KoulutusalaMuotoilu

  • 3D modelling and Virtual Reality as a Tool for Presenting Architecture to a Customer 

   Mosunova, Mariia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nowadays, modern technologies are becoming more and more developed and they are used in different fields. Virtual reality is a new technological boom. Subsequently, it is possible to combine virtual reality and the design ...
  • 3D-visualisointi valaistussuunnittelun työkaluna 

   Hanhineva, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia, miten 3D-visualisointeja voi hyödyntää valaistussuunnittelussa. Työn tavoitteena oli selvittää luonnolliseen lopputulokseen pyrkivien visualisointien luomiseen ja käyttöön liittyviä hyötyjä ...
  • Advertising concept for Russian Law company 

   Koptseva, Larisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The objective of this thesis is conducting research to create a unique advertising concept, one which would create an image of a reliable and trustworthy company and be productive and effective for a Russian Law company. ...
  • Aika ja painotuote 

   Ruotsalainen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee aikaa ja ajallisuutta painotuotteessa. Tavoitteeni oli valmistaa painotuote, joka on valokuvakirjan ja kalenterin yhdistelmä. Kalenterin valmistusprosessin aikana, johon kuului esimerkiksi ...
  • Akustisesti toimivan sisustuksen suunnittelu Kerubin Saliin 

   Hakulinen, Riikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tehtiin akustisesti toimiva sisustussuunnitelma Joensuun Töminä Oy:lle Ravintola Kerubin Saliin. Salin haluttiin toimivan pääasiassa sähköisesti vahvistetun rockmusiikin konserttisalina. Suunnittelussa ...
  • APPLIED ILLUSTRATIONS FOR A LONGBOARD MANUFACTURING COMPANY 

   Saimovaara, Pietari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis is about creating a series of illustrations for the longboard manufacturing company Lavia, located in Joensuu, Finland. The illustrations are part of the company’s branding work in which their longboard artwork ...
  • ARCTIC FOOTBALL FORUMIN VISUAALISEN IDENTITEETIN SUUNNITTELU 

   Tanninen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni aiheena on visuaalisen identiteetin suunnitteleminen Arctic Football Forum -jalkapallokonferenssille. Toteutin työn työskennellessäni mainostoimisto Familyssä. Työskentelytapa oli itsenäinen, mutta työskentely ...
  • Astara Oy Design Management-projekti 

   Töyrä, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyön osasuorituksessa tarkastellaan kauneudenhoitoalan pienyrityk-sen design management prosessia. Prosessin tarkoituksena on löytää ne erottautumistekijät, joista yritys löytää työkalut kasvuun ja kehittymiseen. ...
  • Avokonttoritilan tunnelma 

   Heikkinen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Nykyisin työskennellään yhä useammin avokonttoritiloissa. Mielipiteet avokonttoreissa työskentelemisestä ovat ristiriitaisia ja tilat saavat negatiivista palautetta muun muassa meluisuuden vuoksi. Tässä opinnäytetyössä ...
  • A Better Integration of Business and Design 

   Newton, Benjamin (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   In many circumstances the fields of business and design are co-dependent, and as such integration between the fields is crucial to the success of both. Through his experiences in an integrated learning environment the ...
  • BRAND AND VISUAL IDENTITY DESIGN FOR A BEAUTY SALON 

   Borhani, Maryam (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of this thesis is to create a brand and a visual identity for a beauty-salon called Narsissi. Narsissi offers a relaxing environment where both men and women can get lasting beauty treatment results. For a firm ...
  • BRANDING OF A SOLE JEWELLERY PROPRIETORSHIP 

   Jaska, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   This thesis addresses the issue of developing an image for a new company in the design field. The focus is on building an image for a small company, and developing aspects affecting its image. The goal was to build an image ...
  • The branding of an Eco-friendly Business 

   Howlader, Elena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The topic of the following thesis involves creating a brand for an eco-friendly company and formulating a consistent brand image for it. The thesis explores the significance of branding as well as other current topics, ...
  • Brochure design for a home-based bakery 

   Tiyatyavyaynen, Sofia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   This thesis has two major purposes: the first is to study editorial design and food photography using conductive research, and the second is the creation of an illustrated brochure for a home-based bakery. The subjects ...
  • Co-design, tools & methods 

   Salmi, Nina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the presented thesis is to review the possibilities that co-design can offer to a design process. Co-design is a growing form of design that in several ways combines the knowledge of design, business, innovation, ...
  • Concept Design for a Fitness Center 

   Lehtiniemi, Sonja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The subject of this thesis is creating a company concept for a fitness center, which consists of gym services, yoga and Pilates courses and a special juice and smoothie bar. As a subject of research acts as well business ...
  • Concept Development: A Nature Tour Guide for the City of Joensuu 

   Soloveva, Kristina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nowadays, in the era of modern technology and social network communication, developed countries are facing a huge problem – people tend to spend most of personal free time in front of computer or gadget screens, preferring ...
  • CONCEPT OF A SUSTAINABLE FOOD-GROWING UNIT ON MARS 

   Smirnova, Mariia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Present thesis relies on sustainable approach and the Innovative Conceptual Engineering Design. Concept development of a food-growing unit on Mars is a part of a challenge named “Sustainable Human Habitation of Mars” stated ...
  • CREATING A PACKAGE DESING FOR OY HALVA AB 

   Syväoja, Tiia-Maria Sarita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   In this thesis the focus is on creating a graphic design for one of Oy Halva Ab’s packages. Halva is a Finnish candy manufacturer. The former package was considered too racist for Swedish markets. The package will be ...
  • Creating a resin replica of an organic object 

   Kuikka, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The following thesis describes customer work made for Joensuu’s botanical garden Botania. The project began from the customer’s need to have a product that they can use in botanical exhibitions and showcases. Cocoa fruit ...