KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto pienyrityksessä 

   Kuittinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directoryn käyttöönotto pienyrityksessä. Työn toimeksiantajana on joensuulainen ohjelmistoalan yritys Process Genius Oy. Tavoitteena oli luoda Process Genius ...
  • ALFRESCO SÄHKÖISEN ASIAKIRJAMUODOSTUSSUUNITELMAN TIETOJÄRJESTELMÄNÄ 

   Lämsä, Henri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä perehdyttiin sähköiseen arkistonmuodostussuunnitelmaan (eAMS), jota kunnat käyttävät siirryttäessä kokonaan sähköiseen asiakirjojen säilyttämiseen sekä hallintaan. EAMS:n tietojärjestelmän, joka vastaa sähköisen ...
  • Applying Internet of Things - Smart Cities 

   Lesy, Jonas; Vervaeke, Ruben (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis displays the progression and result of the Final Project that was realized by Ruben Vervaeke and Jonas Lesy, during the second semester of 2014-2015. The project is comprised of finding a solution for Process ...
  • ARCUSYS OY:N TUKIPALVELUN PROSESSIT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN 

   Holopainen, Jari-Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Arcusys Oy:n tukipalvelun prosessia ja kehittää suunnitelma tukipalvelun prosessien kehittämiseksi. Aluksi tutkittiin ITIL viitekehystä, jota käytetään tukipalveluissa ympäri maailmaa. ...
  • ARDUINO-PROJEKTI: LÄMPÖTILOJEN MITTAUSPROJEKTI 

   Hyttinen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö sisälsi Arduino mikrokontrollerin avulla tehtävän lämpötilojen mittausprojektin. Lämpötila-antureina olivat käytössä OneWire-lämpötilamittausanturit, joita voitiin liittää Arduinoon haluttu määrä. Arduinoon ...
  • Asiantuntijuuden edistäminen sovelluskehittäjänä 

   Kukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tekijän ammatillista osaamista sovelluskehittäjän työtehtävissä Keypro Oy:llä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin tekijän ammatillisen osaamisen kehityksen tasoa ja siihen liittyviä ...
  • Asterisk IP-puhepalvelimen käyttöönotto 

   Virta, Henrik; Sandberg, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pystyttää ja testata avoimen lähdekoodin IP-puhejärjestelmä, jolla korvattaisiin tietoliikennelaboratorion vanha Ciscon IP-puhejärjestelmä. Järjestelmään lisättiin lukuisia ominaisuuksia, ...
  • Asuinkiinteistön lämmönjakokeskuksen energiatehokkuuden parantaminen langattomia lämpötilamittauksia hyödyntäen 

   Puuronen, Niko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Energiatehokkuus on nykyään tärkeimmistä asioista, kun mietitään uusien rakennusten rakentamista tai vanhojen saneeraamista. Vanhoissa asuinkiinteistöissä energiatehokkuus ei aina ole kovin korkealla, joten saneerausten ...
  • AUTOMAATTISEN DIAGNOSTIIKKAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TUOTANNON TARPEISIIN 

   Ahonen, Harri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa diagnostiikkajärjestelmä painevalukoneelle Alsiva Oy:n käyttöön. Järjestelmän keskeisimmät tavoitteet oli toteuttaa kappalelaskuri ja käyttöasteen laskenta kohtuullisin ...
  • AUTOMATING PROCESSES IN WEB-INTERFACES WITH ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

   Varis, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The primary goal of this thesis was to explore the automation of processes in web-based systems with Robotic Process Automation, a relatively new technology for the automation of repetitive and rules-based business processes. ...
  • AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOTIAUTOMAATIOKESKUS ÄLYKOTIYMPÄRISTÖÖN 

   Tiainen, Samu; Tiainen, Samu (2019)
   Esineiden internet (IoT) -laitemäärien on arvioitu kasvavan yli 10 miljardia ensivuoteen mennessä. IoT:n ihmisille tuoma hyöty on suuri ja heidän tietoisuutta asiasta tulisi lisätä. Kotiautomaation tarve kumpuaa ihmisen ...
  • BACKUP AND DISASTER RECOVERY IN WINDOWS ENVIRONMENT 

   Latva-Nirva, Lassi (2019)
   The primary goal of this thesis was to research, test and compare Windows Backup Role and Veeam Backup Agent. This thesis gives the reader a general idea of what type of backups there are and how different kind of solutions ...
  • Big Data määritelmä ja alustat 

   Mustonen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyön päämääränä oli tutkia Big Dataa ja määritellä mitä se on, miksi sitä tarvitaan, sekä esitellä yleisimpiä Big Data alustoja. Lisäksi työn teknisessä osuudessa toteutettiin ratkaisu sensori datan keräämisestä ...
  • Blade-palvelinjärjestelmän käyttöönotto ja käyttöohjeistus opetusympäristössä 

   Tiainen, Henri; Puustinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön päätarkoitus oli dokumentoida palvelinjärjestelmän käyttöönotto ja hallinta. Palvelinjärjestelmä koostuu HP c7000 -palvelinkehikosta, HP ProLiant BL460c G6- ja HP ProLiant BL260c G5 -palvelimista sekä HP ...
  • BPM ja käyttöliittymät 

   Honkanen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Business Process Model & Notation -standardin mukaisissa liiketoimintaprosessikuvauksissa mallinnetaan käyttäjien tehtäviä ja miten ne implementoidaan liiketoiminnanohjaus ...
  • COMPARING DEVOPS PROCESSES IN DIFFERENT CLOUD PLATFORMS FROM A SOFTWARE DEVELOPERS PERSPECTIVE 

   Heiskanen, Jesse (2020)
   In this thesis a comparison between two DevOps platforms and the process times in those platforms is created. The comparison includes differences in the automated process times, differences in workflows and differences in ...
  • Consolidating student services with Liferay 

   Decock, Andy; zsombik, Kenny; Moreels, Pieter-Jan (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   This thesis describes some of the possibilities of Liferay. Liferay is an open-source portal framework, which can be used to create multipurpose websites. To begin the thesis project we first needed to analyse the capabilities ...
  • Contentful & Vue.js -verkkosivusto 

   Inkinen, Tuomas (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa SPA-verkkosivusto käyttäen Contentful-si- sällönhallintajärjestelmää ja Vue.js-kirjastoa. Käytetyt teknologiat valikoituivat niiden ajan- kohtaisuuden, sekä ...
  • CRUSH 

   Sormunen, Jaakko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin automaatio Autoyhtiö Sormunen Oy:n moreenin-murskausvaunuun. Tavoitteena oli kaikkien toimilaitteiden valvonta ja kontrollointi, jotta vältyttäisiin laitteiden ylimääräisiltä ...
  • CubePlosion-peli Unity-työkalulla 

   Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa peli Unity työkalua käyttäen. Idea peliin oli jo valmiina Jouni Laitisella / GPB Studios, mutta hänellä ei ollut aikaa lähteä toimeksiantajaksi, joten työllä ...