KoulutusalaSähkötekniikka

  • 3D-mallintamisen vaikutukset sähkösuunnittelu-urakkaan 

   Löppönen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-mallintamisen vaikutuksia sähkösuunnittelu-urakkaan verrattuna perinteiseen kaksiulotteiseen sähkösuunnitteluun. Perinteisessä sähkösuunnittelussa sähköpistesijoitukset piirretään kaksiulotteiseen ...
  • ABB IRB 1400 teollisuusrobotin käyttöönotto 

   Haaranen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena ottaa vanha ABB:n teollisuusrobotti uudelleen käyttöön tuotantoon. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi paikallinen yritys Oy All-Plast Ab.Yritys on ruiskuvalutekniikan suomalainen ...
  • Aurinkosähköjärjestelmä ja sen käyttö Suomessa: kehitys, nykytila ja tulevaisuus 

   Koponen, Erik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli aurinkosähköjärjestelmä ja sen käyttö Suomessa: kehitys, nykytila ja tulevaisuus. Työssä on käsitelty, miten aurinkosähköjärjestelmä toimii, miten sitä käytetään Suomessa tällä hetkellä, ja mitkä ...
  • Aurinkosähköjärjestelmä luomutilalle 

   Kuisma, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään aurinkosähköön yleisellä tasolla sekä yksittäisen kohteen aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen. Tavoitteena oli mitoittaa mahdollisimman kustannustehokas järjestelmä. Työssä laskettiin ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu loma-asuntoon 

   Vatanen, Santtu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella omavarainen aurinkosähköjärjestelmä loma-asunto kohteeseen. Aurinkosähköjärjestelmän tulee kattaa kohteen energiatarve koko käyttöjakson ajan. Pääpaino suunnittelussa oli järjestelmän ...
  • Aurinkosähköjärjestelmät 

   Tanskanen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää sähkön tuottamista aurinkopaneeleilla, niiden liittämistä sähköverkkoon sekä tarkastella aurinkosähkön tulevaisuuden näkymiä. Työn lähtökohtana oli miettiä, mitä kaikkea tavallisen ...
  • AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN SOVELTUVUUS KOTIKÄYTTÖÖN 

   Auvinen, Tuomo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka paljon aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa sähköenergiaa ja miten hyvin ne soveltuvat Suomen olosuhteisiin. Selvitettävänä oli myös, kuinka paneeleiden käyttö saadaan ...
  • Automaatioyrityksen laatukäsikirja 

   Kärnä, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää MJV-Sähkö Oy:n laatukäsikirja, joka oli laadittu vuonna 1997. Tavoitteena oli rakentaa selkeä, yrityksen toiminta-ajatuksia sekä -tapoja vastaava käsikirja, jossa olisi uusimpiin ...
  • CAD-ohjelmistojen vertailu piirikaavioiden näkökulmasta 

   Ronkainen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä vertailtiin tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien soveltuvuutta sähkö- ja automaatioalan yrityksen, Top Automation Oy:n, käyttöön. Työssä vertailtiin kahta suomalaista suunnitteluohjelmaa ...
  • Development of an Open Home Garden Automation System 

   Teittinen, Jere-Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The main purpose of this thesis was to develop an open home garden automation system which lets the user control things like lights and water pumps, and log sensor data in their garden. The idea came from personal interest; ...
  • Eläinsuojan valaistuksen toteutusvaihtoehtojen teknistaloudellinen vertailututkimus 

   Lamminaho, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus suunnitella uusi valaistus vuonna 1998 valmistuneeseen lypsykarjapihattoon. Valaistavan tilan vanhat valaisimet olivat huonokuntoisia ja osa niistä oli kokonaan rikki. Tilassa oli selvä ...
  • Energiatodistuksen laadinta ja sähkölämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen 

   Vartiainen, Eemeli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Energiatehokkuus on nykyisin entistä tärkeämpää ja energiatodistus on yksi apuväline, jolla energiatehokkuutta pyritään lisäämään. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas energiatodistuksen laadinnasta CADS Planner ...
  • Etäluettavien mittalaitteiden sähkönlaatutietojen hyödyntäminen verkkoyhtiössä 

   Turunen, Olli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä keskitytään uusien etäluettavien mittalaitteiden sähkönlaatutietoihin joilla voi-daan kehittää jo olemassa olevaa sähköverkon valvontaa. Työn on tarkoitus toimia info-pakettina sähkönlaatutietojen hyödyntämisestä ...
  • GSM-ohjaus 

   Mikkonen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erilaisia etähallintamahdollisuuksia, keskittyen GSM-ohjaukseen. Aluksi tarkasteltiin kauko-ohjauksen historiaa, josta siirryttiin vanhan sotateollisuuden kautta nykypäivän jokapäiväisiin ...
  • HIOMAKONEEN SÄHKÖNSYÖTÖN SUUNNITTELU JA KOMPENSOINTI 

   Laakkonen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli UPM:n Joensuun vaneritehtaan uuden vanerin hiomakoneen sähkönsyötön suunnittelu ja kompensointi. Uusi hiomakone korvaisi vanhemman käytöstä poistettavan hiomakoneen. Vanhan hiomakoneen sähkönsyöttö ...
  • HIRSITALON SÄHKÖLÄMMITYKSEN MUUTOS MAALÄMPÖÖN - KANNATTAVUUSSELVITYS 

   Saukkonen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön ideana oli toteuttaa toimeksiantajan pitkäaikainen ajatus kiinteistön lämmitysjärjestelmän uudistamisesta, eli selvittää, kannattaako nykyinen suorasähkölämmitys muuttaa maalämpöjärjestelmäksi. Työ on ...
  • Hirsitalon sähkösuunnitelma - rikosilmoitin- ja aurinkosähköjärjestelmän mahdollisuudet 

   Niemeläinen, Joel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö sisältää hirsitalon sähkösuunnittelun eri vaiheet. Sähkösuunnitelman lisäksi kohteeseen kartoitettiin rikosilmoitinjärjestelmien antamia mahdollisuuksia. Opinnäytetyön kolmantena osana oli tutkia ...
  • Hissien huolto-ohjelmien kehittäminen 

   Mertanen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö hissien huolto-ohjelmien kehittämisestä ja luomisesta erään hissiyrityksen käyttöön.
  • Hoitokodin sähköistys 

   Hallikainen, Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa hoitokodin sähköistys. Käytännön osuutena tehdyn sähköistysprojektin ympärille luotiin ohjeistuksia. Opinnäytetyössä käydään läpi, mitä kaikkea tulisi huomioida niin ...
  • Ilmanlaadun seurantajärjestelmän toteuttaminen 

   Nevalainen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa omakotitalon ilmanlaatua mittaava ja dokumentoiva järjestelmä. Lisäksi tavoitteena oli liittää laitteisto kohdetalon ilmanvaihtojärjestelmään ja säätää ilmanvaihtoa ...