannuttavaa stressinhallintaa : Stressinhallintaa tukeva ryhmätoimintamalli työikäisille 

   Siimestö-Johnson, Soile; Lindroos, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Stressinhallintataitojen kehittämiselle on tilausta nykypäivän vaativassa työmaailmassa: noin puolet työntekijöistä Euroopan alueella arvioi stressin yleiseksi työpaikallaan, ja lähes puolet kaikista menetetyistä työpäivistä ...
  • Voimajohtoaukeiden metsätaloudellinen hyödyntäminen 

   Santamäki, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan metsähakkeen määrän tulisi nousta nykyisestä 8 miljoonasta hakekuutiosta 14,5 miljoonaan hakekuutioon. Tämä tarkoittaa 6,5 miljoonan hakekuution lisäystä vuoteen 2030 ...
  • Voimalaitosalueen maakaapeloinnin selvitys ja ohjeistus 

   Ripatti, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään maakaapelointia, kaapelitutkausta ja lyhyesti sähköasennusten dokumentoinnin vaatimuksia. Toimeksiantona oli laatia Fortumin Joensuun voimalaitokselle maakaapeloinnin ohjeistus ja piirtää ...
  • Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Viskari, Aleksi; Vähäniemi, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme aiheena oli Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen liiketalouden harjoittelujaksojen avulla. Työmme tarkoituksena ...
  • Voimavaralähtöinen avustaminen -koulutus : Selvitys hoitohenkilökunnalle toteutetusta ergonomiakoulutuksesta 

   Nygren, Virpi; Hurskainen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Hoitotyö on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Potilassiirroissa oikeanlaisen siirtotekniikan hallitseminen sekä apuvälineiden käyttäminen on tärkeää työntekijän vammautumisen ehkäisemiseksi. Kinestetiikka on kehitetty ...
  • Voimavarat mielenterveyden vahvistajina – valokuvaprojekti ehkäisevän lastensuojelun pienryhmässä 

   Toroskainen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyönäni toteutin yhden 12-vuotiaille tytöille kohdennetun Minä olen tärkeä -pienryhmän kanssa valokuvaprojektin, jonka tavoitteena oli etsiä, löytää ja tuoda näkyviin projektiin osallistuvien tyttöjen ...
  • Voimavirtaa-projektin interaktiivisen verkkopalvelun konseptisuunnitelma 

   Leinonen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on interaktiivisen kartta- ja aikajanapohjaisen verkkopalvelun konseptisuunnittelu. Työssä käsitellään myös sisältöjen kategorisointia, jaottelua ja sitä, kuinka sisällöt voidaan esittää ...
  • ”VOITA ITSESI! VOIMAA JA TASAPAINOA IKÄÄNTYNEILLE” -DVD LIEKSAN PIENKOTIEN ASUKKAILLE 

   Pirinen, Sanni; Tiittanen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä Suomessa lisääntyy. Toimintakyvyn heikkenemisen takia kaatumistapaturmat yleistyvät. Kaatumistapaturmista aiheutuvat vammat lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Säännöllisellä ...
  • Volunteers - how to motivate and lead them 

   Sajo, Elise (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The aim of this thesis is to study the leadership of volunteers and its specific characteristics. The motivation of volunteers is studied and also how the leadership of volunteers is implemented in some volunteer organisations ...
  • VR-ratkaisut opetuksessa ja oppimisessa 

   Vepsäläinen, Jenni (2019)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin virtuaalitodellisuuden ratkaisuja opetuksessa ja oppimisessa sekä tarkasteltiin niiden tulevaisuuden näkymiä. Työn tarkoituksena oli tutkia VR-ratkaisujen tilannetta ja niiden hyödyntämistä ...
  • VR-sovelluksen optimointi ja metsän visualisointi Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

   Nykänen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö sisältää kaksi työprojektia, joissa teemana oli metsän visualisointi. Ensimmäisessä projektissa tavoitteena oli optimoida metsäalue virtuaalitodellisuutta varten Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Projektin ...
  • VR-sovellus leikkaussalisiivouksen opetusympäristöksi 

   Hietalahti, Samuel (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarjotaan huomioita ja kehitysehdotuksia virtuaalitodellisuutta hyödyntävien koulutusympäristöjen käytettävyyteen. Työssä käsitellään tuottamaani teknistä demoa leikkaussalisiivouksen simuloinnista, ...
  • Vulvodynia ja sen vaikutus naisen seksuaalisuuteen 

   Kuosmanen, Kirsi; Meriläinen, Anna-Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Vulvodynia tarkoittaa ulkosynnyttimien, ulkoisten sukupuolielinten tai häpyalueen kroonista kiputilaa, kirvelyä ja kosketusarkuutta ulkosynnyttimissä tai emättimen etuosan alueella. Vaivan aiheuttajaa ei tunneta ja sitä ...
  • Vuoden 2012 energiatehokkuusmääräykset ja Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmän mahdollisuudet 

   Hyvönen, Joonas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin energiamääräysten kehittymistä Suomessa 1.7.2012 voimaan tuleviin rakennusten energiamääräyksiin saakka sekä tarkasteltiin kansainvälistä energiatehokkuuden normistoa. Vuoden 2012 laskentaperusteiden ...
  • Vuodepotilaan asentohoito hoitotyössä : – Moodle-verkkoluentomateriaali hoitotyön auttamismenetelmät -kurssille 

   Eskelinen, Antti-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Vuodelepoa tarvitsevat potilaat, jotka kärsivät erilaisista sairauksista tai ovat liikuntakyvyttömiä. Asentohoito määritellään paikallaan pysyvän asennon haittavaikutuksien ehkäisyksi ja vähentämiseksi. Asentohoitoa ovat ...
  • Vuokra-asunnon valintaan vaikuttavat tekijät 

   Kokkonen, Jere; Pirtonen, Juha (2020)
   Tutkimuksen tavoite oli selvittää ja analysoida vuokra-asunnon valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä tuoda markkinoinnin näkökulma esille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi OVV Asuntopalvelut Joensuu. Tutkimuksemme oli ...
  • Vuokralaisen hoito- ja kunnossapitovelvollisuus ja laiminlyöntien seuraukset 

   Uustalo, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vuokrasopimusta ja sen merkitystä, hoito- ja kunnossapitovelvollisuutta ja sen tarkoitusta sekä vastuuta laiminlyönneistä ja seuraamuksia rikkomuksista. Opinnäytetyöni toimii hyvänä ohjeena sekä ...