Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5117-5136 / 5201

  • YLEISIMPIEN SAIRAUKSIEN JA OIREIDEN ITSEHOITO ASEPALVELUKSEN AIKANA - Infokampanja varusmiehille 

   Muikku, Milja (2019)
   Yleisimpiä varusmiehillä esiintyviä sairauksia ja oireita ovat esimerkiksi silmätulehdus, kynsivallintulehdus, ihottumat, yskä, nuha, kurkkukipu, kuume ja korvakipu. Näiden ja muiden fyysisten vammojen ja sairauksien vuoksi ...
  • YLEISIÄ ENSIAPUA VAATIVIA TILANTEITA : – Ensiapukoulutustilaisuus lukiolaisille 

   La Russa, Alessandro; Christiansen, Nico (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Suomen lain mukaan jokainen on velvollinen antamaan ensiapua sitä tarvitsevalle. Ensiaputaidot karttuvat harjoittelemalla, ja harjoittelu tapahtuu yleensä ensiapukursseilla. Ensiapuohjeet muuttuvat tutkimusten myötä, ja ...
  • Yleisperehdytyksen kehittäminen 

   Hiltunen, Maria (2019)
   Opinnäytetyöni aiheena on yleisperehdytyksen kehittäminen. Toimeksiantajana on Suomen Levyprofiili Oy. Suomen Levyprofiili Oy:n toimintaa on kehitetty viime vuosina lattiatasolta lähtien, eikä perehdytys näin ollen vastaa ...
  • YLI 65-VUOTIAIDEN KAATUMISTEN EHKÄISY ILOMANTSISSA 

   Silvennoinen, Tarja; Suvivuo, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ikääntyvien määrä lisääntyy ja toimintakyky heikkenee, jolloin kaatumisriskit kasvavat lisäten tapaturmia, kuten esimerkiksi lonkkamurtumia. Näistä seuraa inhimillisiä kärsimyksiä ja kansantaloudellisia kustannuksia. Jotta ...
  • Ylipaineistus korjaavana toimenpiteenä sisäilmaongelmia sisältävässä kiinteistössä 

   Utriainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Suomalaisessa rakennuskannassa on viime vuosina havaittu paljon sisäilmaongelmia ja niistä keskustellaan kiivaasti esimerkiksi mediassa. Monet ongelmat voidaan korjata ilman koko rakennuksen purkamista, mutta joskus ainoana ...
  • Yläkouluikäisen painonhallinta ja lihavuuden ennaltaehkäisy koulun tukemana Joensuun alueella 

   Kakkonen, Tiina; Kekkonen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Suomessa nuorten lihavuus on kolminkertaistunut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Yhä nuoremmilla todetaan erilaisia kansanterveydellisiä sairauksia. Nyky-yhteiskunnassa arkinen elämä on fyysisesti vähän kuormittavaa ...
  • Yläkouluikäisten mielenterveyden edistäminen: Opetustunnit yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille 

   Laukkanen, Nea; Väkeväinen, Sanna (2019)
   Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista terveyttä, johon vaikuttavat lukuisat tekijät. Ehkäisevä mielenterveystyö on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden ja rakenteiden vahvistamista. Ehkäisevä ...
  • Yläkouluikäisten ravitsemuskäyttäytyminen ja suhde nautintoaineisiin : Case: Pielisjoen koulu Joensuu 

   Ikonen, Noora (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yläkouluikäisten ravitsemuskäyttäytymistä ja ruoan käyttöä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä nuorten päihteiden käyttöä. Opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat Pielisjoen koulun ...
  • YLÄKOULULAISTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN SEKSUAALIOPETUKSEN AVULLA 

   Karppanen, Hanna; Saastamoinen, Taru (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Nuorten yleisimpiä sukupuolitauteja ovat kondylooma, klamydia ja genitaaliherpes, joista etenkin klamydia- ja kondyloomatartuntojen määrä on kasvanut nuorten keskuudessa. Tutkimusten mukaan nuorten kondominkäyttö on ...
  • Yläpohjan tuulettuvuus ja katelevyasennusohjeen päivittäminen 

