Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5030-5049 / 5198

  • Vähemmän on enemmän - Pienen asunnon tilankäyttö 

   Jokilehto, Pirkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan pienen asunnon tilankäyttöä, toiminnallisuutta ja muunneltavuutta. Tavoitteena on avata uusia näkymiä yksiöiden kalustamiseen ja asuntosuunnitteluun. Pienen asunnon suunnittelun haasteena on ...
  • Vähittäiskauppojen aukioloaikojen sääntelyn vapautumisen alustavat vaikutukset poh-joiskarjalaisiin päivittäistavarakauppoihin 

   Ratamaa, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan vähittäiskauppojen aukioloaikojen sääntelyn vapautumisen alustavia vaikutuksia pohjoiskarjalaisiin päivittäistavarakauppoihin, kioskeihin sekä liikennemyymälöihin. Taustana työlle on ...
  • Vähähiilihydraattinen ruokavalio : Hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta 

   Myller, Riitta; Puumalainen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Vähähiilihydraattinen ruokavalio on aiheena ajankohtainen, koska mediassa on käyty paljon keskustelua aiheesta niin puolesta kuin vastaan. Vähähiilihydraattisen ruokavalion suosio on näkynyt suomalaisten ...
  • Väkivaltaisen naisen kuva 

   Kanninen, Maija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni on kolmeosaisen tv-draaman ”Perheasioita” käsikirjoitus. Sarjan teemana on naisen ja etenkin äidin väkivaltaisuus. Muita teemoja ovat perhe, äidin roolin odotukset sekä sukupolvelta toiselle siirtyvä henkinen ...
  • VÄLILEVYTYRÄPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN TOIPUMINEN: Ohje välilevytyräleikkauspotilaalle 

   Kaasinen, Mona; Tuononen, Enni (2020)
   Selkäkipujen esiintyvyys on yleisintä 30–54-vuotiailla. Väestöstä noin 80 %:lla esiintyy jossain elämänsä vaiheessa alaselän alueella kipua, joka voi vaikuttaa laskevasti päivittäiseen toimintakykyyn. Noin 42 % alaselkäkivuista ...
  • Välineitä rytmiikan oppimiseen bassonsoiton alkuopetuksessa 

   Puikkonen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössäni keskeisenä asiana on perehtyä rytmin ja sykkeen tunnistamiseen sekä niiden harjoittelemiseen apuvälineiden avulla sähköbassonsoiton alkuopetuksessa. Hyödynsin opinnäytetyössä viiden vuoden mittaista ...
  • Välipalatarjonta ja kouluruokailun ohjauksen toteutuminen Pohjois-Karjalan yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 

   Pehkonen, Annika; Nieminen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Kouluissa suositellaan tarjottavan terveyttä tukevia välipalatuotteita. Oppilailla tulee olla mahdollisuus välipalaan, jos koulupäivä jatkuu yli kolme tuntia lounaan jälkeen. Peruskoulussa kouluruokailun tulee lain mukaan ...
  • Välipohjien mittaus Japanilaisella pallolla sekä askeläänikojeella 

   Kukkonen, Aleksi; Heinonen, Eetu (2020)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli mitata Suomessa uudella mittaustavalla eli japanilaisella pallolla välipohjan ääneneristävyyttä. Kohteena oli puukerrostalo Lighthouse, joka sijaitsee Joensuun Penttilässä. Lighthouse on Suomen ...
  • Värimäärittely sosiaaliseen mediaan tuotetuissa videoissa 

   Väyrynen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kannattaako sosiaaliseen mediaan tuotetuissa pienen budjetin ja nopean aikataulun videoissa kiinnittää huomiota värimäärittelyyn. Työn tutkimuksellisessa osassa perehdytään ...
  • Värit osana elokuvakerrontaa 

