Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5048-5067 / 5198

  • WHIPLASH-VAMMA : Opaslehtinen potilaille 

   Putkuri, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Whiplash-vammalla eli niskanretkahdusvammalla tarkoitetaan vammaa, jolloin kaularanka ja pää yliojentuvat taaksepäin, yliojentuvat eteenpäin ja palaavat normaaliin asentoon. Tällainen vamma tapahtuu usein liikenneonnettomuudessa, ...
  • WILDLIFE FENCE MARKET ANALYSIS OF SWEDEN : Case Company: VS Turva-Aidat Oy 

   Hiltunen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   This research introduces a Finnish territory safeguarding company VS Turva-Aidat Oy and their potential situation to expand their business to Sweden. The company is Finland’s best known wildlife fence manufacturer and ...
  • Windows Phonen ja HTML5:n sovelluskehitys 

   Timonen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Ampparit Oy:lle Ampparit.com-mobiilisovellus Windows Phone -alustalle. Mobiilisovelluksen haluttiin näyttävän jo olemassa oleva Ampparit.com HTML5-sivusto ja saada se toimimaan hyvin yhteen ...
  • WINDOWS SERVER 2012:N TUOMAT UUDISTUKSET 

   Tanskanen, Esa; Venäläinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmän uusia ominaisuuksia ja myös verrata sitä aikaisempaan Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmään. Opinnäytetyössä esiteltiin tärkeimmät uudistukset ...
  • Witpik-Mediaseurannan kilpailija -ja SWOT-analyysi 

   Tikkanen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä keskityttiin kahteen asiaan. Ensimmäisenä selvitettiin, mitkä ovat Witpik-mediaseurannan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Seuraavaksi näitä asioita verrattiin yhteen Witpik-mediaseurannan ...
  • WordPress-kotisivut ja käyttökoulutus 

   Lötjönen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on uusien kotisivujen rakentaminen Simpeleen Fysikaaliselle Hoitolaitokselle ja käyttökoulutuksen pitäminen. Opinnäytetyössä käydään läpi myös palveluntarjoajan vaihtaminen, uusien ...
  • WORDPRESS-SIVUSTON TOTEUTUS SUUNNITTELIJAN SILMIN 

   Korkalainen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivusto mainostoimisto Casevan uudelle konseptille Valaat. Mainostoimisto Caseva tarvitsi verkkosivuston yrityksen arvoja ja ilmettä vastaavat responsiiviset ...
  • WWW-edustapalvelinsovellus HAProxy 

   Pietarinen, Roni (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on luoda edustapalvelin kuormantasauksella hyödyntäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoa HAProxyä. Edustapalvelimen ensisijaisena päämääränä on toimia välityspalvelimena, eli palvella nk. asiakaspalvelimia ...
  • WWW-SIVUJEN KÄYTETTÄVYYS 

   Jumppanen, Satu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee www-sivujen käytettävyyttä. Aihetta tarkastellaan käytettävyyden heuristiikkojen, ulkoasun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun pohjalta. Opinnäytetyössä tehtiin toimeksiantona yrityksen www-sivut. ...
  • WWW-sovelluskehys – Yii Frameworkin soveltaminen 

   Alanen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan WWW-sovelluskehyksiä yleisellä tasolla sekä tutkitaan Yii Frameworkia ja sen soveltamista. Työssä rakennetaan palvelimelle Yii-sovelluskehyksellä toimiva protosovellus sosiaalisen median ...
  • XBRL-MUOTOISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILINTARKASTUKSESSA 

   Lehikoinen, Tiia; Huusko, Pauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tilintarkastusala on vahvassa murrosvaiheessa koko taloushallinnonalan kanssa. Kirjanpito kehittyy koko ajan kohti digitaalista muotoa ja yhä useammin se on rakenteellisessa muodossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ...
  • Y-sukupolven johtaminen kohdeyrityksessä 

   Justander, Laura (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli Y-sukupolvi ja sen näkemys työelämästä ja johtamisesta. Y-sukupolvi määritellään ensimmäiseksi digitaaliseksi sukupolveksi. Sen edustajat ovat syntyneet 80-luvun alun ja 90-luvun loppupuolen ...
  • YDINOSAAMISEN MÄÄRITTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN PIENISSÄ ENERGIAYHTIÖISSÄ 

   Hartikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli löytää pienten energiayhtiöiden liiketoimintaa tukevia ydinosaamisia. Kehittämistehtävässä tutkittiin mitkä ovat strategisesti tärkeitä ydinosaamisia, jotta pienet yhtiöt voisivat toimia itsenäisesti ...
  • Yhden soittajan ja sävellyksen tarina : Oppiminen osana kantelesävellystä 

   Ruotanen, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata miten säveltämistä voi käyttää oppimisen apuvälineenä. Työssä keskityttiin nimenomaan säveltämiseen konserttikantelelleella, ja siinä käsitellään näin ollen myös kanteleen historiaa ...
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla 

   Asikainen, Jussi-Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään yhdenvertaisuuteen, sekä sen edistämiseen työpaikoilla. Työssä käsitellään yhdenvertaisuuteen liittyviä lakeja, viranomaisia, sekä esitellään tapauksia joissa yhdenvertaisuutta on loukattu. Työn ...
  • ”YHDESSÄ AINA PAREMPI” – LASTEN VUOROVAIKUTUSTAITOJA JA YHTEISTYÖTÄ PARANTAMASSA 

   Riikonen, Enni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön keskiössä on erään itäsuomalaisen päiväkodin lapsiryhmän yhteistyökyvyn ja vuorovaikutustaitojen lisääminen ja vahvistaminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda päiväkotiin lasten ...
  • YHDESSÄ ONNISTUMISIIN : Nuorten savuttomuuden edistäminen ryhmätoiminnan avulla 

   Vänskä, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Ammattiopistoissa opiskelevat nuoret tupakoivat enemmän kuin lukiolaiset, ja tupakointi alkaa monesti oppilaitoksessa opiskelun aloittamisen yhteydessä. Ensimmäiset tupakat poltetaan kaveriporukassa, ja nopeasti ...
  • YHDISTELMÄAJONEUVOJEN PAINORAJAMUUTOS SAHATAVARAKULJETUKSESSA 

   Haavisto, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Yhdistelmäajoneuvojen painorajojen nostamisen muutos astui voimaan 1.10.2013. Valtionneuvoksen asetuksen 23. pykälän mukaan yhdistelmäajoneuvon kokonaismassaa voi nostaa 60 tonnista aina 68 tonniin asti pelkällä katsastuksella. ...
  • Yhdistyksen talousohjeistus : Oppaan laatiminen poliittisen puolueen paikallisyhdistykselle 

   Immonen, Sonja; Ruotsalainen, Sanna-Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiannosta toteuttaa yhdistykselle opas taloudenhoitoon. Tavoitteena oli oppaan toteuttaminen niin, että sitä voidaan käyttää myös perehdytyksen apuvälineenä. Opinnäytetyö on toiminnallinen. ...
  • YHDISTYS VAIKEASTI TYÖLLISTETTÄVIEN TYÖNANTAJANA : Yhdistysten yhteisen perehdyttämismallin kehittäminen 

   Juvonen, Helena (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yhdistykset työllistävät palkkatuella merkittävän osan vaikeasti työllistettäviä ja pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita yhdistysten erilaisiin työtehtäviin. Työnantajana toimimiseen liittyy lukuisia velvoitteita, joista ...