   Pellikka, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli yläpohjan tuulettuvuutta ja Poimukate Oy:n katelevyasennusohjeen päivitystä. Yläpohjan tuulettuvuus -osiolla oli tarkoitus tuoda julki ajankohtaisia ongelmia vanhempaa rakennuskantaa edustavien ...
  • YLÄRAAJOJEN DYNAAMINEN TOISTOTESTI INVALIDISÄÄTIÖN TESTISTÖSSÄ : Testin luotettavuus toimintakyvyn muutosten ennustamisessa 

   Voutilainen, Niko; Asikainen, Aaro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Toimintakyky on kykyä selviytyä työ- ja arkielämästä. Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen on tärkeää, jotta ihminen selviytyisi elämän haasteista. Suomessa käytetään lukuisia fyysisen toi-mintakyvyn testejä. ...
  • Ympyräharjoitus rumpusetille välineenä neliraajakoordinaatioon 

   Piipponen, Lassi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee ruotsalaisen rumpali ja pedagogi Peter Nilssonin kehittämää fundamentaalista raajojen koordinaatiota edistävää harjoitetta rumpusetille, ympyräharjoitusta. ...
  • Ympäristöjärjestelmä ja kestävän kehityksen toteutuminen Joensuun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä 

   Louhelainen, Sanna; Pippuri, Terhi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vastuun kantaminen luomakunnasta ja ympäristötyö ovat osa kristinuskoa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Joensuun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ympäristötyön nykytilaa ja antaa kehitysehdotuksia, ...
  • Ympäristökasvatusohjelma viisi- ja kuusivuotiaille 

   Arrela, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimivia välineitä ympäristökasvatuksen tekemiseen päiväkotiympäristössä sekä herättää lasten huomio ympäristöä ja sen suojelua kohtaan. Tuloksena syntyi viisi- ja ...
  • Ympäristökasvatusta päiväkodissa satunäytelmän keinoin : retki osallistamiseen ja osallistavaan havainnointiin 

   Montonen, Heli; Naakka, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli toiminnallisia, osallistavia menetelmiä käyttäen antaa Mehtimäen päiväkodin lapsille ja työntekijöille mahdollisuus tutustua kierrättämisen maailmaan satunäytelmän ”Tyyne-mummo ja sotkettu ...
  • Ympäristökatselmus ja -ohjelma Viimet Oy:lle 

   Papinniemi, Elmiira; Keronen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Viimet Oy:n toiminnan ympäristövaikutukset ja luoda niiden pohjalta yritykselle ympäristöpolitiikka sekä tavoitteellinen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman avulla yritys voi vastata ...
  • Ympäristölaskenta rakentamisen päätöksenteon työkaluna 

   Hassinen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä selvitettiin mahdollisuutta liittää ympäristölaskenta rakentamisen päätöksen teon apuvälineeksi. Työn tavoitteena on edistää ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä rakentamisessa. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Ympäristöohjelman laadinta joensuulaiselle Kukkolan tilalle 

   Piiroinen, Juuso (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kukkolan tilan toiminnan ympäristövaikutukset ja laatia niiden pohjalta organisaatiolle ympäristöpolitiikka sekä tavoitteellinen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmalla voidaan ...
  • Ympäristöraportoinnin käytännöt ja velvoitteet yrityksissä 

   Repo, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yritysten ympäristöraportoinnin velvollisuuksia ja käytäntöjä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, ja työn tarkoituksena oli selvittää, mistä ympäristöasioista ...
  • Ympäristötaidefestivaalin julkaisun ulkoasun suunnittelu ja taitto 

   Vornanen, Outi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyönä suunniteltiin ja toteutettiin KOLI-ympäristötaidefestivaalille julkaisu,jossa pääosassa ovat tapahtumassa vierailleet taiteilijat ja heidän tekemänsä teokset.Tavoitteena oli suunnitella ympäristötaidefestivaalin ...