KoulutusalaEsittävä taide ja musiikki

  • Aistien hyödyntäminen laulunopetuksessa 

   Mansikka, Petteri (2019)
   Tässä pedagogisessa opinnäytetyössä tutkittiin suomalaisten laulunopettajien näkemyksiä eri aistikanavien huomioimisesta laulunopetuksessa. Taustatietoa tutkimukselle tuo tieteellinen kirjallisuus ja tekijän oma kokemus ...
  • Alakouluaikaiset laulukoekokemukset ja niiden vaikutus musiikillisiin harrastus- ja uravalintoihin 

   Huttunen, Riina-Sofia (2019)
   Opinnäytetyöni aiheena oli alakouluaikaiset laulukoekokemukset ja niiden vaikutus musiikillisiin harrastus- ja uravalintoihin. Työn tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia kokemuksia yksilöillä on alakouluaikaisista laulukokeista ...
  • Alexander-tekniikka laulajan työvälineenä 

   Matikainen, Marjaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena on laulaminen Alexander-tekniikan näkökulmasta. Esittelen Alexander-tekniikkaa ja sen toimintaperiaatteita yleisesti, sekä sovellettuna klassiseen lauluun. Valitsin tämän aiheen, koska en itse saanut ...
  • Analyysi Hiromi Ueharan kappaleesta Love and Laughter 

   Valmari, Ville (2020)
   Tässä opinnäytetyössä analysoitiin ja tutkittiin Hiromi Ueharan sävellystä Love and Laughter. Kappaleesta tehtiin kuullun perusteella nuotinnus. Nuotinnuksen lisäksi opinnäytetyössä perehdytään lähdeaineistoihin, ...
  • Analyysissä, David Gilmourin solistinen soitto 

   Havukainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä työssä on analysoitu David Gilmourin solistista soittoa viiden kitarasoolon kautta. Kitarasoolot on valittu hänen uransa eri vaiheista. Valituista sooloista on tehty transkriptiot, joiden pohjalta analyysi on suoritettu. ...
  • Balladikierros Pohjois-Karjalan museossa 

   Nuutinen, Niiki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Balladikierros Pohjois-Karjalan museossa kuvaa lauletun museokierroksen syntyprosessia säveltäjän näkökulmasta. Työ tehtiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan museolle, ja raportissa pyritään vastaamaan museota kiinnostaneisiin ...
  • Biisinkirjoitus - Miten laulut syntyvät? 

   Strandén, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Taiteellisen opinnäytetyöni aiheena oli säveltää ja sanoittaa neljä suomenkielistä pop-kappaletta, joiden pohjalta havainnoin omaa biisinkirjoitusprosessiani. Samalla tutkin yleisesti populaarimusiikin biisinkirjoituksen ...
  • BLUES-KITARANSOITON ALKEISOPAS 

   Salakka, Arto (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee blues-kitaransoiton alkeita. Opinnäytetyö sisältää oppaan, äänitteen ja raportin, jossa käydään läpi harjoitukset ja esitellään tarkemmin työn tavoitteet ja tulokset. Työn tarkoituksena on selvittää, ...
  • ”BÄNDISOITTO ON KIVAA SIKS, KU SE SUJUU NII HYVI” : Soittomotivaatioon vaikuttavat tekijät musiikkiluokan bändiopetuksessa 

   Honkanen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kahdeksasluokkalaisten motivaatiota bändisoittoa kohtaan. Tutkimus tehtiin joensuulaisen yläkoulun musiikkiluokan oppilaille verkkokyselynä, ja tavoitteena oli selvittää, onko musiikkiluokan ...
  • Bänditoiminta varhaisnuoren kehittymisen tukena 

   Pakkanen, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on bänditoiminta varhaisnuoren kehittymisen tukena. Kiinnostuin aiheesta suorittaessani musiikkipedagogiikka-opintoihini sisältyvää työharjoittelujaksoa varhaisnuorten bändiohjaajana Pohjois-Karjalan ...
  • Cajónin soitto-opas aloittelijoille 

   Kukkonen, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä cajónin soitto-opas aloittelijoille. Oppaassa perehdytään soittimen historiaan, rakenteeseen, ergonomiaan, soittotekniikkaan ja soittotapoihin. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä cajónin ...
  • Creative Arts Tanzania : A Development Plan for Art in Tanzania's Music and Creative Arts Sector 

   Hirvonen, Leena (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this study was to create a development plan for Art in Tanzania's music sector. The project was a continuum of my internship in Tanzania in the fall of 2011. The thesis consists of background information ...
  • Do-lajien ja taidemusiikin harjoittelufilosofioiden yhteneväisyyksiä 

   Huovinen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Perinteiset japanilaiset dō-lajit ja länsimainen taidemusiikki vaativat molemmat harjoittajiltaan elämänmittaista opiskelua. Eri taiteenmuotojen harjoittamisessa on paljon yhteneväisyyksiä, mutta myös eroja suhtautumisessa ...
  • Efektit ja sähkökitarasoundi tarkasteltuna ?Verityn IX-ep:n kitarasoundien kautta 

   Tykkyläinen, Teijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sähkökitaran soundien muokkaamista efektipedaaleilla. Pyrkimyksenä on esitellä pääpiirteissään yleisimmät kitaraefektit sekä antaa musiikillisten esimerkkien kautta lukijalle selkeä ...
  • Ella Scats! – havaintoja Ella Fitzgeraldin "Blue Skies" -scatsoolosta 

   Vehviläinen, Juliana (2019)
   Opinnäytetyössäni tutkin ja analysoin huomioitani jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin improvisoidusta scatsoolosta. Valitsin tutkinnan kohteeksi soolon ”Blue Skies” -kappaleesta. Työssäni käsittelen myös Fitzgeraldin uran pääkohtia ...
  • Elvin Jones rumpalina 

   Pekkarinen, Pauli (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee jazzhistorian vaikuttavimpiin kuuluvan rumpali Elvin Jonesin elämää ja soiton analysointia vuosilta 1955–1964. Taustatieto-osassa tutkitaan Elvin Jonesin elämänuraa ja soittotyylin rakentumista ...
  • Ergonomian huomioiminen harmonikansoiton opiskelussa 

   Vesterinen, Juuso (2019)
   Opinnäytetyössäni tutkitaan ergonomian huomioimista harmonikansoiton opetuksessa ja esittellään apukeinoja fyysisten ongelmien ja virheasentojen syntymisen ennaltaehkäisyyn. Tässä opinnäytetyössä esitellään ohjekirja ...
  • Esiintymisjännitys urani isoimmalla keikalla 

   Karppanen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Esiintymisjännitys on läsnä jokaisella esiintyjällä eriasteisena. Jokaisella on jännityksen kanssa oma historiansa, jonka vuoksi jokainen myös kokee jännityksen omalla tavallaan. Opinnäytetyössä käsiteltiin esiintymisjännitystä, ...
  • Exsultate, jubilate : Ajatuksia lyyrisen sopraanon identiteetistä, ohjelmistosta sekä äänenväristä 

   Kukkonen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Sopraanon elämänkaari sisältää monia vaiheita, johon kuuluu muun muassa laulajan identiteetin, oman äänialan kehittäminen ja sitä kautta oikeat ohjelmistovalinnat. Taiteilijan identiteetti pitää sisällään psykofyysisen ...
  • Harjoituksia solistiseen rumpujensoittoon 

   Hauru, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee rudimentteja ja niiden soveltamismahdollisuuksia modernin rytmimusiikin kontekstissa. Opinnäytetyössä tutustuttiin rudimenttisoiton perinteeseen ja alan pedagogiseen ...