- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 5068-5087 / 5309

  • VILJELYKOE LIHALUUJAUHOLLA : - Ennen kylvöä levitetyn lihaluujauhon vaikutus satoon ja kasvuun 

   Silvennoinen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin ennen kylvöä levitetyn lihaluujauhon vaikutusta satoon sekä kasvuun. Luomuviljely on Suomessa edelleen kasvussa, ja sen vuoksi on tärkeää löytää keinoja sen tehostamiseen ja ...
  • Villantuoksuinen elämysloma – Kyselytutkimus Metsähallituksen lammaspaimenviikoista 

   Hyttinen, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa kävijäkysely Metsähallituksen luontopalveluiden tuottamien lammaspaimenviikkojen vuoden 2015 kävijöille. Toimeksiantajana toimi Metsähallituksen luontopalvelut. Vuonna 2016 ennätysmäärän ...
  • Vinkkikirjanen perhekahviloiden työntekijöille 

   Kauppinen, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa vinkkikirjanen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joensuun perhekahviloiden työntekijöille. Vinkkikirjanen pohjautuu perhekahviloiden kävijöiden toiveisiin toiminnan sisällöstä. ...
  • VIP-interiöörit 

   Lifländer, Kirsi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tavoite on tarkastella muotoilun ja sisustamisen mahdollisuuksia design management –välineinä. Tarkastelen asiaa Helsingissä vuonna 2012 järjestettävien Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen kaupallisten ...
  • VIP-ravintolan asiakastyytyväisyys ampumahiihdon MM-kilpailuissa 2015 

   Juntunen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kontiolahden ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailujen 2015 VIP-ravintolan asiakkaiden tyytyväisyyttä heille tarjottuihin ravintolapalveluihin sekä löytää ideoita tulevien ...
  • VIP-ravintolan asiakastyytyväisyys ampumahiihdon MM-kilpailuissa 2015 

   Juntunen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kontiolahden ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailujen 2015 VIP-ravintolan asiakkaiden tyytyväisyyttä heille tarjottuihin ravintolapalveluihin sekä löytää ideoita tulevien ...
  • Viral Marketing As a Means of Promoting Video Games 

   Malinen, Daniil (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   This thesis examines the topic of viral marketing as a means of promoting video games. The aim of the study is to research the concept of viral marketing and its relevance in the video game industry. The literature review ...
  • Vireyttä työpäivään lähiesimiesjohtoisesti myofaskiaalisella taukoliikunnalla 

   Kupiainen, Petri (2021)
   Liikkumattomuuden ja yksipuolisesti kuormittavan työ aiheuttaa vuosittain tuki- ja liikuntaelinsairauksina mittavat kulut sairauspoissaoloina. Taukoliikunnalla on todettu olevan passiivisuutta sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoja ...
  • Virkamiehen rikosoikeudellinen vastuu 

   Vinni, Katariina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää virkamiesten rikosoikeudellisen virka-vastuun perusteita. Työssä selvitettiin millaisista vastuun vastaisista teoista tai laiminlyönneistä rangaistaan ja miten. Työssä ...
  • VIRKEYTTÄ JA VOIMAA TERVEELLISESTÄ RAVITSEMUKSESTA - ohjaustuokio omaishoitajille 

   Laitila, Sari; Lukkarinen, Marjut (2020)
   Omaishoito on noussut viimeisten vuosien aikana yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden joukkoon. On tärkeää, että omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista tuetaan. Kuntien tarjoamien tukipalvelujen lisäksi omaishoitajille ...
  • VIRKEÄSTI VERKOSSA : Toimintakykyä tukeva ryhmätoimintamalli yli 65-vuotiaille 

   Tiainen, Saara-Marjut; Ikälä, Jenny (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ikääntyminen vaikuttaa moniin toimintakyvyn osa-alueisiin heikentävästi, minkä vuoksi kyseisiä toimintakyvyn osa-alueita tulisi edistää ja ikääntymismuutoksia ehkäistä. Hallitus onkin yhdessä kärkihankkeistaan nimennyt ...
  • Virolaisen säkkipillin rakenteen erityispiirteet muihin säkkipilleihin verrattuna 

