- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 5028-5047 / 5308

  • A video demonstration of the 14 most valid physical examination tests for the shoulder 

   Pasanen, Tero; Kivistö, Heikki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis had two major purposes: (1) to review the literature for the most valid physical examination tests for the shoulder and (2) to produce a video demonstrating the correct performing techniques of the tests and ...
  • Video osana Opiskelijakunta POKAn sosiaalisen median markkinointia 

   Takanen, Sami-Pekka; Takanen, Sami-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee markkinointivideoiden suunnittelua ja toteutusta Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAlle. Toiminnallisena osana sitä varten on toteutettu 11 markkinointivideota, ...
  • VIDEO VÄLITTÄÄ -HANKE: KOULUTUSMATERIAALIA VIDEOVÄLITTEISEEN KRIISITYÖHÖN 

   Turunen, Lotta; Hiltunen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa tutkivan kehittämishankkeen menetelmin koulutusmateriaalia videovälitteistä kriisityötä tekeville henkilöille. Opinnäytetyö toteutettiin Hyvä Mieli ry:n Video välittää -hankkeessa. ...
  • VIDEO-OHJEET MICROSOFT OFFICE-OHJELMISTA : Word, Excel, PowerPoint 

   Turunen, Elisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä toteutettiin video-ohjeita Microsoft Office-ohjelmiston työvälineohjelmista. Sekä toimeksiantajan henkilökunta että opiskelijat käyttävät ohjelmia päivittäin, mutta laajaa sähköistä tukimateriaalia ei ole ...
  • VIDEO-OPPAAT SUOMALAISESTA KOMMUNIKOINTIKULTTUURISTA OSANA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN INTEGRAATION EDISTÄMISTÄ 

   Savolainen, Elli-Mari; Komu, Silja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Koska vuoden 2015 pakolaiskriisin vuoksi turvapaikkahakemusten käsittelyaika on huomattavasti ...
  • Videoblogit yhteiskunnallisina vaikuttajina 

   Martin, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Videobloggaus on noussut suosituksi sosiaalisen median ilmiöksi. Suositut vlogaajat ovat uusia julkkiksia, ja heidän videonsa tavoittavat laajan yleisön. Videobloggaajat ovat asemassa, jossa heidän seuraajiaan kiinnostavat ...
  • VIDEOESITYS: IKÄÄNTYNEIDEN KOKEMUKSIA YHTEISÖHARRASTAMISESTA 

   Peltola, Risto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suomalaisen väestön ikääntyminen on yhteiskunnallisesti haastava tekijä, joka aiheuttaa muutospaineita palvelujärjestelmälle. Työni lähtökohtana on nähdä ikääntyvät yhteisöjen aktiivisina toimijoina ja niiden tärkeänä osana ...
  • Videoinstallaatioiden analyysi avantgardetaiteena Nelson Goodmanin taidefilosofian avulla 

   Tanskanen, Joonas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni analysoin videotaidetta ja videoinstallaatioita. Tavoitteenani on esittää yksi tapa analysoida ja merkityksellistää taideteoksia, joita kutsumme videoinstallaatioiksi. Analyysini lähtökohtana on, että ...
  • Videokuvaaminen miehittämättömällä multiroottorisella kuvauskopterilla 

   Palsa, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena on ilmakuvaaminen ja kuvauskopterikuvaaminen miehittämättömällä multikopterilla. Työssä perehdytään miehittämättömien ilma-alusten, etenkin multiroottoristen kuvauskopterien ja ilmakuvauksen ...
  • Videolavastus pienteatterissa : Tekninen ja taiteellinen valmius 

   Salomaa, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Videolavastus on teatterinäytelmässä käytetty audiovisuaalinen elementti. Opinnäytetyössä tutkitaan videolavastuksen teknisen ja taiteellisen toteuttamisen keinoja pienteatterissa. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää ...
  • VIDEON KÄYTTÄMINEN TEHOKKAANA MARKKINOINTITYÖKALUNA 

   Taskinen, Tuomas (2020)
   Työssä perehdytään kuluttaja- ja yritysmarkkinoinnin eroihin, videoiden käyttämiseen markkinoinnissa tehokkaasti, sekä annetaan neuvoja videomarkkinointia suunnittelevalle. Tavoitteena on kerätä käytännönläheisiä neuvoja ...
  • Videon käyttö Ilosaarirockin digitaalisessa markkinoinnissa 

   Lemmetyinen, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee videoiden käyttöä osana markkinointia. Toimeksiantajan ja Lippu.fi:n kanssa toteutetussa mainoskampanjassa verrattiin Ilosaarirockin kevätlippuja mainostavia kuva- ja videomainosta toisiinsa. ...
  • Videoneuvottelulaitteiden käyttöönotto ja opastus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 

   Hänninen, Lauri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tilauksesta. Opinnäytetyössä kuvattiin PKAMK:n uusien videoneuvottelulaitteiden käyttöönottoa. Uusien videoneuvottelulaitteiden tullessa PKAMK:n henkilökunnan ...
  • Videopeleissä käytettävän pikseligrafiikan jatkuva suosio 

   Moisio, Annika (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan pikseligrafiikan suosiota videopeleissä sekä pelialan työntekijöiden että pelaajien näkökulmasta. Tarkastelen videopelien alkuaikojen ja tämän päivän peligrafiikoiden välisiä eroja ja ...
  • Videopelin interaktiivinen kerronta 

   Järvi, Nelli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Opinnäytetyön tavoite on tutkia videopelin interaktiivista kerrontaa tarinankertojan näkökulmasta ja tarjota ohjausta interaktiivisen tarinan luomisessa videopelille. Työssä perehdytään klassisen kerronnan teoriaan ennen ...
  • Videopelin käsikirjoittaminen 

   Suhonen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli löytää keino kirjoittaa käsikirjoitus videopelille. Tämän toteutin tar- kastelemalla erilaisia tapoja kirjoittaa tarinaa. Perehdyn työssäni elektronisten pelien historiaan ja ...
  • VIDEOPELIT JA KÄYTETTÄVYYS 

   Nevalainen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään käytettävyyttä ja sen soveltamista peleihin. Opinnäytetyössä esitellään käytettävyyden ja käytettävyystestauksen teoriaa. Opinnäytetyön käytännön toteutuksessa toteutettiin käyttöliittymä ...
  • Videotaide: generatiivinen ja audiointeraktiivinen muoto 

   Korshunova, Viktoriya (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua lähemmin generatiivisen videotaiteen tekemisessä käytettäviin ohjelmistoihin ja testata ohjelmistojen eri ominaisuuksia käytännössä. Tavoitteena on ottaa selvää, millaista ohjelmaa ...
  • ¨VIELÄ VOIT VAIKUTTAA SISUSTUSRATKAISUIHIN¨ - Sisutussuunnitteluprojektina paritalo 

   Ratilainen, Katja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsitellään paritalon sisustamista ja selvitetään rakennusprojektin keskeisiä rakennusmääräyksiä, tontin vaikutusta rakentamiseen ja rakennustavan vaikutusta suunnittelun vaiheisiin. Suunnittelua tarkastellaan ...
  • Vierasesineen aiheuttama akuutti haava - Ensiapu- ja itsehoito-ohje Suomen Punaisen Ristin ensiapupäivystäjien käyttöön 

   Karppanen, Noora; Eronen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Yksi Suomen Punaisen Ristin tärkeimmistä toimialoista on ensiaputoiminta. Vapaaehtoiset ensiapupäivystäjät edesauttavat erilaisten tapahtumien ja festivaalien onnistumista. Vapaaehtoiset toimivat moniammatillisessa ...