Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • GDPR-tietosuojastrategian johtaminen SAP-organisaatiossa 

   Mononen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR) on uusi EU:n lainsäädäntö, joka tarjoaa kansalaisille paremman suojan ja valvonnan henkilötietoihinsa. Siinä säädetään, että EU:n sisällä yritykset voivat kerätä, tallentaa ja siirtää ...
  • GENMARK ROBOT AUTOMATION 

   Shoja Jamalabad, Moharram (2020)
   Integrated circuits are produced from wafers of semiconductor material. The industry requires precise, clean fabrication process. In any nanoscience industry, most of the fabrication process is performed in a cleanroom ...
  • Geoenergian hyödyntäminen ilmanvaihdon esilämmitykseen ja -jäähdytykseen 

   Kirvesniemi, Pyry; Kultanen, Joni (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia geoenergian käyttöä ilmanvaihdon esilämmitykseen ja -jäähdytykseen. Työn tavoitteena oli selvittää, miten maahan varastoitunutta energiaa voidaan hyödyntää ilmanvaihtokoneen esilämmitykseen ...
  • GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN HAASTEET – Verkko-oppitunti Karelia-am- mattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Koponen, Veera; Honkanen, Janette; Ilvonen, Peppi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Gerontologisen hoitotyön haasteet ovat hyvin vähän opetettu teema hoitotyön koulutuksessa. Kuitenkin suurien ikäluokkien vanhenemisen vuoksi koulutusta tarvitaan. Koulutuksen avulla opiskelijat tietävät, millaisia haasteita ...
  • Gerontologisen hoitotyön harjoittelu Isossa-Britanniassa : Valmistava verkkokurssi vaihtoon lähtijöille 

   Sorsa, Sanna; Regonen, Olga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Maailmanlaajuisesti väestö ikääntyy nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Hoitotyön ammattilaiset kohtaavat siis lähes poikkeuksetta ikääntyneitä ihmisiä. Myös gerontologinen hoitotyö kansainvälistyy. Tulet kohtaamaan ...
  • Globaalien tuotekehitysprojektien sisäisen raportoinnin ja kommunikaation kehityssuunnitelma 

   Lappi, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää kansainväliseen AGCO-konserniin kuuluvan Valtra Oy Ab:n tuotekehitysyksikön johtamien globaalien tuotekehitysprojektien sisäistä raportointia. Viime vuosien aikana AGCO-konsernin ...
  • GNSS-laitetesti Suomen metsäkeskukselle 

   Piironen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Suomen metsäkeskus kerää ja ylläpitää metsävaratietoa Suomen metsistä. Suurin osa metsävaratiedosta kerätään kaukokartoitusmenetelmillä. Laserkeilauksella tuotetun datan tulkinta edellyttää puustotulkintaa tarkasti ...
  • Gobelin as part of furniture 

   Gigolashvili, Georgy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The topic of the paper is connected to the revival of tapestry, or gobelin, which is one of the well- known hand weaving techniques with a long history. The depiction of different happenings in human formation used throughout ...
  • Graafinen ilme Capoeira Nórdica ry:lle 

   Kananen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään uuden visuaalisen ilmeen suunnittelemista ja toteuttamista pienelle urheiluseuralle. Työn tavoitteena oli luoda visuaalinen ilme, joka kuvastaa Capoeira Nórdica ry:n toimintaa capoeiran ...
  • Graafinen ohjeisto ja toteutus sosiaalisen median kanaviin Red Carpet -festivaalille 

   Keski-Kastari, Karoliina (2020)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa graafinen ohjeisto Hyvinkäällä järjestettävälle Red Carpet -festivaalille. Ohjeiston tarkoituksena on toimia työkaluna organisaation sisäisessä ja ulkoisessa ...
  • Graafinen suunnittelu ja teeman toteutus Liferay verkko-oppimisympäristölle 

   Kähärä, Kata (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli Liferay-pohjaisen verkko-oppimisympäristön käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu sekä toteutus. Työn toimeksiantajana toimi tietotekniikan palveluyritys Arcusys Oy, joka on perehtynyt avoimen ...
  • Graafisen ilmeen luominen media-alan mikroyritykselle 

   Alho, Erkki (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda graafinen ilme toimintaansa aloittavalle media-alan mikroyritykselle. Tässä opinnäytetyössä graafisen ilmeen suunnitteluprosessiin kuuluivat yrityksen logon ja liikemerkin rakentaminen ...
  • Graafisen ilmeen soveltaminen asiakaskohtaamisissa 

   Oinonen, Pietu; Kansala, Rosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee palvelumuotoilua ja sen tietopohjan hyödyntämistä graafisessa suunnittelussa. Tavoitteena oli toteuttaa asiakaslähtöistä ja ilmeen mukaista graafista materiaalia teollisen alan yritykselle. Suunnittelu ...
  • Graafisen suunnittelijan roolit kirjan taittoprojektissa 

   Jääskeläinen, Anja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyöni on kuvaus psykologisen kirjan taittoprojektista. Tavoitteena on esteettinen kirja. Ammatillisen käsikirjoituksen aihe on J. L. Morenon psykodraaman ja C. G. Jungin analyyttisen psykologian ...
  • Graafisen verkkosivueditorin tekninen suunnitelma 

   Tolkki, Jari (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tekninen suunnitelma graafisen verkkosivueditorin toteuttamista varten. Tässä opinnäytetyöraportissa käydään läpi projektin määritys- ja suunnitteluvaiheet, joissa on käytetty ...
  • GRAMNEGATIIVISTEN SAUVABAKTEERIEN NÄKYMINEN : SYVISTÄ MÄRKÄNÄYTTEISTÄ GRAMVÄRJÄYKSESSÄ 

   Koivisto, Jaana; Repo, Sarianna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Gramvärjäys on mikrobiologiassa bakteriologinen perustutkimus. Sitä voidaan käyttää nopeaan diagnostiikkaan, sillä se antaa tärkeää ensitietoa mahdollisesta taudinaiheuttajasta. Gramvärjäytymisen perusteella bakteerit ...
  • Green Care - GREEN KARELIA : Green Care -laatujärjestelmällä uudistuvia ja kilpailukykyisiä hyvinvointipalvelualan yrityksiä 

   Palpatzis, Katri (2019)
   Green Care tarkoittaa luontolähtöisten menetelmien tavoitteellista hyödyntämistä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Suomen monimuotoinen luonto, lähiympäristöt ja eläimet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hyödyntää ...
  • Green Care -menetelmien hyödyntäminen fysioterapiassa – fysioterapeuttien kokemuksia 

   Heimonen, Sara (2019)
   Green Care -menetelmien käyttö osana kuntoutusta on yleistynyt 2010-luvun aikana myös Suomessa. Kysyntä ja arvostus Green Care -palveluita kohtaan on noussut ja tutkimustyö on antanut painoarvoa tälle kehitykselle. ...
  • Green Care -menetelmiin perustuvan luontoavusteisen fysioterapian vaikutukset ikääntyneen terveyskuntoon – Case-tapaus 

   Pajari, Roosa; Eerola, Anniina; Parikka, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Niitä tavoitellaan muun muassa kasvien ja eläinten sekä yhteisöllisyyden ja luonnon rauhoittavien vaikutusten avulla. ...
  • GREEN CARE -MENETELMÄT KUNTOUTUMISEN TUKENA : Audiovisuaalinen esitemateriaali 

   Lindroos, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Luonnon elementeillä on monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimustietoa hyvinvointivaikutuksista on saatavilla yhä enemmän ja tavoitteena on kytkeä tieto osaksi kuntoutusprosessia. Green ...