Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Gobelin as part of furniture 

   Gigolashvili, Georgy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The topic of the paper is connected to the revival of tapestry, or gobelin, which is one of the well- known hand weaving techniques with a long history. The depiction of different happenings in human formation used throughout ...
  • Graafinen ilme Capoeira Nórdica ry:lle 

   Kananen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään uuden visuaalisen ilmeen suunnittelemista ja toteuttamista pienelle urheiluseuralle. Työn tavoitteena oli luoda visuaalinen ilme, joka kuvastaa Capoeira Nórdica ry:n toimintaa capoeiran ...
  • Graafinen ohjeisto ja toteutus sosiaalisen median kanaviin Red Carpet -festivaalille 

   Keski-Kastari, Karoliina (2020)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa graafinen ohjeisto Hyvinkäällä järjestettävälle Red Carpet -festivaalille. Ohjeiston tarkoituksena on toimia työkaluna organisaation sisäisessä ja ulkoisessa ...
  • Graafinen suunnittelu ja teeman toteutus Liferay verkko-oppimisympäristölle 

   Kähärä, Kata (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli Liferay-pohjaisen verkko-oppimisympäristön käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu sekä toteutus. Työn toimeksiantajana toimi tietotekniikan palveluyritys Arcusys Oy, joka on perehtynyt avoimen ...
  • Graafisen ilmeen luominen media-alan mikroyritykselle 

   Alho, Erkki (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda graafinen ilme toimintaansa aloittavalle media-alan mikroyritykselle. Tässä opinnäytetyössä graafisen ilmeen suunnitteluprosessiin kuuluivat yrityksen logon ja liikemerkin rakentaminen ...
  • Graafisen ilmeen soveltaminen asiakaskohtaamisissa 

   Oinonen, Pietu; Kansala, Rosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee palvelumuotoilua ja sen tietopohjan hyödyntämistä graafisessa suunnittelussa. Tavoitteena oli toteuttaa asiakaslähtöistä ja ilmeen mukaista graafista materiaalia teollisen alan yritykselle. Suunnittelu ...
  • Graafisen suunnittelijan roolit kirjan taittoprojektissa 

   Jääskeläinen, Anja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyöni on kuvaus psykologisen kirjan taittoprojektista. Tavoitteena on esteettinen kirja. Ammatillisen käsikirjoituksen aihe on J. L. Morenon psykodraaman ja C. G. Jungin analyyttisen psykologian ...
  • Graafisen verkkosivueditorin tekninen suunnitelma 

   Tolkki, Jari (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tekninen suunnitelma graafisen verkkosivueditorin toteuttamista varten. Tässä opinnäytetyöraportissa käydään läpi projektin määritys- ja suunnitteluvaiheet, joissa on käytetty ...
  • GRAMNEGATIIVISTEN SAUVABAKTEERIEN NÄKYMINEN : SYVISTÄ MÄRKÄNÄYTTEISTÄ GRAMVÄRJÄYKSESSÄ 

   Koivisto, Jaana; Repo, Sarianna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Gramvärjäys on mikrobiologiassa bakteriologinen perustutkimus. Sitä voidaan käyttää nopeaan diagnostiikkaan, sillä se antaa tärkeää ensitietoa mahdollisesta taudinaiheuttajasta. Gramvärjäytymisen perusteella bakteerit ...
  • Green Care - GREEN KARELIA : Green Care -laatujärjestelmällä uudistuvia ja kilpailukykyisiä hyvinvointipalvelualan yrityksiä 

   Palpatzis, Katri (2019)
   Green Care tarkoittaa luontolähtöisten menetelmien tavoitteellista hyödyntämistä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Suomen monimuotoinen luonto, lähiympäristöt ja eläimet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hyödyntää ...
  • Green Care -menetelmien hyödyntäminen fysioterapiassa – fysioterapeuttien kokemuksia 

   Heimonen, Sara (2019)
   Green Care -menetelmien käyttö osana kuntoutusta on yleistynyt 2010-luvun aikana myös Suomessa. Kysyntä ja arvostus Green Care -palveluita kohtaan on noussut ja tutkimustyö on antanut painoarvoa tälle kehitykselle. ...
  • Green Care -menetelmiin perustuvan luontoavusteisen fysioterapian vaikutukset ikääntyneen terveyskuntoon – Case-tapaus 

   Pajari, Roosa; Eerola, Anniina; Parikka, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Niitä tavoitellaan muun muassa kasvien ja eläinten sekä yhteisöllisyyden ja luonnon rauhoittavien vaikutusten avulla. ...
  • GREEN CARE -MENETELMÄT KUNTOUTUMISEN TUKENA : Audiovisuaalinen esitemateriaali 

   Lindroos, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Luonnon elementeillä on monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimustietoa hyvinvointivaikutuksista on saatavilla yhä enemmän ja tavoitteena on kytkeä tieto osaksi kuntoutusprosessia. Green ...
  • GREEN CARE -TOIMINNAN VAIKUTUS HENKILÖKUNNAN TYÖHYVINVOINTIIN IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAYKSIKÖSSÄ 

   Lehtinen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Green Care -toiminta tarkoittaa toimintaa, joka tähtää terveyden ja hyvinvoinnin edis-tämiseen elollista ja elotonta luontoa hyväksikäyttäen. Green Care -toiminta on viime aikoina tullut myös Suomeen. ...
  • GREEN CARE -TOIMINTA VANHUSTEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA : Integroitu kirjallisuuskatsaus 

   Kosomaa, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Green Care eli Vihreä hoiva on yläkäsite monille eri sosiaalisille ja terveyden edistämisen sekä kuntoutuksen toiminnoille, joille on yhteistä luonnon, eläinten, maaseutuympäristön ja -työn hyödyntäminen ihmisten elämänlaadun ...
  • GREEN CARE HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ : Vihkonen luontohoivasta 

   Luomala, Mari; Pehkonen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Luonto on ollut osana hoitotyötä jo vuosikymmenien ajan. Luonnonantimia on käytetty ihmisten lääkitsemiseen ja sairauksien parantamiseen sekä hoitamiseen jo ajanlaskun alkuaikoina. Viime vuosikymmeninä luonnon merkitystä ...
  • Green Caren toteutus Suomessa 

   Koukkunen, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä Green Care on. Työssä paneuduttiin Green Caren edellytyksiin, tavoitteisiin ja historiaan sekä esitettiin sen erilaisia toimintamuotoja. Pyrittiin myös selvittämään Green Care -toiminnan ...
  • Green Key -ympäristösertifikaatin hakeminen Break Sokos Hotel Kolille 

   Tervo, Emma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Kiinnostus ympäristöasioihin ja luonnon hyvinvointiin on lisääntynyt viime vuosina. Perehdyin opinnäytetyössäni erilaisiin majoitusalalla käytettäviin ympäristösertifikaatteihin. Pohdin kestävää matkailua niin yritysten ...
  • Greiner Bio-one Glucomedics- ja Terumo FC-mixture -sokeriputkien vertailu 

   Martikainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Greiner Bio-one Glucomedics -sokeriputken ominaisuuksia ja niitä verrattiin Terumon FC-mixture -sokeriputkeen. Glucomedics-sokeriputki on tullut markkinoille toukokuussa 2013. FC-mixture -sokeriputki ...
  • GSM-ohjaus 

   Mikkonen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erilaisia etähallintamahdollisuuksia, keskittyen GSM-ohjaukseen. Aluksi tarkasteltiin kauko-ohjauksen historiaa, josta siirryttiin vanhan sotateollisuuden kautta nykypäivän jokapäiväisiin ...