   Kervinen, Taavi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   On olemassa monia erilaisia säkkipillisoittimia, joilla kaikilla on rakenteellisesti jotakin yhteistä keskenään, mutta myös paljon eroja. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten virolainen säkkipilli eli torupill eroaa ...
  • Virtaustilavuus- Spirometria : Ohjauksen merkitys laadukkaaseen spirometriatutkimukseen 

   Sirviö, Tomi; Tytärniemi, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Virtaustilavuus-spirometria on keuhkojen toimintakykyä mittaava tutkimus. Tutkimuksessa mitataan hengitysilman virtausta ja siitä laskettua tilavuutta. Tutkimusta voidaan hyödyntää astman ja keuhkoahtaumataudin diagnosoinnissa ...
  • Virtsan trypsinogeeni-2-vieritestitutkimuksen tarpeellisuus ISLABin alueen terveyskeskuksissa 

   Repo, Assi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vierianalytiikka on viime vuosien aikana kehittynyt merkittäväksi osaksi perusterveydenhuollon palveluita. Vierianalytiikkatutkimuksia hyödynnetään sairauden diagnosoinnissa ja hoidon valinnassa. Vierianalytiikan tavoitteena ...
  • Virtsanäytteen kemiallinen seulonta vieritestauslaitteella : Opetusvideo hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoille 

   Lappalainen, Pia; Sallinen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Virtsatietulehdukset ovat yleisempiä infektioita. Suomessa niitä todetaan vuosittain satoja tuhansia. Virtsanäytteellä voidaan diagnosoida esimerkiksi virtsatietulehduksia, munuaistulehduksia sekä mahdollisia aineenvaihd ...
  • VIRTSANÄYTTEEN KERÄYSMENETELMÄT LAPSELTA : Opetusvideo hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoille 

   Lallukka, Ilkka; Lång, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Virtsatieinfektio on yksi yleisimmistä infektioista Suomessa, ja virtsanäytteen saaminen on tärkeää diagnosoinnin ja hoidon kannalta. Vaippaikäisen lapsen virtsanäytteen ottamisessa on omat haasteensa, koska lapsi ei vielä ...
  • Virtsatieinfektioiden ennaltaehkäisy käytännön toimilla : Ohjekortti Hoitokoti Apilarinteen henkilökunnalle 

   Purmonen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Virtsatieinfektiot (VTI) ovat hyvin yleisiä ja erityisesti iäkkäiden naisten vaiva. VTI:n aiheuttaa yleisimmin Escherichia coli -bakteeri, joka peräaukon seudulta pääsee virtsaputken suulle ja siitä muualle virtsateihin ...
  • Virtuaalijohtamisen ja sähköisten kokouskäytäntöjen toimintamallien kehittäminen ASSI-hankkeelle 

   Nygren, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Virtuaalijohtaminen on kasvava ilmiö johtamiskulttuurissa. Virtuaalijohtaminen eroaa joissain asioissa lähijohtamisesta, erityisesti johtamisviestinnän kohdalta. Sähköiset kokouskäytännöt tukevat virtuaalijohtamista, kun ...
  • Virtuaalinen eettinen foorumi 2 : Raportti foorumin toteutuksesta ja tuloksista 

   Hallamaa, Jaana; Leikas, Jaana; Sihvo, Päivi; Malkavaara, Mikko; Vesterinen, Olli; Parviainen, Tiina; Koski, Arja
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 68 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   SotePeda 24/7 ja ETAIROS -hankkeet toteuttivat maaliskuussa 2020 asiantuntijatahoille suunnatun keskustelutapahtuman Virtuaalinen eettinen foorumi 2 sähköisessä Howspace-ympäristössä. Työskentely oli jatkoa toukokuussa ...
  • Virtuaalinen galleriatila palvelukokemuksena 

   Reinikainen, Tiia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella SEROI – nimiselle yritykselle palvelukonsepti internetissä toimivasta virtuaaligalleriasta. Opinnäytetyössä toteutetaan yritykselle kehitettävästä palvelusta alustava palvelusuunnitelma, ...