• Gemini MDJ-1000 MIDI-ohjelmointi MixxxDJ-ohjelmalle : Mixxx versio 2.0 

   Mattson, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on suunnitella ja toteuttaa MIDI-kartoitus ja ohjausohjelma DJ-ohjelmalle, mitä voidaan ohjata ulkoisella MIDI-laitteella. Valmiin tuotteen on tarkoitus tulla tekijän omaan käyttöön ...
  • Gender Congruency Flexibility in Consumer Behavior : A Quantitative Study of Finnish Millennials 

   Chaux, Camille (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   It is generally assumed that equality between men and women has initiated a blurring of gender roles in our modern society. It was thus deemed interesting to explore whether this blurring affected the younger generation’s ...
  • Generaattorisuojauksen testaus vesivoimalaitoksessa 

   Peltoniemi, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on esitellä vesivoimalaitoksen generaattorisuojauksen laskentaperiaatteita ja releen testausta tehdasolosuhteissa. Idea työhön syntyi VEO Oy:n toimesta. Uuden reletestauslaitteen ...
  • Generationsskifte i ett aktiebolag : Case företag X Ab 

   Nynäs, Mary (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Syftet med att skriva detta lärdomsprov är att ta reda på hur en generationsväxling går till, hur man skall förbereda sig och vilka olika alternativ det finns att välja på. Varför jag just valde detta ämne är för att jag ...
  • Generationsväxling av skogsbruk - ur skattemässig synvinkel för övertagaren 

   Nyberg, Therese (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   I detta arbete kommer beskattning och generationsväxling av skogsbruk att beskrivas. Det kommer att redovisas hur en skogsägare beskattas, samt hur övertagarna på bästa sätt och ur skattemässig synvinkel kan genomföra en ...
  • Generationsväxling i aktiebolag : Case: Företag X Ab 

   Andlin, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Bakgrunden till att jag valt att skriva mitt lärdomsprov om generationsväxling är att Företag X Ab ville veta mer om alternativen och hur de beskattas, för att kunna avgöra vilket alternativ som är lämpligast för dem. ...
  • Generationsväxling inom Aktiebolag : Case: Pälsfarm X 

   Asplund, Isabella (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Anledningen till att jag valde att skriva om generationsväxling inom aktiebolag är att det är aktuellt i Pälsfarm X Ab. Överlåtarna och övertagaren ville veta vilka alternativ som finns samt hur de ekonomiska följderna för ...
  • Generationsväxling inom aktiebolag: Case: Företag X Ab 

   Äbb, Josefi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Syftet med detta lärdomsprov är att undersöka hur en generationsväxling går till, vad man skall fundera på och vilka alternativ som finns. Bakgrunden till varför jag valde att skriva om generationsväxling är att Företag X ...
  • Generationsväxling inom jordbruk 

   Malmsten, Josefin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   I detta arbete redogörs det för beskattningen vid en generationsväxling inom jordbruk. Syftet med lärdomsprovet är att redogöra för hur både överlåtaren och övertagaren kan på förmånligaste vis genomföra en generationsväxling. ...
  • Geomagneettiset myrskyt ja maanjäristykset 

   Leppikorpi, Juhani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli selvittää, onko auringolla mahdollisesti vaikutusta suuriin, yli 7 magnitudin, maanjäristyksiin. Työssä käsiteltiin kokonaisuutena prosessi, joka kulkee auringosta maahan. Tilastollisessa osiossa ...
  • Geometrisesti optimoidun tetrakäämin induktanssi 

   Männistö, Eeva (2019)
   Tämän tutkimuksen tavoite oli laskea sähköteknisiin komponentteihin kuuluvan tetrakäämin induktanssi. Laskenta toteutettiin mallintamalla tetrakäämi numeeriseen laskentaan perustuvalla Comsol Multiphysics -tietokoneohjelmalla. ...
  • Geometriset mittaukset ja säätö osana työstökeskuksen laaduntuottokykyä 

   Aspholm, Markus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa työstökeskuksen akseleiden geometrisista mittauksista sekä auttaa ymmärtämään geometrisia mittauksia, sekä luoda yleisluonteinen akseleiden geometrian säätöohje vaakakaraisille ...
  • GEOPOLITICAL RISKS IN A SUPPLY CHAIN 

   Mattila, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The subject of the research was given by a wiring system producer. The study focused on risk management in sourcing and purchasing. Risk management becomes all the time more important to companies. As a result of globalization ...
  • Gerillamarknadsföring : En okonventionell marknadsföringsmetod 

   Karlsson, Dennis (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med arbetet är att ta reda hur gerillamarknadsföring fungerar på den Finska marknaden och hur man genomför en gerillamarknadsföringskampanj i Finland. Arbetet är uppdelat i två delar, en teoretisk del där det tas ...
  • Gestaatiodiabetesta sairastavan äidin ruokavalio ja ravitsemustottumukset 

   Järvi, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa millainen ruokavalio ja minkälaiset ravitsemustottumukset gestaatiodiabetesta sairastavilla äideillä on. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, miten äidit ovat ...
  • Globaalien SOX - kontrollien implementointi varastointiprosessissa 

   Knuuttila, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sisäistä valvontaa ja vuonna 2002 voimaan tullutta Sarbanes - Oxley - lakia eli SOX - lainsäädäntöä. SOX - lainsäädäntö koskee kaikkia Yhdysvaltojen pörsseissä listattuja yrityksiä, joihin ...
  • Global Exploration of Cooperative Owner Model in Wind Energy Production 

   Xie, Yu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Wind power, as one of the renewable resources, is the conversion of wind energy into a useful form of energy. With the advantages of unlimited resource, clean, and free, wind energy become more and more popular in recent ...
  • Golfkenttien suorituskyvyn vertailu : Case: Golfkenttä X 

   Vares, Jonne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli vertailla golfkenttien suorituskykyä käyttämällä apuna aiemmin laadittua mittaristoa. Työhön saatiin toimeksianto golfkentältä X, jonka näkökulmasta tutkimus suoritettiin. Toimeksiantajan ...
  • GPS Tracker Data Analysis Platform 

   Belay, Tinbit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis work offers GPS tracking solutions which provides detailed reporting on the tracked assets while significantly reducing costs. Despite the fact that GPS trackers are used as a security mechanism. The objective ...
  • Graafinen ohjeisto markkinoinnin ja brändin tueksi : Case Yritys X 

   Katajakoski, Henrietta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on graafisen ohjeiston teko rakennusalan pienyritykselle. Kohdeyrityksellä ei ole ollut muutamaan vuoteen graafista ohjeistoa käytössä. Yrityksen visuaalinen ilme ei ole ollut yhtenäinen ja tarve ...