KoulutusalaPuunjalostustekniikka

  • HUKKA-AIKOJEN SELVITYS OMAKOTITALOELEMENTTIEN KOKOONPANOLINJALLA 

   Saaranen, Ismo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkittiin omakotitaloelementtien kokoonpanolinjalla esiintyvää hukkaa. Hukalla tarkoitetaan työtä, joka ei jalosta tuotetta eikä näin ollen tuota sille lisäarvoa. Tutkimus tehtiin, koska havaittua hukkaa ...
  • Lämpöpuukomposiitin käyttö ikkunan valmistuksessa 

   Poikonen, Pauli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Karelia-Ikkunan toimeksiantona ja sen päämääränä oli tutkia puumuovikomposiitin (WPC) mahdollisuuksia ikkunateollisuudessa. Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta, tutkimuksesta ja omista päätelmistä. ...
  • PIENSAHAAMON PERUSTAMINEN 

   Rissanen, Miikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä otettiin selvää piensahaustoiminnan vaatimista edellytyksistä koskien toimintaympäristöä, tuotantolaitosta ja itse sahayrittäjän toimintamalleja. Tutkimusta varten kerättiin tietoa puualan kirjallisuudesta ...
  • Saunan puumateriaalit 

   Kuikka, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Haastattelututkimuksessa oli tarkoituksena selvittää yritykselle, mitä rakennusluvan haltijat haluavat saunoiltaan. Yritykselle selvitys tehtiin siksi, että se saisi tietää, mikä todella on tärkeää lauteiden valmistajalle ...
  • Tilauksenkäsittelyn tehokkuuden tutkiminen puusepänyrityksessä 

   Väisänen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tilauksenkäsittelyprosessin tehokkuutta Ecolam Oy:n sisällä. Työn tarkoituksena oli saada kuvaa yrityksen tilauksenkäsittelyprosessin tilasta ja löytää mahdolliset ongelmat ja työkalut niiden ...