KoulutusalaTietojenkäsittely

  • 2D Game Development With Unity 3D : Case study: Icemare 

   Saarelainen, Taavi; Pakarinen, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the thesis is to study the functionality of third party 2D frameworks with the Unity game engine. The thesis discusses the advantages and disadvantages these frameworks have. A series of performance tests were ...
  • ALUSTARIIPPUMATON TEHTÄVIENHALLINTASOVELLUS MOBIILIALUSTALLE 

   Räsänen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa alustariippumaton tehtävienhallintasovellus mobiilialustalle. Tehtävillä tarkoitetaan Intalio-palvelimella olevia sähköisiä lomakkeita, joita voi avata, muokata, luoda ja selata ...
  • Anturidatan käsittely ja soveltuvuus työolosuhteiden tarkkailuun 

   Tuovinen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin anturidatan käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta toimistotyön työolosuhteiden tarkkailuun ja mittaamiseen. Työtä varten rakennettiin yksinkertainen Arduino-elektroniikka-alustaan pohjautuvan ...
  • Applicability of Common Lisp in Game Development 

   Kaisanlahti, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The aim of the this thesis was to find out how applicable Common Lisp is in game development through examining the language and game development as well as trying to build a core of a game development framework with Common ...
  • Arkistointitietojärjestelmän kehityssuunnitelma 

   Kolehmainen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella toimeksiantajan arkistointitietojärjestelmää ja löytää siihen uusi toteutustapa. Samalla kartoitettiin nykyisen tietojärjestelmän puutteita ja mahdollisia kehityskohteita. ...
  • Asegeneraattori Unreal Enginessä 

   Timonen, Sami (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee virtuaalisen ampuma-aseen satunnaista generointia ja siihen liittyvää kehitystyötä. Asegeneraattori oli toimeksianto KollektiWe Oy:ltä, ja sen tarkoituksena oli selvittää virtuaalisen aseen ...
  • ASHED-TIETOKANTASOVELLUS ANDROIDILLE 

   Sormunen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Android-käyttöjärjestelmälle tietokantasovellus, joka pitää kirjaa siitä, mitä sikareita on poltettu. Android-sovelluskehityksen suosio sekä sikaritietokantasovellusten vähäinen ...
  • Asiakaspalvelubotin toteus 

   Kalliola, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee prototyyppi-chatbotin toteuttamista, jolla mahdollistetaan tuotehaut Shopify-verkkokauppa-alustalle luonnollista kieltä käyttäen. Toteutuksesta laadittiin kaksi eri versiota, ...
  • Asiakaspalvelun nykytila-analyysi 

   Nikander, Kaarin (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Atea Finland Oy:lle toteutettu asiakaspalvelututkimus ja asiakaspalvelun analyysi. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, miten asiakkaat ja henkilökunta kokevat Atean asiakaspalvelun ...
  • Asiakkuudenhallinta järjestelmien hyödyntäminen yrityksen kasvussa ja kehityksessä 

   Andersson, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee matkailualan yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmän va-lintaa ja käyttöönottoa. Toimeksiannon tehtävänä oli kilpailuttaa eri asiakkuudenhallinta-järjestelmien tarjoajia sekä kilpailutuksen ...
  • Asymmetrinen pelinkehitys PC:n ja mobiililaitteiden välillä 

   Väätäinen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö tutkii asymmetristen pelien kehitystä. Ne ovat moninpelejä, joissa pelaajien roolit vaihtelevat pelitilanteesta tai laitteistosta riippuen. Työ vastaa seuraaviin tutkimusongelmiin: Miten asymmetrinen peli ...
  • Asymmetrisen VR-pelin tutkimus ja kehitys Unreal Engine 4-Pelimoottorissa 

   Piitulainen, Miika (2019)
   Tässä opinnäytetyössä kehitän Unreal Engine 4 – pelimoottoria käyttäen asymmetrisen moninpelin. Moninpeli toimii kahden pelaajan välillä, missä toinen pelaaja pelaa näppäimistöllä ja hiirellä ja toinen pelaa virtuaalitod ...
  • Azure Machine Learning Studio: Kuvantunnistus neuroverkkototeutuksena 

   Koski, Jani (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kuvantunnistuksen toteuttaminen Azure Machine Learning Studion avulla. Tavoitteena oli toteuttaa kuvantunnistustehtävään soveltuvia neuroverkkoja, kuvata neuroverkkojen hyödyntämistä ...
  • Centralized Identity Management in a Decentralized Organization 

   Miettinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The purpose of this thesis is to research centralized identity management at information security organization. The research presents the former and the prospective identity management processes and the most significant ...
  • Creation Kit - Modaus ja sen mahdollisuudet 

   Ahonen, Emil; Syvertsen, Paavo-Oskari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään modaamisen teoriaan ja käytäntöön. Opinnäytetyö esittelee modeja ja modaamista, modien luomiseen tarkoitettua yksittäistä ohjelmaa ja käytännössä tehtyä modia. Opinnäytetyössä tutustutaan ...
  • Dynaamisen verkkopalvelun visuaalinen ilme ja käytettävyys 

   Ryhänen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee dynaamisen verkkopalvelun visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen vaikuttavia menetelmiä, elementtejä ja tekijöitä. Työssä esitellään myös käytettävyyteen vaikuttavien sisällön saavutettav ...
  • Dynaamisten lomakkeiden luominen Android-alustalle 

   Mutanen, Eppu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Android-mobiilialustalle sovellus, jonka avulla on mahdollista näyttää erilaisia mukautuvia lomakkeita sovelluksen käyttöliittymässä rajapinnasta saadun syötteen avulla. Tarkoituksena ...
  • ESTEETTÖMYYS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN VERKKOPALVELUISSA 

   Kinnunen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Palvelut ovat siirtyneet entistä enemmän verkkoon, ja samoin on käymässä myös opiskelulle. Verkko-opiskelun ehtona on verkko-oppimisympäristöjen saavutettavuus. Verkko-oppimisympäristöjen pitäisi olla toteutettu niin, että ...
  • Etähallintatekniikat yksityiskäytössä 

   Räsänen, Eetu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee Linux- ja Windows-koneiden, laitteiden ja tietojen etähallintaa verkon yli sekä graafisesti että merkkipohjaisesti. Etätyöskentely on jatkuvasti kehittyvä ja laajeneva työskentelymuoto, jossa ...
  • Extending Office 365 with Microsoft Azure 

   Piirainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The topic of this thesis is extending Office 365 with cloud services offered by Microsoft Azure. The purpose of this thesis is to identify and present Azure services which can be used to extend Office 365 functionality. ...