Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5157-5176 / 5209

  • Yrityksen henkilöstöhankinnan yhdistäminen strategiaan 

   Pietarinen, Antti (2019)
   Suomalaisten yrityksien strateginen henkilöstöjohtamiseen panostetaan enemmän kuin aikaisemmin, koska toimintaympäristöt ovat muuttuneet. Kansainvälinen kilpailu tuo suomalaisissa yrityksissä haasteita kilpailun kovetessa. ...
  • Yrityksen kansainvälistymisstrategia 

   Väistö, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Globalisoitunut liiketoimintaympäristö edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja nopeammalla tahdilla. Kansainvälistyminen ja uusille kohdemarkkinoille laajeneminen vaativat pitkäjänteistä ...
  • Yrityksen kotisivujen uudistaminen WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä 

   Lundin, Jyri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Joensuussa sijaitsevalle tietokoneiden huoltoon ja myyntiin erikoistuneelle Petrotek Oy:lle uudet kotisivut. Petrotek Oy:n vanhat kotisivut olivat sinänsä toimivat, että ...
  • Yrityksen mainonnan suunnittelu yritysilmeen pohjalta 

   Laitinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on mainonnan suunnittelu kiinteistönvälitysyritykselle. Mainonta suunnitellaan yritykselle aikaisemmin toteutetun ilmeuudistuksen pohjalta. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi mainonnan suunnitteluprosessi ...
  • Yrityksen mittaamisen kehittäminen johtamisen työkaluna 

   Heikkinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä yritysneuvonnan näkökulmasta. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia mittaamista seudullisissa kehittämisyhtiöissä, mittareita sekä niiden käyttöä johtamisen ...
  • YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOS JA SIIHEN LIITTYVÄT INHIMILLISET TEKIJÄT 

   Korhonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Yrityksen omistajanvaihdos on yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämätön asia. Tällä hetkelle Suomessa on tilanne, jossa yrittäjäpolvi on hyvin ikääntynyttä ja nämä toimivat yritykset tarvitsevat jatkajia. Yritysten ...
  • YRITYKSEN SISÄINEN VIESTINTÄ 

   Hyvärinen, Tittamari; Tiihonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sisäistä viestintää joensuulaisissa yrityksissä. Tutkimme, miksi sisäisellä viestinnällä on niin suuri merkitys yrityksen toimivuuden kannalta sekä mitä voidaan tehdä kun halutaan ...
  • YRITYKSEN TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN LÄPIMENOAIKOJEN PARANTAMISEKSI 

   Tanskanen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrityksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen läpimenoaikojen parantamiseksi. Kehittämistyön kohteena oli konepajateollisuudessa toimiva alihankintakoneistusta tekevä yritys. Tavoitteena ...
  • Yrityksen visuaalisen ilmeen hallinta sisällönhallintajärjestelmän avulla 

   Pajuoja, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintajärjestelmä on ilmainen sovellus, joka on kaikkien saatavilla. Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä WordPressin käytön mahdollisuuksiin yrityksen visuaalisen ilmeen hallinnassa. ...
  • Yrityksen X sisäinen viestintä 

   Grouzova, Irina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on sisäinen viestintä yrityksen X toimiyksikössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tilitoimiston sisäistä viestintää ja kuvata sen nykytilaa selvittämällä työntekijöiden näkemyksiä asiasta. ...
  • Yritys X:n liiketoiminnan kehittäminen 

   Hyvönen, Judy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen liiketoiminnan nykytilaa, löytää tärkeimmät kehittämiskohteet ja miettiä näihin toimenpide-eh-dotuksia tai ohjeistusta. Liiketoiminnan kehittäminen on ...
  • Yritysanalyysi sijoituspäätöksen tukena: Case Revenio Group Oyj 

   Jääskeläinen, Iikka (2020)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin sijoittajan näkökulmasta yritysanalyysi Revenio Oyj:stä. Pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, onko Revenio Oyj potentiaalinen sijoituskohde osakesijoittajalle. Toisena tehtävänä ...
  • YRITYSASIAKKUUDEN PÄÄTTYMISEEN VAIKUTTAVAT SYYT VAKUUTUSYHTIÖSSÄ 

   Säde, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia yritysasiakkuuden päättymiseen vaikuttavia syitä vakuutusyhtiössä. Tutkimus tehtiin toimeksiantona LähiTapiola Idälle. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin ...
  • Yritysilme kolmen asiakastyön analysointi 

   Korkalainen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee yrityksen visuaalisen ilmeen luontia ja mitä graafisen suunnittelijan on otettava huomioon suunnitellessaan yritysilmettä. Lisäksi työssä selvitetään yritysilmeen syntyprosessia. Yritys tarvitsee ...
  • Yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle 

   Saukkonen, Krista (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle. Työssä tarkastellaan yrityskuvan luomista ja hallintaa visuaalisin keinoin. Opinnäytetyössä esitellään näitä tehtyjä havaintoja sekä pohditaan visuaalisen ...
  • Yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle 

   Partanen, Sanni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytteessä tehtiin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n toimistotilaan yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma. Tätä varten selvitettiin yrityksen yritysprofiili ja viesti design managementin oppien mukaan. Design ...
  • YRITYSKUVAA TUKEVA TAPAHTUMAILME - Karelia-ammattikorkeakoulu SciFestissä 2015 

   Pajarinen, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tapahtumamarkkinointiin kuuluva tapahtumailmeen suunnittelu. Työssä keskityttiin suunnittelemaan tapahtumailme sekä markkinointimateriaalit Karelia-ammattikorkeakoulun työpajoihin vuoden 2015 ...
  • Yritysmuodon valinta, taloushallinnon suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen case-yritykselle 

   Hattunen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajalle perustettavan yrityksen tarkoituksenmukaisinta yritysmuotoa, taloushallinnon järjestämistä ja rahoituksen hakemista. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen ...
  • Yritysten energia- ja ympäristöyhteistyön mahdollisuudet Lieksan Teollisuuskylän alueella 

   Kolehmainen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Lieksan Teollisuuskylän alueen yritysten mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä energiaan ja ympäristöön liittyen. Tässä opinnäytetyössä energia- ja ympäristöyhteistyöllä tarkoitetaan materiaali- ...
  • Yritysten merkityksen selvittäminen Ilomantsin kunnan imagolle 

   Ikonen, Eini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä merkitystä ilomantsilaisten ja ulkopaikka-kuntalaisten mielestä tutkittavilla yrityksillä on Ilomantsin kunnan imagolle. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään mistä ...