KoulutusalaKonetekniikka

  • 5 S -KEHITTÄMINEN KOKOONPANOHALLIIN 

   Ratilainen, Heikki (2019)
   Tämän työn tarkoitus oli toteuttaa Lean ajatusmallin mukainen 5S-projekti John Deere Forestry Oy:n kokoonpanohallin tuotantotiloissa. Tavoitteet tässä työssä olivat, että projektin jälkeen kokoonpanohallin työpisteet ...
  • 5S-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Hyvärinen, Arttu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Wirell Oy:n tuotantotilat selkeämmäksi, työturvallisemmaksi ja siistimmäksi. Toteutus tapahtui Wirell Oy:n toimeksiantona. 5S-järjestelmällä saatiin yrityksen tuotantotilat ...
  • 5S-kehitystyö Sisu Worx Oy:lle 

   Niemelä, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 5S-kehitystyö konepajan tuotantosoluun Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa tuotantosolun siisteyttä ja nopeuttaa tuotantotyön ...
  • 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO HONKALAMMELLA 

   Naukkarinen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Honkalammen teknisen puolen tiloissa. 5S-menetelmä on yksi Lean-filosofian johtajuusopeista. 5S-menetelmää käytettiin Honkalammella sen sopivuuden vuoksi. ...
  • A-varaston layout 

   Koistinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Thermo Fisher Scientific Oy:n Joensuun tehtaan A-varaston layout. A-varasto toimii tällä hetkellä raaka-aine-, puolivalmiste- ja konehuollon tarvikkeille varastona. Lisäksi ...
  • Antimikrobinen kupari 

   Saari, Kristiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kuparilla ja useilla kuparimetalleilla on luontainen kyky estää mikrobien kasvu ja tappaa 99,9 prosenttia mikrobeista kahden tunnin sisällä altistuksesta. Kun tiedetään, että valtaosa sairaalainfektioita aiheuttavista ...
  • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

   Nevalainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa. Työn tavoitteena oli etsiä menetelmiä, laitteita ja toimintatapoja, joilla saadaan asetusaikaa lyhennettyä. Työn kohteena oli toimeksiantajan ...
  • Asfalttiasemien vuosihuollon työturvallisuuden parantaminen 

   Hirvonen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Asfalttiaseman vuosihuolto tehdään muuttuvissa olosuhteissa ja siksi on työtapaturma riski suuri. Työssä tutkittiin nykyistä tilannetta, tapaturmien teoriaa ja mietittiin parannusehdotuksia.
  • Asiakasräätälöintiprosessi 

   Hirvonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakasräätälöintiprosessi massaräätälöintituotantoa käyttävän Waratah OM Oy:n tarpeisiin. Aikaisemmin asiakasräätälöintejä on toteutettu käyttäen vaihtelevia toimintatapoja, ...
  • Automaattisen rei'itysmenetelmän suunnittelu osaksi tuotantoketjua 

   Tomperi, Esa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja ja suunnitella uusi automatisoitu rei’itysmenetelmä siitakesienien kasvatusalustojen pakkausmuoveille. Muutos koettiin tarpeelliseksi, ...
  • Avaimen kulutustestauksen koneellistaminen 

   Holopainen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella koneellinen avaimenkulutustes-tauslaite, joka simuloi ihmisen kädellä tehtävää avaimen kulutusta. Kulutustestilaite on tarpeellinen, koska aikaisemmin avaimen ...
  • Avaimet momenttiin kiristämiseen 

   Hietala, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli momenttiin kiristäminen ja siihen soveltuvat työkalut. Työ tehtiin Etra Oy:lle myynnin tueksi. Työn tarkoitus oli selvittää ja tuoda esille kiristysprosessissa huomioon otettavia asioita sekä ...
  • Avainpesän pölytestauslaitteen suunnittelu 

   Mujunen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Abloy Oy:n tuotekehitykseen avainpesien pölytykseen soveltuva prototyyppilaite. Laitteen avulla saadaan kontrolloitu määrä pölyä avainpesän sisälle. Työssä tutkittiin yleisesti ...
  • Avaintunnisteen asennuksen automatisointi 

   Tuunainen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää avaintunnisteen asennuksen automatisoinnin kannattavuus Abloy SENTO-avainjärjestelmään. Työ tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Työn aikana selvitettiin käsityön ...
  • Biohajoavien hydrauliöljyjen käyttö 

   Määttänen, Iiro (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia biohajoavien hydrauliöljyjen käyttötottumuksia, saatavuutta ja ominaisuuksia. Tuloksia verrattiin yleisesti käytössä oleviin mineraalipohjaisten öljyjen ominaisuuksiin sekä aiempina ...
  • Biopuuhakettimen suunnittelu 

   Taivainen, Tapio (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Ariratex Oy:lle biopuu-hakettimen työpiirustukset ja hakettimen komponenttien vaatimat laskennat. Tavoitteena oli dokumentoida hakettimen rakenne, jolloin sen rakentaminen ...
  • CAN-väyläarkkitehtuurin kehittäminen materiaalinkäsittelykoneessa 

   Palviainen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ohjauslaitteiden ja ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa materiaalinkäsittelykoneen ohjauksessa. Työssä kerrotaan CAN-väylän perusteita perehtyen myös OSI-malliin ISO 11898-standardin ...
  • CARELIAN NIRKO OY:N SIIRTYMINEN SUUNNITTELUPALVELUUN 

   Hirvonen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan lastuavia työkaluja myyvän Carelian Nirko Oy:n laajentumisesta myös suunnittelupalvelua tarjoavaksi yritykseksi. Opinnäytetyössä pohditaan, miten tuodaan myyntipalvelun rinnalle mekaniikka ...
  • Energiapuuharvesterin valmistuskustannusten alentaminen 

   Hassinen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli alentaa kaivinkoneessa käytettävän EV28 energiapuuharvesterin valmistuskustannuksia. Säästöihin pyrittiin muokkaamalla harvesterin rakennetta ja toimintoja. Kehitystyö ei saanut heikentää ...
  • EOL SÄHKÖINEN TESTAUS JA OHJELMOINTI 

   Varis, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää sähköinen testausmenetelmä John Deere Forestryn Joensuun tehtaan tuotantolinjan loppukokoonpanoon diagnosoimaan koneissa esiintyviä vikoja ja tuomaan joustavuutta tuotantolinjalle ...