KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1800-luvun hirsitalon korjaus ja energiatehokkuuden parantaminen 

   Halonen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Työn lähtökohtana on tutkia 1800-luvun rakentamista ja vanhojen rakennusten korjaustoimenpiteitä nykyaikana. Työn alkuvaiheessa esitetään rakennusfysikaalisia laskentakaavoja, joiden avulla kyetään selvittämään ...
  • 1930-luvulla rakennetun hirsirakennuksen muutostyösuunnitelma 

   Kanninen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä on tehty muutostyösuunnitelma 1930-luvun loppupuolella rakennetun VR:n asemarakennuksen huoneiden käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Kohde on nykyisin yksityisessä omistuksessa ja rakennuksen käyttötarkoitus ...
  • 1930-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon korjaussuunnitelma ja korjausten vaikutus E-lukuun 

   Asikainen, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa 1930-luvulla rakennetulle hirsirunkoiselle omakotitalolle korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelma piti sisällään märkätilan ja keittiön lisäämisen rakennukseen, kylmän ullakkotilan muutoksen ...
  • 1960-LUVUN PIENTALON KUNTOTARKASTUS JA KORJAUSSUUNNITELMA 

   Malinen, Miska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä perehdytään 1960-luvun pientalon rakennusmateriaaleihin, rakennustapoihin ja rakenteisiin. Opinnäytetyössä tehtiin myös kuntoarvio 1964 valmistuneeseen yksikerroksiseen, puurunkoiseen pientaloon. ...
  • 1970-luvun pientalojen ominaispiirteet ja kuntotarkastus 

   Rössi, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1970-luvun pientalorakentamiseen ja kyseisen aikakauden rakennusten ongelmakohtiin. Osana opinnäytetyötä suoritettiin kuntotarkastus vuonna 1974 rakennetulle yksikerroksiselle, puurunkoiselle ...
  • 1970-luvun rivitalokiinteistön riskirakenteita ja rakennustekniset tutkimukset 

   Ikonen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuonna 1973 rakennetun rivitalokiinteistön kunto aistinvaraisin menetelmin, minkä tukena olivat mittalaitteet. Pintalämpömittarilla saatujen alhaisten lämpötilojen ...
  • 1980-LUVUN RIVITALOJEN SOKKELEIDEN KOSTEUSVAURION KORJAUS 

   Nuutinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kertoa kosteus- ja homevaurioituneen valesokkelin raken-teen korjauksesta sekä laskea niistä syntyvät kustannukset. Tavoitteena oli myös suunnitella sisä-puolinen remontti kohteen ...
  • 70-luvun kerrostalon puurakenteisen lisäkerroksen suunnittelu 

   Herranen, Hannu-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tilaajan pyynnöstä mahdollinen toteutustapa kerrostalon korottamiseen yhdellä lisäkerroksella käyttäen rakennusmateriaalina puuta. Opinnäytetyön kohteena on ...
  • Aikataulusuunnittelu korjausrakentamisessa 

   Tanninen, Miro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin aikataulusuunnitteluun korjausrakentamisessa. Työssä keskityttiin aikataulun muodostumiseen alkaen lähtötietojen keräämisestä ja päättyen valmiiseen aikatauluun. Työssä tutustuttiin myös ...
  • Akustiikkalevyn standardin mukainen absorptioalan mittaus 

   Tuunainen, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin puukuituisen CEWOOD-akustiikkalevyn toimintaa eri rakenneratkaisuissa. Haluttiin selvittää, miten eri rakenteet vaikuttavat eri taajuuksien absorbointiin ja miten kilpailukykyinen akustiikkalevy ...
  • Aliurakoitsijoiden toiminnanohjaus työmaa-aikana 

   Soisalo, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Nykyään rakennushankkeissa voi syntyä pitkiäkin alihankintaketjuja. Aliurakoitsijoiden toiminnan ohjauksella ja valvonnalla on suuri merkitys hankkeen onnistumiselle. Rakennusliikkeiden työnjohtajien tulee ...
  • Aluesuunnitelman merkitys rakentamisen sujuvuuteen pientalotyömaalla 

   Turunen, Santeri (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin työmaa-aluesuunnittelun laatimista ja sen vaikutusta pientalotyömaan rakentamisen eri vaiheisiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää aluesuunnitelman merkitystä myös pientalotyömailla, ...
  • Asemakaavaprosessin kehittämismahdollisuudet 

   Kontkanen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Joensuun kaupungin asemakaavaprosessia. Opinnäytetyössä perehdytään asemakaavalle asetettuihin lakeihin ja asetuksiin. Näiden pohjalta tehdyt ohjeet sekä Joensuun omat asemakaavan ...
  • Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen rakennusliikkeelle 

   Suomalainen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin rakennusliikkeen asiakaslähtöisiä palveluprosesseja Niittylahdessa sijaitsevalle rakennusliikkeelle. Sen toimialoina ovat perinteisten rakennustöiden lisäksi rakennusinsinöörin palvelut, ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS VAHINKOSANEERAUSYRITYKSEN TOIMINNASTA VAHINKOKOHTEISSA 

   Parikka, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vahinkosaneerausyrityksen toimintaa vahinkokohteissa asiakkaiden mielipiteiden avulla. Asiakkaiden mielipiteitä lähdettiin selvittämään asiakastyytyväisyyskyselyillä, jotka toteutettiin ...
  • ASUINKERROSTALON HUONEISTON HUOLTOKIRJAN KEHITTÄMINEN RAKENNUS HASSINEN OY:LLE 

   Herranen, Jiri-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asuinkerrostalon huoneistokohtaista huoltokirjaa Rakennus Hassinen Oy:lle. Opinnäytetyön mallikohteena olevaan kiinteistöön tuli paljon uutta tekniikkaa ja rakenteita, joita ei ...
  • ASUINRAKENNUKSEN SUUNNITTELEMINEN KRIISIALUEELLE 

   Kaikkonen, Erkka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä oli tarkoitus kehittää rakennusmalli, jota voidaan hyödyntää kriisien ja katastrofien jälkeisessä uudelleenrakentamisvaiheessa. Rakennuksen tarkoituksena on tarjota suoja sitä tarvitseville asukkaille ...
  • Asumismukavuuden parantaminen yläpohjan lisäeristämisellä sekä ikkunoiden ja ulko-ovien uusimisella 

   Niemelä, Jere (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia asumismukavuuden parantumista ja laskea esimerkkikohteen korjaustoimenpiteiden kustannukset. Kohteessa tehtiin korjauksia, koska haluttiin parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ...
  • Asunto-osakeyhtiö Mäntylän energiatehokkuuden parantaminen ja rakenteellinen korjaussuunnitelma 

   Paakinaho, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämä opinnäytetyö on suunnitelma Savonlinnassa sijaitseva Asunto-osakeyhtiö Mäntylän rakennuksen vaipan energiatehokkuuden suunnittelusta ja rakenteellisesta korjaussuunnitelmasta. AS Oy Mäntylä koostuu 11 rivitalosta, ...
  • Asunto-osakeyhtiö Teppolanportin energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot 

   Novak, Vasili (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen raportti Joensuussa sijaitsevan Asunto-osakeyhtiö Teppolanportin kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja lämmitysenergian säästötoimenpiteistä. Opinnäytetyön yhtenä pääosana on myös ...