Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5161-5180 / 5201

  • YRITYSASIAKKUUDEN PÄÄTTYMISEEN VAIKUTTAVAT SYYT VAKUUTUSYHTIÖSSÄ 

   Säde, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia yritysasiakkuuden päättymiseen vaikuttavia syitä vakuutusyhtiössä. Tutkimus tehtiin toimeksiantona LähiTapiola Idälle. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin ...
  • Yritysilme kolmen asiakastyön analysointi 

   Korkalainen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee yrityksen visuaalisen ilmeen luontia ja mitä graafisen suunnittelijan on otettava huomioon suunnitellessaan yritysilmettä. Lisäksi työssä selvitetään yritysilmeen syntyprosessia. Yritys tarvitsee ...
  • Yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle 

   Saukkonen, Krista (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle. Työssä tarkastellaan yrityskuvan luomista ja hallintaa visuaalisin keinoin. Opinnäytetyössä esitellään näitä tehtyjä havaintoja sekä pohditaan visuaalisen ...
  • Yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle 

   Partanen, Sanni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytteessä tehtiin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n toimistotilaan yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma. Tätä varten selvitettiin yrityksen yritysprofiili ja viesti design managementin oppien mukaan. Design ...
  • YRITYSKUVAA TUKEVA TAPAHTUMAILME - Karelia-ammattikorkeakoulu SciFestissä 2015 

   Pajarinen, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tapahtumamarkkinointiin kuuluva tapahtumailmeen suunnittelu. Työssä keskityttiin suunnittelemaan tapahtumailme sekä markkinointimateriaalit Karelia-ammattikorkeakoulun työpajoihin vuoden 2015 ...
  • Yritysmuodon valinta, taloushallinnon suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen case-yritykselle 

   Hattunen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajalle perustettavan yrityksen tarkoituksenmukaisinta yritysmuotoa, taloushallinnon järjestämistä ja rahoituksen hakemista. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen ...
  • Yritysten energia- ja ympäristöyhteistyön mahdollisuudet Lieksan Teollisuuskylän alueella 

   Kolehmainen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Lieksan Teollisuuskylän alueen yritysten mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä energiaan ja ympäristöön liittyen. Tässä opinnäytetyössä energia- ja ympäristöyhteistyöllä tarkoitetaan materiaali- ...
  • Yritysten merkityksen selvittäminen Ilomantsin kunnan imagolle 

   Ikonen, Eini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä merkitystä ilomantsilaisten ja ulkopaikka-kuntalaisten mielestä tutkittavilla yrityksillä on Ilomantsin kunnan imagolle. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään mistä ...
  • Yrjölän tilan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen 

   Sokkanen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli Yrjölän tilan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen. Maidontuotantoa tullaan laajentamaan muuttamalla maneesi ja heinävarasto robotilliseksi lypsykarjapihatoksi. Opinnäytetyö jakaantui kahteen ...
  • YTA-alueiden työvoiman ja työtehtävien resurssien kehittyminen sekä Maaseudun Kehittäjät ry:n tunnettuus 

   Asikainen, Eeva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin maaseutuhallinnon työntekijöiden ikä-, työvoiman ja työ-tehtävien resurssien kehittymistä vuoteen 2020. Opinnäytetyössä selvitettiin myös Maaseudun Kehittäjät ry:n tunnettuutta henkilöstön ...
  • Z-WAVE LANGATON KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

   Parikka, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutustutaan langattomaan Z-Wave kodinohjausjärjestelmään ja sen käyttötarkoituksiin. Työssä perehdytään yleisesti järjestelmän tekniikkaan sekä yksityiskohtaisemmin muun muassa verkon rakenteeseen, järjestelmän ...
  • Zendeskin toiminnallisuuksien hyödyntäminen Sensire Oy:n Help Deskin työnkulkuprosessissa 

   Reinikainen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin soveltavasti, kuinka Zendesk asiakaspalvelujärjestelmänä soveltuu Sensire Oy:n nykyisen Help Desk -ympäristön sekä organisaation tueksi. Zendeskin toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia ...
  • Zenoss-järjestelmän päivitys ja konfigurointi 

   Hyttinen, Erno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Zenoss Core -valvontajärjestelmä säilyttäen mahdollisimman paljon vanhasta toiminnallisuudesta. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti Zenoss-projektia, Zenoss Coren asennusta ...
  • ZOLL X Series -monitoridefibrillaattorin virhetilanteiden ratkaiseminen ja virhetilannetaulukon luominen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle 

   Purhonen, Josefiina; Tietäväinen, Kristian (2020)
   Potilasturvallisuus ja systemaattinen tutkiminen ovat tärkeitä asioita potilaan hoidossa. Ensihoitajien täytyy pystyä työskentelemään potilaslähtöisesti huomioiden potilas kokonaisvaltaisesti. Ensihoitajien täytyy pystyä ...
  • Äidin tunteet ensimmäisen lapsen odotusaikana : Teemailta Lähiötalolla 

   Pölönen, Noora; Malinen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Odotusaikana nainen kokee monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia, jotka valmistavat häntä äitiyteen. Suhde syntymättömän lapsen ja äidin välillä alkaa jo odo-tusaikana. Odottavat äidit voivat kokea sekä ...
  • Äidinkielen opetuksen liikunnallistaminen : - Opas 5–6-vuotiaiden lasten äidinkielen opetukseen liikunnan avulla 

   Sirviö, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa 5-6-vuotiaiden lasten äidinkielen taitoja ja valmistaa heitä täten koulumaailmaa varten. Tavoitteena oli luoda opas, joka sisältää liikunnallisia ja toiminnallisia harjoitteita ...
  • ÄITI MURROSIKÄISEN TYTTÄRENSÄ SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ : -12-16-vuotiaiden tyttöjen kokemuksia saamastaan seksuaaliterveyden ohjauksesta 

   Keinänen, Karoliina; Pellinen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vastuu tytön seksuaaliterveyden ohjaamisesta kuuluu ensisijaisesti vanhemmille. Nykyään murrosikäisen saatavilla on paljon tietoa seksuaaliterveydestä, mutta haasteeksi voi muodostua oikean ja väärän tiedon erottaminen, ...
  • Äitien kokemuksia raskauden jälkeisestä liikunnasta 

   Hallikainen, Miia; Pajarinen, Sara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Raskauden jälkeinen liikunta koetaan usein voimavarana arjessa, ja se on hyvä apu äidille raskauden jälkeisessä painonhallinnassa ja painonpudotuksessa. Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus raskauden jälkeiseen liikuntaan ...
  • Äitien yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. "Myö yhessä"-vertaistuki yksinäisille äideille. 

   Puhakka-Vartiainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tutkimusten mukaan yksinäisyydellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksista ilmenee yksinäisyydestä voivan aiheutua ter-veyshaittoja kuten masennusta, uupumusta, terveyden ...
  • Äitiyden rooli ja tunteet : Teemailta Lähiötalon asiakkaille 

   Nevalainen, Anni; Hassinen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Äitiyden tunne alkaa muodostua jo raskausaikana. Lapsen syntymän jälkeen äitiys kehittyy vuorovaikutuksessa vauvan kanssa. Äitiys on kuitenkin enemmän kuin vain fyysinen kanssakäyminen ja läsnäolo lapsen kanssa. Se on ...