Viitteet 4136-4137 / 4137

  • Åsikter om Wasalandias och Tropiclandias image och profil 

   Nysten, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta lärdomsprov är utfört åt Wasalandia och Tropiclandia. Undersökningen handlar om image samt profil för nöjesparken och badet. En liknande undersökning har inte gjorts på länge, och det visade sig att ämnet var mycket ...
  • Överbelastningsattacker mot nätverk och hur man skyddar sig mot dem : Case: Anvia Abp 

   Kjellman, Mimosa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med detta lärdomsprov är att göra en kartläggning över överbelastningsattacker mot nätverk samt hur man skyddar sig mot dessa, sett ur internetleverantörens synvinkel. Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Anvia ICT, ...