KoulutusalaMedia-ala

  • 2D motion tracking 

   Hiltunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee liikkeen tallennusta 2D motion tracking -työkalulla. 2D motion trackingillä videokuvasta voidaan tallentaa jälkikäsittelyssä kameran tai jonkin kuvassa näkyvän kohteen liike. Tallennettua ...
  • 360-videokuvaus alusta loppuun 

   Reinikainen, Jesse (2020)
   Opinnäytetyö käsittelee 360°-videokuvausta. Aihe on ajankohtainen, sillä 360-videokuvaus menetelmänä yleistyy ja kehittyy. Opinnäytetyössä käsitellään tuotannon vaiheita, historiaa, käyttötarkoitusta ja keskeisiä termejä. ...
  • 3D-elokuva äänisuunnittelijalle - uhka vai mahdollisuus? 

   Tigerstedt, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan 3D-elokuvaa äänisuunnittelijan näkökulmasta ja tutkitaan kolmiulotteisen äänen toteuttamista nykyisellä teknologialla. Tavoitteena on kartoittaa perinteisen ja 3D-elokuvan äänisuunnitteluprosessien ...
  • 3D-formaatin testaus suomalaisen luontodokumentin visuaalisena lisänä 

   Niiranen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään suomalaisessa luonnossa toteutettavaan 3D-luontodokumentin tuotantoon. Työ tarkastelee kolmiulotteisen luontodokumentin kuvausvaihetta ja sen vaikutuksia valmiiseen dokumenttiin nostaen esille ...
  • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

   Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
  • 3D-tulostettu figuriini Kalevala-kansalliseepoksesta 

   Kiiskinen, Janita (2020)
   3D-mallintaminen ja -tulostaminen ovat lisääntyneet mediassa ja niiden osaamista tarvitaan jo yrityksissä. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kertoa aloittelijalle 3D:n historiasta, käyttötarkoituksista ja ...
  • 3D-tulostuksen alkuvaiheen suunnittelu 

   Jääskeläinen, Vesa (2019)
   3D-tulostamisen suosion kasvu sekä valmistustekniikan kehitys on vaikuttanut suunnitelmallisen työn osuuteen merkittävästi. Suunnittelijalla on mahdollisuus valita eri työtavoista aloittaessaan omaa mallintamisprosessia, ...
  • 3D-videokuvaus : Stereoskooppisuuden huomioiminen lyhytelokuvan kuvaamisessa 

   Hotokka, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on kertoa 3D-kuvaamisen menetelmistä ja tekniikasta sekä tutkia ja havainnoida stereoskooppista 3D:tä. Opinnäytteen toiminnallisessa osiossa toimin stereografina ja kuvaajana stereoskooppisessa Herra ...
  • Aloittelevan Graafikon Opas 

   Kosunen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nuoria tekijöitä tulee pelialalle yhä enemmän töihin ja heidän on hankala erottua lukuisien hakijoiden joukosta. Tavallisesti nuorilla ja aloittelevilla artisteilla ei ole paljoakaan kokemusta työelämästä. Tämä opinnäytetyö ...
  • Ammattilaisen työskentelyprosessi kuvittamiseen 

   Pääkkönen, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ammattimainen työskentelyprosessi kuvittamiseen. Työn tekijän tavoitteena on profiloitua kuvittajaksi. Kuvittaminen asettuu taiteen ja asiakaslähtöisen graafisen suunnittelun ...
  • Ammattitasoisten videon enkoodausformaattien vertailu 

   Kärkkäinen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys videon enkoodaamisesta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Työssä käsiteltiin enkoodamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia mediatuotannon näkökulmasta. Työssä tutustuttiin ...
  • Analogisen arkistomateriaalin käyttö Ilosaarirock - 40 vuotta säkällä -dokumenttielokuvassa 

   Mikkola, Jesse (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia analogista arkistomateriaalia ja sen käyttämistä dokumenttielokuvassa. Digitaalisena aikakautena analogisen aineiston tuottaminen on vähentynyt, vaikka historialliselle dokumenttielokuvalle ...
  • Animaatio osana Roister Frontier -verkkopalvelun käyttöliittymäsuunnittelua ja mikrointeraktioita 

   Korpela, Veera (2019)
   Toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Roister Marketing Oy:lle. Tavoitteena oli perehtyä käyttöliittymäanimaatioon ja suunnitella verkkopalvelun käyttöliittymä animaatioineen Roister Frontier -sijoitusyhtiölle. ...
  • Animaatioelokuvan käsikirjoittamisen erityispiirteet : Koivu ja tähti 

   Lintunen, Jenni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten animaatioelokuvan käsikirjoittaminen eroaa näytelmäelokuvan käsikirjoittamisesta. Opinnäytetyön toiminnallisena osiona on Zacharias Topeliuksen Koivu ja Tähti -sadun pohjalta ...
  • Ansaintamahdollisuudet festivaalisovelluksissa 

   Kopola, Marissa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Mobiililaitteille ladattavat mobiilisovellukset ovat kasvattaneet suosiotaan verkkoviestinnässä ja tapahtumien palvelutarjonnassa. Myös musiikkifestivaalit ovat viime vuosina ryhtyneet tarjoamaan palvelujaan verkkosivujen ...
  • Application of Creative Workflow to the Visual Concept Design of Video Game Non-Player Characters 

   Tiilikainen, Laura (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten videopelien NPC-hahmojen visuaalisen konseptisuunnittelun työnkulkua voi mukauttaa sujuvaksi prosessiksi. Opinnäytteen tietopohja käsittelee hahmosuunnitelmien osa-alueita luettavuudesta ...
  • AR-markkinointikampanjan suunnitelma pienyritykselle 

   Hartikainen, Emma; Laitinen, Ville (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka lisättyä todellisuutta voitaisiin hyödyntää pienyrityksen markkinoinnissa. Opinnäytetyön tietotoperusta käsittelee markkinointikampanjan perusteita ja videomarkkinointia. Lisäksi ...
  • ARKIKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMINEN Lähtökohtana muumimukien vaikutus arjessa sekä havainnointi käsikirjoittajan työkaluna 

   Juvonen, Ira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Arkikäyttäytymisen havainnointi. Lähtökohtana muumimukien vaikutus arjessa sekä havainnointi käsikirjoittajan työkaluna -opinnäytetyössä tutkin kolmen eri henkilön arkikäyttäytymistä. Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkia ...
  • Artistibrändit vaikuttajamarkkinoinnissa 

   Kekkonen, Ville (2019)
   The focus of this thesis is to study what roles artist brands have in influencer marketing and how they are used by different known Finnish brands. Study goes through the whole process from idea to post-processing the ...
  • Asiantuntijana opiskelijakunnassa 

   Lintulaakso, Julia (2020)
   Tämä päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö kuvaa viestinnän asiantuntijan työskentelyä opiskelijakunnassa. Opinnäytetyö koostuu työtehtävien ja lähtötilanteen analysoinnista, päiväkirjamuotoisesta työskentelyn seurannasta ja ...