Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5146-5165 / 5201

  • Yrittäjävalmiudet ja itsensä johtaminen 

   Korppi-Tommola, Päivi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yrittäjän rooli on monipuolinen ja haasteita riittää. Tämä opinnäytetyön tarkoitus on herättää uudet yrittäjät sisäistämään tarve kiinnittää huomio omaan itsensä, itsensä johtamiseen ja sitä kautta hyvinvointiin ja ...
  • Yrityksen arvojen ja brändin esiin tuominen videon keinoin 

   Garam, Kasper (2020)
   Videoiden kulutus on lisääntynyt lähivuosien aikana huomattavasti ja niillä tavoitetaan usein enemmän ihmisiä kuin muun tyylisillä julkaisuilla sosiaalisessa mediassa. Lyhyidenkin videoiden sisältämä informaation määrä ...
  • Yrityksen elinkaari ja siihen liittyvät rahoitusvaihtoehdot 

   Honkanen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Yrityksen toimintaa ja kehitystä voidaan tarkastella elinkaaren muodossa. Jokainen yritys aloittaa toimintansa eli käy läpi syntymävaiheen. Tämän jälkeen yritys usein kasvaa ja laajenee. Kasvun jälkeen yritys ...
  • Yrityksen henkilöstöhankinnan yhdistäminen strategiaan 

   Pietarinen, Antti (2019)
   Suomalaisten yrityksien strateginen henkilöstöjohtamiseen panostetaan enemmän kuin aikaisemmin, koska toimintaympäristöt ovat muuttuneet. Kansainvälinen kilpailu tuo suomalaisissa yrityksissä haasteita kilpailun kovetessa. ...
  • Yrityksen kansainvälistymisstrategia 

   Väistö, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Globalisoitunut liiketoimintaympäristö edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja nopeammalla tahdilla. Kansainvälistyminen ja uusille kohdemarkkinoille laajeneminen vaativat pitkäjänteistä ...
  • Yrityksen kotisivujen uudistaminen WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä 

   Lundin, Jyri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Joensuussa sijaitsevalle tietokoneiden huoltoon ja myyntiin erikoistuneelle Petrotek Oy:lle uudet kotisivut. Petrotek Oy:n vanhat kotisivut olivat sinänsä toimivat, että ...
  • Yrityksen mainonnan suunnittelu yritysilmeen pohjalta 

   Laitinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on mainonnan suunnittelu kiinteistönvälitysyritykselle. Mainonta suunnitellaan yritykselle aikaisemmin toteutetun ilmeuudistuksen pohjalta. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi mainonnan suunnitteluprosessi ...
  • Yrityksen mittaamisen kehittäminen johtamisen työkaluna 

   Heikkinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä yritysneuvonnan näkökulmasta. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia mittaamista seudullisissa kehittämisyhtiöissä, mittareita sekä niiden käyttöä johtamisen ...
  • YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOS JA SIIHEN LIITTYVÄT INHIMILLISET TEKIJÄT 

   Korhonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Yrityksen omistajanvaihdos on yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämätön asia. Tällä hetkelle Suomessa on tilanne, jossa yrittäjäpolvi on hyvin ikääntynyttä ja nämä toimivat yritykset tarvitsevat jatkajia. Yritysten ...
  • YRITYKSEN SISÄINEN VIESTINTÄ 

   Hyvärinen, Tittamari; Tiihonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sisäistä viestintää joensuulaisissa yrityksissä. Tutkimme, miksi sisäisellä viestinnällä on niin suuri merkitys yrityksen toimivuuden kannalta sekä mitä voidaan tehdä kun halutaan ...
  • YRITYKSEN TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN LÄPIMENOAIKOJEN PARANTAMISEKSI 

   Tanskanen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrityksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen läpimenoaikojen parantamiseksi. Kehittämistyön kohteena oli konepajateollisuudessa toimiva alihankintakoneistusta tekevä yritys. Tavoitteena ...
  • Yrityksen visuaalisen ilmeen hallinta sisällönhallintajärjestelmän avulla 

   Pajuoja, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintajärjestelmä on ilmainen sovellus, joka on kaikkien saatavilla. Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä WordPressin käytön mahdollisuuksiin yrityksen visuaalisen ilmeen hallinnassa. ...
  • Yrityksen X sisäinen viestintä 

   Grouzova, Irina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on sisäinen viestintä yrityksen X toimiyksikössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tilitoimiston sisäistä viestintää ja kuvata sen nykytilaa selvittämällä työntekijöiden näkemyksiä asiasta. ...
  • Yritys X:n liiketoiminnan kehittäminen 

   Hyvönen, Judy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen liiketoiminnan nykytilaa, löytää tärkeimmät kehittämiskohteet ja miettiä näihin toimenpide-eh-dotuksia tai ohjeistusta. Liiketoiminnan kehittäminen on ...
  • Yritysanalyysi sijoituspäätöksen tukena: Case Revenio Group Oyj 

   Jääskeläinen, Iikka (2020)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin sijoittajan näkökulmasta yritysanalyysi Revenio Oyj:stä. Pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, onko Revenio Oyj potentiaalinen sijoituskohde osakesijoittajalle. Toisena tehtävänä ...
  • YRITYSASIAKKUUDEN PÄÄTTYMISEEN VAIKUTTAVAT SYYT VAKUUTUSYHTIÖSSÄ 

   Säde, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia yritysasiakkuuden päättymiseen vaikuttavia syitä vakuutusyhtiössä. Tutkimus tehtiin toimeksiantona LähiTapiola Idälle. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin ...
  • Yritysilme kolmen asiakastyön analysointi 

   Korkalainen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee yrityksen visuaalisen ilmeen luontia ja mitä graafisen suunnittelijan on otettava huomioon suunnitellessaan yritysilmettä. Lisäksi työssä selvitetään yritysilmeen syntyprosessia. Yritys tarvitsee ...
  • Yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle 

   Saukkonen, Krista (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle. Työssä tarkastellaan yrityskuvan luomista ja hallintaa visuaalisin keinoin. Opinnäytetyössä esitellään näitä tehtyjä havaintoja sekä pohditaan visuaalisen ...
  • Yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle 

   Partanen, Sanni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytteessä tehtiin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n toimistotilaan yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma. Tätä varten selvitettiin yrityksen yritysprofiili ja viesti design managementin oppien mukaan. Design ...
  • YRITYSKUVAA TUKEVA TAPAHTUMAILME - Karelia-ammattikorkeakoulu SciFestissä 2015 

   Pajarinen, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tapahtumamarkkinointiin kuuluva tapahtumailmeen suunnittelu. Työssä keskityttiin suunnittelemaan tapahtumailme sekä markkinointimateriaalit Karelia-ammattikorkeakoulun työpajoihin vuoden 2015 ...