   Tahvanainen, Jonna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää, kuinka yksittäiset värit vaikuttavat elokuvakerrontaan. Mitä lisäarvoa värit tuovat ja mitä niillä voidaan kertoa ajasta, paikasta ihmisistä, tunteista ja tavoitteista? ...
  • Väärinkäytösperusteinen sopimuksen pätemättömyys 

   Liimatainen, Taneli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan sopimusoikeuden perusteisiin sekä oikeustoimilain mukaisiin väärinkäytösperusteisiin. Työssä selvitettiin miten väärinkäytösperusteet näyttäytyvät sopimusoikeuden ...
  • WAGO-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ KNX-ETÄOHJAUKSEEN 

   Kiurujärvi, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä valmiiksi rakennetun omakotitalon KNX-sähköistykseen ja tutkia WAGO-järjestelmällä rakennettua etäohjauksen soveltuvuutta. Työn aiheena oli tehdä lisäksi ohjeet etäohjauksen toteuttamiseen. ...
  • Wearable Technology Supported Home Rehabilitation Services in Rural Areas - Emphasis on Monitoring Structures and Activities of Functional Capacity : Handbook 

   Alamäki, Antti; Nevala, Elina; Barton, John; Condell, Joan; Muñoz Esquivel, Karla; Nordström, Anna; Tedesco, Salvatore; Kelly, Daniel; Heaney, David (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
   This handbook summarizes key findings from clinical and laboratory-controlled demonstrator trials regarding wearables to assist rehabilitation professionals, who are planning the use of wearable sensors in rehabilitation ...
  • WEB DESIGN OF AN ONLINE NEWSPAPER 

   Lykova, Victoria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The following thesis describes the challenging process of redesigning a news website. The goal of the project team is to create new layouts that resolves previously faced problems by focusing on usability and modern web ...
  • Web- ja mobiilisovellusten integrointi BPEL-prosessimoottoriin 

   Turunen, Jussi-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka voidaan yhdistää integroitavat sovellukset liiketoiminnallista prosessia ajavaan prosessimoottoriin ja kuinka voidaan edistää prosessista syntyvän yksittäisen instanssin ...
  • WebGL-rajapinta ja 3D-grafiikkakirjaston luominen 

   Kuokkanen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-grafiikkaa ja sen ohjelmointia WebGL-ohjelmointirajapinnan avulla, ja opinnäytetyön tuotoksena tuotettiin WebGL-rajapintaa hyödyntävä 3D-grafiikkakirjaston prototyyppi, jolla voi luoda ...
  • WEBSITE REDESIGN: IMPROVING USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE ON THE HAVUSPORT WEBSITE 

   Rykanova, Olga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The goal of this practice-based thesis is to follow the process of creating a user interface for an online service of a company called Havusport and to improve the usability and the appearance of the product, as well as ...
  • Wes Montgomeryn soolojen analysointia standardikappaleisiin 

   Kaukinen, Juuli (2020)
   Tässä pedagogisessa opinnäytetyössä on tutkittu ja analysoitu neljää jazzkitaristi Wes Montgomeryn kitarasooloa. Kappaleet ovat tunnettuja standardikappaleita. Tutkinnan kohteena sooloissa ovat erilaiset ilmiöt esimerkiksi ...
  • WHIPLASH-VAMMA : Opaslehtinen potilaille 

   Putkuri, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Whiplash-vammalla eli niskanretkahdusvammalla tarkoitetaan vammaa, jolloin kaularanka ja pää yliojentuvat taaksepäin, yliojentuvat eteenpäin ja palaavat normaaliin asentoon. Tällainen vamma tapahtuu usein liikenneonnettomuudessa, ...
  • WILDLIFE FENCE MARKET ANALYSIS OF SWEDEN : Case Company: VS Turva-Aidat Oy 

   Hiltunen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   This research introduces a Finnish territory safeguarding company VS Turva-Aidat Oy and their potential situation to expand their business to Sweden. The company is Finland’s best known wildlife fence manufacturer and ...