KoulutusalaLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • 18-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten sijoittamismotivaatioon vaikuttavat tekijät 

   Kurttila, Sampo (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia 18-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten sijoittamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja tuottaa Danske Bankille uusia näkökulmia tutkimuksen kohderyhmän tavoittamiseksi. Lisäksi tavoitteena ...
  • ABLOY OY:N HENKILÖSTÖN SUHTAUTUMINEN UUTEEN SOSIAALISEEN INTRANETIIN 

   Kero, Helena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten Abloy Oy:n henkilöstö suhtautuu uuteen sosiaaliseen intranetiin, joka otettiin kohdeyrityksessä käyttöön syksyllä 2015. Intranetin käyttäjille eli yrityksen henkilöstölle ...
  • ADAPTATION OF SMES IN RUSSIAN KARELIA TO ECONOMIC RECESSION (CASE SORTAVALA) 

   Stupkina, Yulia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The first aim of the research is to understand whether the global recession and Russian economic problems have influence on the business performance of small and medium enterprises in Sortavala (Russian Karelia). The second ...
  • Adoption edellytykset ja oikeusvaikutukset 

   Kukkonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Nykyinen adoptiolaki tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2012. Se korvasi aiemman lain lapseksiottamisesta vuodelta 1985. Lakiuudistuksen ensisijaisena tavoitteena oli edistää lapsen edun toteutumista adoptioasioissa. Tämän ...
  • AGRICULTURE MARKETING: A SUSTAINABLE APPROACH FOR AGRICULTURE COOPERATIVES IN THE FAR WESTERN REGION OF NEPAL 

   Nepal, Anup (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Nepal is a developing country with the resources and prospects to flourish in the agricultural sector. Agriculture contributes the largest share of the GDP in Nepal. The effective production and marketing of agricultural ...
  • Aineettomien pääomien riskienhallinta pk-yrityksissä 

   Tuuri, Niina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yrityksen aineettomien pääomien riskejä on tutkittu vähän ja siitä on olemassa vähän kirjallisuutta. Aineeton pääoma käsittää kaiken sen, mikä ei ole yrityksen fyysistä tai taloudellista omaisuutta. Aineetonta pääomaa ovat ...
  • AJONEUVOJEN REKISTERÖINNIN MUUTOS ASIAKASPALVELUTYÖHÖN 

   Reijonen, Ulla-Maarit (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee ajoneuvojen rekisteröinnin muutoksia asiakaspalvelutyöhön. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten liikenteen turvallisuusvirasto Trafin luoma ajoneuvorekisteröintiuudistus on vaikuttanut ...
  • Alaikäisen rikosoikeudellinen vastuu 

   Blom, Christa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15-vuotiaana. Tämä tarkoittaa, että alle 15-vuotiaat ovat syyntakeettomia, eikä heitä voida tuomita rangaistukseen teoistaan. He voivat kuitenkin joutua muihin kuin rikosoikeudellisiin ...
  • Alkoholista aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen torjunta lainsäädännössä 

   Lehti, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja torjutaan lainsäädännössä. Tarkoituksena oli tutkia, miten alkoholilainsäädäntö on ...
  • Aloittavan ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Leskinen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma uudelle perustettavalle ICT-alan yritykselle. Mahdollisesti perustettava yritys tulee tarjoamaan tietoteknisiä tukipalveluita pääasiassa pienyrityksille. ...
  • Aloittavan ravintolan liiketoiminnan kehittäminen 

   Kiiski, Miia; Komulainen, Jenna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa aloittavaa ravintola-alan yritystä liiketoimintansa kehittämisessä luomalla sille apuvälineet talouden suunnitteluun ja markkinointiviestintäsuunnitelmaan. Opinnäytetyö on toiminnallinen ...
  • Aloittavan tilitoimiston liiketoimintasuunnitelma ja toiminnan suunnittelu 

   Tiihonen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma aloittavalle osakeyhtiömuotoiselle tilitoimistolle sekä suunnitella sen toimintaa. Liiketoimintasuunnitelman tavoitteena oli kartoittaa kaikki sitä koskevat ...
  • Aloittavan yrittäjän taloushallinto-opas 

   Holopainen, Eliisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli tilitoimisto Visma Services Oy. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite oli tehdä tilitoimistossa työskentelevien kirjanpitäjien avuksi taloushallinto-opas, joka käsittelee ...
  • AMAZON-VERKKOKAUPPA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTEN MYYNTI- JA MARKKINOINTIKANAVANA 

   Brovko, Kristina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Amazonin tarjoamia mahdollisuuksia verkkokauppiaille, selvittää, mitä liittyminen Amazonin myyjäverkostoon käytännössä tarkoittaa sekä mitä mahdollisuuksia ja potentiaalia tuo ...
  • American disc golf market analysis – case Obsidian Discs Ltd. 

   Hyttinen, Nina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis analyzes the American disc golf market and business environment. The study is commissioned by a small-size disc golf company from Finland. The objective is to provide practical information and better understanding ...
  • Ammatillisen koulutuksen reformi ja taloushallinnon uudistamisen toteuttaminen 

   Serbina, Olga (2019)
   Opinnäytetyön aiheena on ammatillisen koulutuksen reformi ja siihen liittyvän taloushallintouudistuksen toteuttaminen Riveriassa. Eduskunta hyväksyi 30.6.2017 lainsäädännön, jonka perusteella toisen asteen ammatillista ...
  • Ammatillisen opettajan osaamisen hyödyntäminen koulutusmyynnin tukena 

   Ärling, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoituksen leikkaukset ovat haastaneet ammatilliset oppilaitokset ja opettajat kehittämään toimintaansa. Valtakunnallisten muutosten lisäksi Gradian strategia uudistettiin vastaamaan ...
  • AN APPROACH TO THE DEPOSIT-REFUND SYSTEM FOR EMPTY PESTICIDE CONTAINERS IN MAURITIUS 

   Goburdhun, Reshmee (2019)
   Improper empty pesticide container disposal has been a major challenge in the agriculture sector of Mauritius during the past few years. The aim of this current study is to analyse the feasibility of introducing a ...
  • ANALYSIS OF THE BAKERY SUPPLY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC: CASE COMPANY X, POLAND 

   Vasileva, Ekaterina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The aim of this paper is to investigate the food industry in the Czech Republic. The bakery and sweet shops area are researched according to the request of Company X, located in Poland. Company X is successful in the Polish ...
  • Arava- ja korkotukilainoitteisten vuokra-asuntojen vuokrauksen kehittäminen 

   Schavikin, Emilia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kirjallinen vuokraus-opas vuokrausneuvottelijoille toimeksiantoyrityksessä. Oppaan tavoitteena on kehittää Arava- ja korkotukilainoitteisten vuokra-asuntojen vuokrausta. ...