Uusimmat viitteet

 • DIGITALIZING THE METHOD OF MONITORING AND REPORTING OF TEMPERATURE SENSITIVE CARGO UNITS 

  Alastalo, Tapani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The maritime, as a part of transport sector, is in transition. The traditional maritime industry is developing with digitalization. As an indication of this, is the development of autonomous ships which are being developed ...
 • Merenkulun komentosiltasimulaattoriopetuksen pedagoginen malli 

  Alanen, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin oppimiskäsityksiä ja simulaattoriopetuksen pedagogisia malleja ja niihin perustuen tuotettiin merenkulun komentosiltasimulaattoriopetukseen pedagoginen malli. Pedagogiseksi malliksi muodostui ...
 • Merenkulun tukilait Suomessa 

  Korhonen, Tatu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on valtiovallan tuki merenkululle ja varustamoelinkeinolle,jota on toteutettu lähinnä verotusta koskevan lainsäädännön keinoin. Kansainväliseen kilpailuun ja suhdannevaihteluihin vastaaminen, ...
 • Talvimerenkulun ympäristöpalvelut: tarjonta ja tarvekartoitus laivan näkökulmasta 

  Silén, Iivari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kyselytutkimuksena Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimeksiannosta selvittää jäätietopalvelujen tämänhetkistä tarjontaa ja käyttöä laivoilla sekä kartoittaa tarvetta uusille palveluille. ...
 • Vuoden 2008 MARPOL -yleissopimuksen ilmansuojeluliitteen muutosten vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle 

  Jokilehto, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n MARPOL -yleissopimuksen kuudenteen liitteeseen vuonna 2008 tehdyt, alusten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevat, muutokset. Opinnäytetyön tekeminen ...
 • Koeajoaluksen meriturvallisuus merikoeajolla 

  Welander, Jan-Christian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia koeajoaluksen (rakenteilla olevan aluksen) meriturvallisuutta ja selvittää Suomen merenkulkuviranomaisen roolia ja velvoitteita meri-koeajojen valvonnassa sekä valvonnan nykytilaa. Tutkimuksen ...
 • Aluskauppa,käytetyn aluksen kauppa ja siinä esiintyvät ongelmat 

  Mäkinen, Jari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli käytettyjen alusten kauppa ja siinä esiintyvät ongelmat. Kansainvälinen aluskauppa on ollut aina suurien salaisuuksien verhoamaa johtuen siitä, että kyseessä ovat aina melkoiset rahasummat ...