Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5121-5140 / 5198

  • Yläkouluikäisten ravitsemuskäyttäytyminen ja suhde nautintoaineisiin : Case: Pielisjoen koulu Joensuu 

   Ikonen, Noora (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yläkouluikäisten ravitsemuskäyttäytymistä ja ruoan käyttöä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä nuorten päihteiden käyttöä. Opinnäytetyön tutkimusongelmina olivat Pielisjoen koulun ...
  • YLÄKOULULAISTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN SEKSUAALIOPETUKSEN AVULLA 

   Karppanen, Hanna; Saastamoinen, Taru (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Nuorten yleisimpiä sukupuolitauteja ovat kondylooma, klamydia ja genitaaliherpes, joista etenkin klamydia- ja kondyloomatartuntojen määrä on kasvanut nuorten keskuudessa. Tutkimusten mukaan nuorten kondominkäyttö on ...
  • Yläpohjan tuulettuvuus ja katelevyasennusohjeen päivittäminen 

   Pellikka, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli yläpohjan tuulettuvuutta ja Poimukate Oy:n katelevyasennusohjeen päivitystä. Yläpohjan tuulettuvuus -osiolla oli tarkoitus tuoda julki ajankohtaisia ongelmia vanhempaa rakennuskantaa edustavien ...
  • YLÄRAAJOJEN DYNAAMINEN TOISTOTESTI INVALIDISÄÄTIÖN TESTISTÖSSÄ : Testin luotettavuus toimintakyvyn muutosten ennustamisessa 

   Voutilainen, Niko; Asikainen, Aaro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Toimintakyky on kykyä selviytyä työ- ja arkielämästä. Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen on tärkeää, jotta ihminen selviytyisi elämän haasteista. Suomessa käytetään lukuisia fyysisen toi-mintakyvyn testejä. ...
  • Ympyräharjoitus rumpusetille välineenä neliraajakoordinaatioon 

   Piipponen, Lassi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee ruotsalaisen rumpali ja pedagogi Peter Nilssonin kehittämää fundamentaalista raajojen koordinaatiota edistävää harjoitetta rumpusetille, ympyräharjoitusta. ...
  • Ympäristöjärjestelmä ja kestävän kehityksen toteutuminen Joensuun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä 

   Louhelainen, Sanna; Pippuri, Terhi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vastuun kantaminen luomakunnasta ja ympäristötyö ovat osa kristinuskoa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Joensuun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ympäristötyön nykytilaa ja antaa kehitysehdotuksia, ...
  • Ympäristökasvatusohjelma viisi- ja kuusivuotiaille 

   Arrela, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimivia välineitä ympäristökasvatuksen tekemiseen päiväkotiympäristössä sekä herättää lasten huomio ympäristöä ja sen suojelua kohtaan. Tuloksena syntyi viisi- ja ...
  • Ympäristökasvatusta päiväkodissa satunäytelmän keinoin : retki osallistamiseen ja osallistavaan havainnointiin 

   Montonen, Heli; Naakka, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli toiminnallisia, osallistavia menetelmiä käyttäen antaa Mehtimäen päiväkodin lapsille ja työntekijöille mahdollisuus tutustua kierrättämisen maailmaan satunäytelmän ”Tyyne-mummo ja sotkettu ...
  • Ympäristökatselmus ja -ohjelma Viimet Oy:lle 

   Papinniemi, Elmiira; Keronen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Viimet Oy:n toiminnan ympäristövaikutukset ja luoda niiden pohjalta yritykselle ympäristöpolitiikka sekä tavoitteellinen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelman avulla yritys voi vastata ...
  • Ympäristölaskenta rakentamisen päätöksenteon työkaluna 

   Hassinen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä selvitettiin mahdollisuutta liittää ympäristölaskenta rakentamisen päätöksen teon apuvälineeksi. Työn tavoitteena on edistää ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä rakentamisessa. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Ympäristöohjelman laadinta joensuulaiselle Kukkolan tilalle 

   Piiroinen, Juuso (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kukkolan tilan toiminnan ympäristövaikutukset ja laatia niiden pohjalta organisaatiolle ympäristöpolitiikka sekä tavoitteellinen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmalla voidaan ...
  • Ympäristöraportoinnin käytännöt ja velvoitteet yrityksissä 

   Repo, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yritysten ympäristöraportoinnin velvollisuuksia ja käytäntöjä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, ja työn tarkoituksena oli selvittää, mistä ympäristöasioista ...
  • Ympäristötaidefestivaalin julkaisun ulkoasun suunnittelu ja taitto 

   Vornanen, Outi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyönä suunniteltiin ja toteutettiin KOLI-ympäristötaidefestivaalille julkaisu,jossa pääosassa ovat tapahtumassa vierailleet taiteilijat ja heidän tekemänsä teokset.Tavoitteena oli suunnitella ympäristötaidefestivaalin ...
  • Ympäristötietoisen rakennesuunnittelun ohjaus 

   Hakkarainen, Markus (2020)
   Opinnäytetyössä käsitellään ympäristötietoista rakennesuunnittelua ja siihen liittyviä asioita, kuten elinkaariarviointi, rakennusten hiilijalanjälki ja muuntojoustavuus. Työn tarkoituksena on johdatella yrityksen henkilöstöä ...
  • Ympäristötietoisuuden vaikutus suomalaisten matkailuun 

   Soininen, Susa (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lisääntyneen ympäristötietoisuuden vaikutuksia suomalaisten matkailuun ja matkailutottumuksiin. Näitä tuloksia verrataan matkailualan opiskelijoille suunnatusta kyselystä saatuihin ...
  • Ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi pohjoiskarjalaisten maanviljelijöiden näkökulmasta ohjelmakaudella 2007–2013 

   Kajoskivi, Marja; Ruuska, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka pohjoiskarjalaiset viljelijät ovat kokeneet maatalouden ympäristötukisitoumuksen sekä erityistukisopimusten sitovuuden ja kuinka he ovat niitä pyrkineet ja kyenneet toteuttamaan. ...
  • Ympäristötukisopimus puro- ja norokohteilla : Haastatteluja ja havaintoja Pohjois-Savon alueelta 

   Toivanen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Ympäristötukisopimuksia on Suomessa tehty vuodesta 1997 lähtien. Tällöin tuli voimaan laki kestävän metsätalouden rahoituksesta. Ympäristötuen tarkoitus on korvata metsänomistajalle metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ...
  • Young Russian Men as Cosmetics Consumers 

   Lautamäki, Heini-Carita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The study was conducted to investigate Russian young men's attitudes towards cosmetics products and their current consumption behavior. The research aim was to find out which factors were behind young Russian male consumers' ...
  • Yrittäjien näkemykset maanmuokkauksen laadun varmistamisesta sekä koulutuksen merkityksestä UPM Metsällä 

   Karvinen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Metsänuudistamisen tulos on nähtävissä vasta vuosien kuluttua. Uudistamisen alkupäässä tapahtuvien työmenetelmien laadunarviointi on tärkeää, jotta uudistamiselle asetetut tavoitteet saadaan täytettyä. UPM Metsä on tehnyt ...
  • Yrittäjyys työelämätaitojen edistäjänä – Asiantuntijaksi media-alalle 

   Rytkönen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavoin yrittäjyys edistää työelämätaitoja sekä opiskelijan kehittymistä kohti työelämää. Työssä keskitytään media-alan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymiseen ...