Uusimmat viitteet

 • RAUMAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

  Sillvan, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin Rauman kaupungin kotihoidon logistisia ratkaisuja. Työn tavoitteena oli selvittää kotihoidon mahdollisuudet kehittyä logistiikan kannalta pa-rempaan suuntaan käyttäen omia sisäisiä resursseja ...
 • Tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä Porin Linjat Oy:lle 

  Nieminen, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Porin Linjat Oy:lle selkeä kuva siitä, miten tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä toimii, millaisilla teknisillä ratkaisuilla järjestelmä pystytään toteuttamaan niin, että järjestelmä ...
 • Varastonmuutos- ja haltuunottoprojektit 

  Hakanen, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjeistuksen pohja Logistikas Oy varastonmuutos- ja haltuunottoprojekteihin. Ohjeistuksella pyritään tuomaan esiin eri seikkoja, joita näissä projekteissa voisi tarvita. Työssä on ...
 • Kotimaan rahtikuljetusten haasteet kansainvälisessä kilpailussa 

  Maissalo, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni perehdyttiin tarkastelemaan kotimaisten rahtikuljetusten kustannustehokuutta kansainvälisiin kilpailijoihin nähden. Suomalaisten kuljetusyrittäjien on erittäin vaikea kilpailla ulkomaisten yrittäjien ...
 • VARAOSAVARASTON TARPEETTOMIEN NIMIKKEIDEN HÄVITYSPROSESSI 

  Haapalainen, Joel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin Logistikas Oy:n asiakkaana toimivan tuotantolaitoksen päävaraston kuormalavahyllyihin sijoitettujen 15 vuotta käyttämättömänä olleiden varaosanimikkeiden tarpeellisuutta. Työssä selvitettiin, ...
 • Keräilyprosessin tehostaminen varastossa 

  Jalonen, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimus tehtiin Oraksen valmistuotevarastolle. Työssä tutkittiin pakkaajien tekemää keruu- ja pakkaustyötä. Tehdystä työstä etsittiin turhia toimintoja, jotka oli mahdollista poistaa. Tutkimus tehtiin, koska varaston ...
 • Varaston simulointiohjelman työohjeen luominen opetuskäyttöön 

  Leppäpuska, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda C-WIS varaston suunnittelu- ja simulointiohjelmistolle selkeät ja helppokulkuiset työohjeet opetuskäyttöön alkuperäisten työohjeiden ollessa sen verran puutteelliset ja ...
 • VARASTON HYLLYPAIKKASIIRTOJEN ABC-ANALYYSI SORMAT OY:SSÄ 

  Hänti, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varaston toiminnan tehostaminen on yksi yrityksen keskeisiä kehittämisalueita. Varaston tehokkuuden arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia mittareita, joista yksi on keräilyn optimointi. Tällöin nimikkeiden sijoittelun ...
 • Palveluvaraston toiminnallisuuden kehittäminen 

  Soini, Tapio (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Levyvirta Oy:n palveluvaraston toimintaa. Tavoitteena oli optimoida palveluvaraston pohjaratkaisua, jotta varastotila saataisiin tehokkaammin käyttöön ja sen myötä varastopaikoista ...
 • Käytännön harjoitusten integrointi SAMK:n logistiikan koulutusohjelmaan 

  Salmela, Konsta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia minkälaisia käytännön harjoituksia ja projekteja Satakunnan ammattikorkeakoulun logistiikan insinöörikoulutukseen voitaisiin sisällyttää, jotta siitä saataisiin käytännönläheisempi ja ...
 • Eläintarvikkeiden verkkokaupan toimitusketjun suunnittelu 

  Rantolahti, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tutkia erilaisia toimitusketjuvaihtoehtoja Dogprotect OU:lle. Työssä pyrittiin selvittämään erilaisia mahdollisuuksia sille, millä tavoin kyseinen yritys voisi mahdollisesti ...
 • Vastaanotettavien kuljetusyksiköiden tunnistetiedon hallinnan kehittäminen 

  Lindgren, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tilastoa vastaanotettavien kuljetusyksiköiden tunnistetietojen nykytilasta Inex Partners Oy:n PT- logistiikkakeskuksen kuivatuotevastaanotossa ja löytää tämän pohjalta kehitysideoita. ...
 • Varastoalueen layoutin kehittäminen puutarha-alan yrityksessä 

  Huhtavaara, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä layout-suunnitelma Kekkilä Oy Eurajoen varastoalueelle. Uuden layoutin avulla pyrittiin kehittämään varastoalueen prosesseja, kuten siirtoja ja varaston seurantaa sujuvammiksi, ...
 • Tuotantolaitoksen layout suunnitelma 

  Kuusiniemi, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda layout-suunnitelma Sinituote Oy Kokemäen tuotantolaitoksen kokoonpano-osastolle. Uudella layoutilla pyrittiin järjestämään tila uudelleen ja sovittamaan osastolle sinne kuuluvat ...
 • Logistiikan amk-opintojen ammatillisten perusosaamisten ostotoiminta ammattioppilaitoksesta 

  Elo, Oskari; (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä kaikkia koulutuksia Satakunnan ammattikorkeakoulu voisi ostaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalta logis-tiikkainsinööriopiskelijoita varten. SAMKilla ei ole toimitiloja ...

Näytä lisää