• CAD-formaattien yhdistäminen tuotekehityksessä : lämpöeristyspaneelit 

   Kiviluoma, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on eri CAD-formaattien yhdistäminen tuotekehityksessä ja tuotetiedon hallinta Promeco Group Oy:n PDM-järjestelmässä. Tarkoituksena oli kehittää toimintamalli 3D-mallien siirtämiseen ja hallintaan ...
  • CADS E&A Työtapamalli 

   Hautamäki, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä selvitetään CADS Electric ominaisuuksia instrumentointisuun-nittelun näkökulmasta. Työn tarkoitus on esittää ja perustella paras työtapa to-teuttaa isoja instrumentointiprojekteja CADS Electric ominaisuuksia ...
  • CAN-laitteiden testaussovellus 

   Valkola, Lauri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmisto jolla pystytään tarkastelemaan CAN (Controller-Area Network)-väylän liikennettä sekä lähettämään viestejä väylälle. CAN on yksi johtavista sarjaliikennejärjestelmistä. ...
  • CAPTCHA Recognition System 

   Zhu, Wenhao (2019)
   Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA), is a public fully automatic program that distinguishes users from computers or people. This thesis developed a CAPTCHA recognition system ...
  • Case Management, Pilotoiminen ja ohjeistus 

   Airaksinen, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin ABB Oy:n Moottorit ja Generaattorit Vaasan yksikölle. Opinnäytetyön aiheena oli tutustua yrityksen käyttöön valitun CRM-järjestelmän toimintoihin ja olla mukana pilotoimassa järjestelmän Case ...
  • CE-merkintä teräskokoonpanojen esivalmistuksessa 

   Mäki-Saari, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ruukki Metalsin Seinäjoen teräspalvelukeskus, joka on nykyään osa SSAB:n konsernia. Työn tarkoituksena oli tutkia teräsrakenteille pakolliseksi tulleen CE-merkinnän vaikutuksia esivalmistukseen. ...
  • CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöohje 

   Viita, Tuukka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia selkeä käyttöohje CE-merkityille rakennustuotteille. CE-merkintä muuttuu pakolliseksi 1.7.2013, jolloin suurin osa rakennustyömaalla käytetyistä rakennusmateriaaleista tulee olla ...
  • Celonis-sovellus, hyödyt ja mahdollisuudet ABB Motors-liiketoimintayksikössä 

   Auranen, Vili (2019)
   Isoissa yrityksissä datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti ja datan käyttäjille on luotu uusia sovelluksia, joilla hyödyntää dataa. Tässä työssä tutkitaan Celonis-sovellusta ja sen hyötyjä ja mahdollisuuksia ABB Motors ...
  • THE CHALLENGES AND PROSPECTS OF CUSTOMER SATISFACTION IN THE PUBLIC SECTOR OF GHANA : A CASE STUDY OF THE TAMALE TEACHING HOSPITAL 

   Agbenu, Frank (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Product and service-oriented organizations strive to satisfy their customers because customer satisfaction is key to the survival of any business entity. But in spite of all the fortunes customer satisfaction holds for ...
  • Challenges Faced by Finnish SME´s in international growth the benefits from sector organization: Finnish Water Forum 

   Kulecho, Telvin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Finnish small and medium sized enterprises seeking international growth face multiple challenges whilst undertaking this process. This research material seeks to identify these challenges and explores a possible solution ...
  • CHALLENGES FACED BY SMEs WHEN ACCESSING FUND FROM FINANCIAL INSTITUTIONS IN GHANA 

   Avevor, Eric (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Small and Medium Enterprises (SMEs) are regarded by many as the backbone of every country’s economy. Most of the large corporations of today were developed from SMEs. Small and Medium Enterprises do not only serve as the ...
  • Challenges of human resource management in regards to organizational effectiveness 

   OLASOJI, Oladimeji Samuel (2019)
   The significance of assessing the efficiency of formal organizations was acknowledged in the early twentieth century. Thus, organizational theorists like Weber and Taylor laid noticeable emphasis on determinate of ...
  • Challenges of the export process : Case Olvi Plc. 

   Rintamäki, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The internationalization of companies has grown significantly particularly due to common business and trading areas. Companies, both small and large need to understand the factors affecting the internationalization process ...
  • Changes in the Revised ISO 9001 Standard and their Effects on Audits 

   Ruostekoski, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The topic of this thesis was given by an employee, a company, where audits, standards and quality management are considered on daily bases. The research focuses on the new version of ISO 9001 quality management standard ...
  • Chatbotien vertailu ja valinta Wärtsilä OY:lle 

   Töyli, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä testattiin jo valmiina Wärtsilällä käytössä olevilla sovelluksilla, työkaluilla ja resursseilla mahdollista käyttöönotettavaa Chatbotia. Työssä testatun Chatbotin on tarkoitus auttaa Wärtsilän käyttäjiä saamaan ...
  • Checklist and training guidelines : E5x & SGe5 

   Lärka, Johnny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The thesis was done for Prima Power groups Finn-Power Ltd. The group specializes in manufacturing of sheet metal machinery. The aim of the thesis was to plan and create a checklist and training guidelines for a machinery ...
  • Children’s Influence on Family Vacation Decision-Making 

   Törnqvist, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of this thesis was to study in which way Ostrobothnian children influence their parents’ vacation decisions prior to arriving to a destination. This study focuses on tweens, children aged 8-12, and the strategies ...
  • A Chinese Company Entering into the Brazilian Market : Case company: SF Express 

   Kong, Xianglin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   As more and more international contacts take place over the globe, it becomes a common trend that companies internationlise in different industries. Logistics and transportation industry is one of the most potential and ...
  • The Chinese Consumer Behaviour and Marketing Research Based on Volkswagen, China 

   He, Qianqian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   With the development of economic globalization and the improvement of China economic environment, many foreign companies have landed on the Chinese market. To figure out China's local social culture and trends as well as ...
  • Chinese Cosmetic Market Research : Case Company: Lumene,Oy 

   Wu, Xiao (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   With the fast development of Chinese economy, more and more foreign brands want to promote their business to China. In most countries around the world cos-metics have become one of the necessities for people, and it is ...