Viitteet 2185-2204 / 4133

  • Naisjohtajuus ja naisjohtajien kokema tasa-arvo 

   Lampila, Eerika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä tutkimus käsittelee naisjohtajuutta ja naisjohtajien kokemaa tasa-arvoa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä tarkoitetaan naisjohtajuudella ja millaisia uraesteitä naisjohtajat ovat kohdanneet. Lisäksi tavoitteena ...
  • Naisjohtajuus kansainvälisessä teollisuusyrityksessä 

   Tikkanen, Asta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin erään kansainvälisen teollisuusyrityksen naisjohtajien näkemyksiä siitä, millainen naisjohtajuuskulttuuri yrityksessä vallitsee. Tutkimusongelma oli, miten johtavassa asemassa olevat naiset ...
  • Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä 

   Nevamäki, Sarita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä työelämään ja erityisesti tasa-arvoon liittyvät lainsäädökset ja tutkia niiden toteutumista käytännössä. Rajasin aiheen koskemaan ainoastaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työn ...
  • Naisten oikeuksien kehitys 1800-luvulta nykyaikaan ja kohti 2020-lukua 

   Kokkinen-Youhana, Terhi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on naisten oikeuksien kehittyminen Suomessa, kuten myös naisten oikeudet maailmanlaajuisesti. Työssä tarkastellaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja niiden vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. ...
  • Naisten syöpää sairastavan potilaan terveyden edistäminen palliatiivisessa hoitovaiheessa 

   Jokikokko, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisen hoidon osasto A2:n hoitohenkilökunta edistää palliatiivisessa hoitovaiheessa olevan gynekologisen syöpäpotilaan ja rintasyöpäpotilaan ...
  • NAISTENLEHTIEN RUOKATRENDIT 

   Hänninen, Susanne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää suomalaisten naistenlehtien ruokatrendejä vuosina 2005 – 2008. Työn viitekehityksenä käytettiin Food Related Lifestyle -mallia, jonka avulla koottiin yhteen vallitsevia ruokatrendejä ...
  • The NAO robot as a Personal Assistant 

   Zhou, Ziye (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   This project has achieved to use the NAO robot to search train and weather information from web pages according to the user’s voice command, and to read the information out in order to interact with the user. When the robot ...
  • Natural Language Processing and chat-bot implementation 

   Eyno, Perevodchikov (2019)
   In recent years Artificial Intelligence (AI) research and development has become more and more popular, and solutions which use AI are becoming more ubiquitous. One of the problems AI deals with is Natural Language Processing ...
  • Nederländernas Landsprofil : En guide för företagets internationaliseringsprocess 

   Vestergård, Jennie (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Syftet med det här lärdomsprovet är att sammanställa en landsprofil om Nederländerna. Arbetet skall också fungera som en guide för företag som planerar att expandera sin verksamhet till den nederländska marknaden. ...
  • Nenämahaletkun laitto DVD 

   Mietola, Jenna; Willgrén, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa DVD nenämahaletkun laitosta Vaasan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmalle. Opinnäytetyön tavoitteena on, että DVD:tä voidaan käyttää nenämahaletkun ...
  • NET-ryhmän tuottaman materiaalin tarkastus 

   Haapala, Heidi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää NET-ryhmän tuottaman materiaalin tarpeellisuutta ja kehittämistä sekä selvittää, millaiseksi materiaalin käyttö koettiin. NET-ryhmän toimintaan haluttiin kehittämisideoita ja uutta ...
  • Nettikiusaaminen haasteena sosiaalisessa mediassa 

   Nauha, Alisa; Käkelä, Jasmiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Netin ja sosiaalisen median käyttö sekä sen mukanaan tuoma nettikiusaaminen on lisääntynyt. Nettikiusaaminen on netin välityksellä tapahtuvaa kiusaamista, jonka muotoja ovat esimerkiksi ilkeä ja pilkkaava kommentointi, ...
  • Network Administration - Installation and Configuration of eBox Platform 

   Abiola Odunmbaku, Sulaimon; Olusanya, Foluseke Adurasanmi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   This thesis is centered to investigate the funcionality of eBox platform for Vcoss OpenSouce Information Technology laboratory at Vaasa University of Applied Sciences in Vaasa, Finland. The purpose of this research is to ...
  • Nevatien suunnittelualueen maankäyttöselvitys 

   Niska, Jarkko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupungin kaavoituksen toimeksiannosta. Vaasassa on tehty vuodesta 2008 maisemarakenteeseen perustuvia maankäyttöselvityksiä. Selvitys tarjoaa Nevatien suunnittelualueesta tarkempaa pohjatietoa ...
  • New Control for Emission Measurement System 

   Piiponniemi, Tony (2019)
   Tämä opinnaytetyö tehtiin Wärtsilän Vaskiluodon moottorilaboratoriossa sijaitsevaan SCE moottorin testiselliin. Tehtävänä oli tutkia onko mahdollista siirtää päästömittausjärjestelmän ohjaus nykyisestä automaatiojärjestelmästä ...
  • New ecological energy solutions and its business opportunities for the Finnish boat industry 

   Enkvist, Daniel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Många länder i världen har lovat att minska på koldioxidutsläppen och konsumenternas beteenden och attityder har också blivit mera miljömedvetna. Bilindustrin har ganska snabbt lyckats följa de nya konsumenttrenderna och ...
  • NextCall Pro Livescreen -näyttösovellus 

   Bexar, Patrik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kevyempi, helpommin käytettävä ja selkeä näyttösovellus puhelutietojen reaaliaikaiseen näyttämiseen Anvian valvomo- ja helpdesk-organisaatiossa sekä raportointiosa, jolla saadaan haettua ...
  • NICHE MARKETS FOR TRADITIONAL TRAVEL AGENCIES IN CHINA 

   Chen, Min (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Social media is becoming more and more important in our daily life as it influences the ways people live and how they think. For example, people no longer just rely on traditional travel agencies for travelling. Thus, how ...
  • Nielurisa- ja kitarisaleikkaukseen valmistava opas lapsille ja vanhemmille 

   Sipiläinen, Katarina; Josefiina, Tuikka (2019)
   Tämä opinnäytetyö oli tilaajalle tehtävä toiminnallinen opinnäytetyö lasten korva- nenä- kurkkutautien kirurgiasta, josta voidaan käyttää lyhennettä KNK. Toiminnallisena osana opinnäytetyössä oli opas, jonka tilaaja haluaa ...
  • Nimikkeiden harmonisointi ABB Oy Motors and Generatorsilla 

   Koski, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tehtävänä oli etsiä duplikaattinimikkeitä ABB Oy Motors and Generatorsin ni-mikkeistöstä. Lisäksi tehtävänä oli kartoittaa monikäyttöiset nimikkeet, sekä avainkomponentit. Nimikkeiden kartoitukselle nähtiin tarvetta ...