Viitteet 3249-3268 / 4135

  • Taajama-auraajan käsikirja 

   Luomala, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupungin Kuntatekniikan Alueiden ylläpitoon ja tarkoituksena oli kerätä yhteen käytössä olevia menetelmiä sekä siihen liittyviä lakeja, säädöksiä ja asetuksia. Teiden talvihoito takaa ...
  • Taajuusmuuttaja-applikaatioiden vertailu 

   Niemi, Mira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ABB Oy:n Industry Solution –yksikössä käytettävät taajuusmuuttajaratkaisut pien- ja keskijännitteellä. Opinnäytetyön tarve huomattiin yrityksen myyntiorganisaatiossa, jossa ...
  • Taajuusmuuttaja-moottoriyhdistelmien tutkiminen ABB ACS800 -taajuusmuuttajia käyttäen 

   Tuominen, Olli-Erkki (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli hahmotella Vaasan ammattikorkeakoululle yleiskuva Technobotnia tutkimuskeskukseen suunniteltavasta taajuusmuuttaja- moottori-testauslaitteistosta. Technobotnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, ...
  • Taajuusmuuttajan generaattorikäyttö : Vacon NXP Grid Converter 

   Aflecht, Samuli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Vaconin verkkovaihtosuuntaajan ja siihen perustuvan sovelluksen Vacon NXP Grid Converterin teoreettista taustaa sekä suunnitella kyseistä tekniikkaa hyödyntävä laitteisto ...
  • Taajuusmuuttajan ohutlevyrungon eri liitostapojen vertailu 

   Rabb, Niklas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on ollut taajuusmuuttajien valmistukseen erikoistunut Vacon OYJ. Työn tavoitteena oli vertailla sinkkipäällysteisistä ohutlevyistä koostuvan taajuusmuuttajan rungon nykyistä liitostapaa ...
  • Taajuusmuuttajan paineentasain 

   Koskinen, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn aiheena oli suunnitella Vacon Oyj:lle taajuusmuuttajaan liitettävä paineentasain. Tarve paineentasaimen suunnittelulle ilmeni tuotekehitysvaiheessa olevan ilmatiiviin taajuusmuuttajan sekä käyttöolosuhteiden asettamien ...
  • Taajuusmuuttajan testaus : Testausvirheiden vähentäminen kappaletestauksessa 

   Kauppinen, Riku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ tehtiin Vaasassa sijaitsevaan taajuusmuuttajia valmistavaan yritykseen nimeltä Danfoss Drives. Työssä tutkittiin taajuusmuuttajan testausta ja siihen liittyviä ongelmatilanteita. Työn tarkoituksena oli keksiä ...
  • Taajuusmuuttajan testipaikkojen dokumentointi ja tekninen laskenta 

   Kallinen, Lauri (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasaan Danfoss Drivesille. Toimeksiantajalla oli tarve saada ajolaboratorion ajotyöpisteille pääkaaviot. Sen lisäksi haluttiin tietää oikosulkuvirrat ajotyöpisteiden liitännöissä. Oikosulkuvirtoja ...
  • Taajuusmuuttajan ylijännitesuojan vaatimukset ja suunnittelu 

   Peltoniemi, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön lähtökohtana toimi taajuusmuuttajavalmistaja Vaconin tuotekehi-tysprojekti. Projektin tarkoituksena oli selvittää taajuusmuuttajaan kohdistuvien transienttiylijännitteiden suuruudet sekä suunnitella ...
  • Taantuman vaikutukset asuntomarkkinoihin 

   Vuohelainen, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taantuman vaikutuksia asuntomarkkinoilla. Työssä tutkittiin taantuman merkitystä ja sen vaikutuksia asuntovelallisen elämään, lainanmyöntökriteereihin ja asuntokaupan volyymiin ...
  • Taantuman vaikutuksia Oulun seudulla 

   Kauppila, Hanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taantuman vaikutuksia Oulun seudulla ja tämän alueen yrityksissä. Työssä tutkittiin, mitä taantuma merkitsee ja kuinka se on viimeisen vuoden aikana tullut näkyviin pääasiassa ...
  • Tab-slab™-menetelmän käyttäminen betonisten laattojen ja palkkien testaamisessa 

   Luoma, Vesa-Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli tehdä TAB-Slab™-ohjeiden mukaisesti suoritetut erityyppisten betonilaattojen ja -palkkien taivutuskokeet. Lähtökohta työlle oli EU:n tuki laajaan TAB-Slab™-menetelmällä tehtävään kuitubetonit ...
  • TACO LOCO– LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 

   Palviainen, Vesa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ pitää sisällään eri vaiheet ja vaiheiden muodostamisen uuden yrityksen rakentamista varten. Ensin on käyty läpi kirjallisuutta ja muuta aineistoa internetistä liittyen yrityksen perustamiseen. Seuraavaksi löydetyn ...
  • Tahdistuslähde 

   Lindroos, Kari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ABB Low Voltage Systems -yksikköön uusi laivakojeistojen generaattoreiden tahdistuslähde tarkastamoon. Vanha tahdistuslähde on edelleen toimiva, mutta taajuuden heittely tahdistuksen ...
  • Tahtireluktanssikoneiden lämpöajojen tehokas mittaaminen 

   Högfors, Roy (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä määriteltiin tahtireluktanssimoottorin lämpöajojen tehokas mittaaminen. ABB:n uusi tuote, tahtireluktanssimoottoripaketti, on suunniteltu asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. ...
  • Tai vaan isä 

   Markkanen, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön taustalla kouluaikainen tehtävä, jossa piti miettiä itselleen sosiaalialan ammatti, jota ei vielä ole. Samaan aikaan olin tulossa kolmatta kertaa isäksi. Eräällä neuvolakäynnillä mietin, miksei äidille ...
  • Taidehankkeen vaikutukset laitoshoidossa olevaan ihmiseen : Hoitohenkilökunnan kokemana 

   Phillips, Tarja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vaasan kaupungin sairaalan kahdella pitkäaikaisvuodeosastolla toimi puolen vuoden ajan taidehanke ”Perspektiivi sängystä käsin”. Tämän opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla hoitotyön tekijöiden ...
  • Taidetalon kuntotutkimus ja korjausehdotus 

   Hautala, Ville (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kuntotutkimus ja korjausehdotus vuonna 1930 rakennettuun Kauhavan kaupungin kiinteistöön. Kuntotutkimuksen tukena kohteeseen suoritettiin lämpökamerakuvaus ja pintakosteusmittaus sekä ...
  • Taideterapeuttisen kuvanteon voimaannuttavat vaikutukset mielenterveyskuntoutujan kuntoutumisprosessissa 

   Papu-Kivimäki, Nanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuvata ja analysoida taideterapiaryhmään osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kuvantekoprosessia ja tarkastella min-kälaisia voimaantumisen kokemuksia kuvantekoprosessissa ...
  • Taikametsässä tapahtuu : Lasten tunteiden käsittely elämyksellisen sadunkerronnan ja foorumiteatterin avulla 

   Gromov, Marjo; Harsunen, Taina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten lasten kykyä käsitellä tunteita voidaan tukea foorumiteatterin ja elämyksellisen sadunkerronnan keinoin. Lisäksi haluttiin saada selville, millä keinoin lapset saadaan ...