Uusimmat viitteet

 • Komentosiltatyöskentelyssä näkemiseen ja havainnointiin liittyvät määräykset ja mahdolliset ongelmat kansainvälisen SOLAS -yleissopimuksen mukaan 

  Hamberg, Harri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia komentosillan näkyvyysalueeseen liittyviä ongelmia käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksella haluttiin selvittää myös luokituslaitosten, valmistajien ja varustamoiden onnistumista ...
 • ITSENÄINEN VIHANNESTUOTANTO LAIVOILLE 

  Laine, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän työn tarkoitus oli tutkia itsenäisen vihannestuotannon mahdollisuutta laivoille teoriassa. Paras tapa toteuttaa kyseinen näkemys oli suunnitella kasvihuone laivan ulkotiloihin. Tutkimuksessa olen tarkkaan valinnut, ...
 • Kuparitehtaan toimintaprosessien kuvaaminen 

  Vaarapuro, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Aurubis Finland Oy:lle yhtenäiset toimintaprosessien kuvaukset, jotka ovat kaikkien saatavilla. Prosessikaavioita käytetään auditoinneissa sekä myös uusien työntekijöiden ...
 • Kuparitehtaan toimintaprosessien kuvaaminen 

  Juho, Vaarapuro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Aurubis Finland Oy:lle yhtenäiset toimintaprosessien kuvaukset, jotka ovat kaikkien saatavilla. Prosessikaavioita käytetään auditoinneissa sekä myös uusien työntekijöiden ...
 • AZIMUTH-POTKURILAITTEEN PERUSKORJAUKSEN KUVAAMINEN 

  Kippo, Alex (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa ja kuvailla minkälainen prosessi on peruskorjata merenkulun aluksissa käytettävää azimuth-potkurilaitetta. Korjattavana potkurilaitteena oli erään suomalaisen lauttavarustamon ...
 • Propulsiojärjestelmät 

  Risunen, Ville; Laukkanen, Elmeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia propulsioon liittyvää kirjallisuutta ja kirjoittaa yleisesti propulsiosta, sekä propulsiolaitteista. Tavoitteena oli kirjoittaa erilaisista laivoilla käytettävistä propulsion ...
 • Pilssivesiseparaattorin toiminta ja määräykset 

  Tammi, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yleisellä tasolla pilssivesiseparaatto-rin toimintaan, sekä laitteistoa koskeviin määräyksiin. Toisena tarkoituksena oli pe-rehtyä myös öljypäästöihin merellä ja niiden ...
 • Elektronisten merikarttojen käyttö 

  Kallinkoski, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin elektronisia merikarttoja ja –merikarttajärjestelmiä säätelevää normistoa, sekä selvitettiin merenkulkijoiden tottumuksia elektronisten merikarttojen käytön suhteen. Tarkoituksena oli selvittää, ...
 • Kiinteälapaisen laivapotkurin tuotantoprosessi 

  Kuosmanen, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kilpailukykyisen telakkateollisuuden ylläpitämiseen vaaditaan sekä yritteliäisyyttä, että kykyä innovoida. Suomalaista laivanrakennusprosessia jatkojalostetaan jatkuvasti nopeammaksi, luotettavammaksi ja kustannustehokkaammaksi. ...
 • Painolastiveden käsittelyjärjestelmien asennusvertailu MS Aila sekä MS Linda -aluksiin 

  Ojala, Ossi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vertailu painolastiveden käsittelyjärjestelmistä Langh Ship Oy Ab:lle. Vertailun kohteena oli toimeksiantavan yrityksen teknisen tarkastajan Anders Söderblomin esivalitsemat ...
 • Aikadilaatiopaikanmääritys 

  Kaltio, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia aikadilaation aikaansaamaa efektiä yhteistyössä satelliittijärjestelmän kanssa, ja luoda tältä pohjalta teoreettisesti toimiva menetelmä, sekä funktiot minkä avulla voidaan laskea ...
 • Jäänavigoinnin simulaattoriharjoitukset 

  Kielo, Jimi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli jäänavigoinnin simulaattoriharjoitukset. Harjoitukset on tehty Satakunnan ammattikorkeakoululle tarkoituksena tehostaa jäänavigointi kurssin simulaattori tunteja. Merenkulun kursseilla on ...
 • Teknisiä innovaatioita, jotka tukevat autonomisten laivojen kansipuolen operointia 

  Degerholm, Kaj (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Rolls-Royce Marinen kanssa ja sen aiheena ovat tekniset innovaatiot, jotka tukevat autonomisten laivojen kansipuolen operointia. Merenkulku elää tällä hetkellä suurien muutoksien ...
 • Monikulttuurisen miehistön vaikutukset laivalla 

  Lehtonen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattiliittojen hyväksyttyä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevat työntekijät ja laivojen ulosliputuksen myötä on monikulttuurisissa laivoissa työskentelevien suoma-laisten määrä kasvanut. Kulttuuriset erot ja eri äidinkielet ...
 • MARIEMS 

  Köngäs, Jonne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Merenkulusta aiheutuvia päästöjä on yritetty pienentää lainsäädännöllä jo pidemmän aikaa, mutta alusmäärän kasvaessa uusien lakien vaikutukset häviävät uusien aluksien aiheuttamien päästöjen määrään. Tästä syystä IMO ...

Näytä lisää