KoulutusalaKuvataide

  • Alitajunta kuvataidetyöskentelyn lähtökohtana 

   Hynynen, Reetta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aiheena on lisätä tietoa omasta alitajunnallisesta työskentelytavasta, surrealistisen taidesuuntauksen ja alitajunnan tutkimusten kautta. Etsin tietoa surrealismin historiasta, ja taiteilijoiden työskentelytavoista. ...
  • Harmaa maailma tunteiden taustalla 

   Palm, Sanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen maalausprosessi, jossa pohdin kasvua ihmisenä ja taiteilijana. Tavoitteena oli etsiä suuntaa omalle ilmaisulle ja kartoittaa taiteenkenttää, jotta valmistumisen kynnyksellä tietäisin, mihin ...
  • Kirkastuva totuus ja taiteilijan etiikka 

   Niemi, Satu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Mitä on taide? Mitä on totuus? Opinnäytetyössä käsitellään taiteilijan etiikkaa taiteen ja totuuden lähtökohdista. Näkökulma on kristityn taiteilijan. Kysymys on totuuden välittämiseen liittyvistä eettisistä ongelmista, ...
  • NÄKYJÄ LUONNOSTA : Omat luontokokemukset taiteellisen prosessin lähtökohtana 

   Niemiaho, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä pohdittiin tekijän omia luontokokemuksia sekä niiden merkitystä tai­teen tekemisessä. Tavoitteena oli myös taiteellisen ilmaisun ja öljyvärimaalaustekniikan kehittäminen. Aihetta tarkasteltiin fenomenolog ...