Viitteet 3961-3980 / 4135

  • W L32- moottorin voiteluöljymoduulin jäähdytysvesikanavien kehittäminen 

   Laaksonen, Ilari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee W L32-rivimoottorin voiteluöljymoduulin jäähdytysvesikanavien parannus- ja kehitystyötä. Työn tilaajana on Wärtsilä Finland Oy Ship Power. Tavoitteena oli optimoida jäähdytysvesikanavien ...
  • W20-kiertokangen jäysteenpoiston kehittäminen 

   Toikkanen, Aapo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Oyj Abp Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalle.Opinnäytetyön aiheena on kehittää Wärtsilän Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalla valmistettavien W20–kiertokankien jäysteenpoistoa. ...
  • W20-Kiertokangen lataus- ja koneistusmenetelmien kehitys 

   Saari, Risto (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oyj Abp:n Delivery Center Vaasan Moduulitehtaan Kiertokankiverstaalle. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Wärtsilä 20- kiertokangen koneistus- sekä latausmenetelmää nykyaikaiseksi. ...
  • W20-laadunvarmistus 

   Lehtimäki, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Oyj Abp Vaasan toimitusyksikön PQA-laatuosastolle. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Wärtsilän uuden Delivery Unit W20:n laadunvarmistuksen toimintamallia. Työn tarkoituksena oli selvittää ...
  • W20-pääkokoonpanon kehittäminen 

   Latvala, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilän W20-toimitusyksikön pääkokoonpanoon.W20-pääkokoonpanon toimintaa on parannettava kasvavista tuotantomääristä johtuen. Opinnäytetyön aiheena on etsiä niitä ratkaisuja, joilla kokoonpanoa ...
  • W20V31SG-voimalaitosmoottorin ja apulaitemoduulin välisen putkiston optimointi 

   Malmi, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilän W31-moottorisuunnitteluun. Työn aiheena oli optimoida nykyinen putkipääty 20-sylinteriseen W31-voimalaitoskaasumoottoriin. Tällä hetkellä käytössä oleva putkipääty on suunniteltu eri ...
  • W31-moottorin sylinterikansien suojaluukkujen ongelmien määrittäminen ja parannellun rakenteen kehittäminen 

   Hulkki, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilän Vaasan tehtaalla R&D (Research and Development) osastolla 2017. Opinnäytetyön aiheena oli Wärtsilän W31-moottorin sylinterikansien suojaluukkujen ongelmakohtien määrittäminen ja parannellun ...
  • W31-moottorituoteperheen nestekierron tyhjennettävyyden tarkastelu 

   Hämäläinen, Jere (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee W31-moottorituoteperheen tyhjennettävyyttä. Opinnäytetyön toimeksianto saatiin Wärtsilältä. Tavoitteena oli laatia tarkka kuvaus nestekierrosta ja tutkia kuinka hyvin jäähdytysvesi- ja ...
  • W32-Moottorin öljyjärjestelmän tiiveystestaaminen 

   Ketola, Erika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty Vaasan Wärtsilän W32-moottoreiden laatuosastolle. Työn tavoitteena oli selvittää voitaisiinko moottorin öljyjärjestelmän tiiveys testata kokoonpanolinjalla. Tällä hetkellä öljyjärjestelmän tiiveys ...
  • W32-sylinterikansien kokoonpanolinjan ruostesuojauksen kehittäminen 

   Kaukonen, Valtteri (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Wärtsilä Services, Service Workshop -osastolle. Opinnäytetyön tarve tuli esille, kun huomattiin, että nykyinen ruostesuojausmenetelmä ei ole optimaalinen tuotannon tehokkuudelle. ...
  • W32/34- ja W31-kiertokangen vaihtoehtoisten kiristysratkaisujen tutkiminen 

   Androshchuk, Artem (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalle. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, onko työvaihe mahdollista automatisoida ja jos on, niin minkälaisella menetelmällä ja työkalulla. ...
  • W32/W34-kiertokankien automatisoidun jäysteenpoistoprosessin kehittäminen 

   Barinoff, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Wärtsilän Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaan jäysteenpoistoprosessia kattavammaksi ja luotettavammaksi. Kiertokangen osin automatisoidussa jäysteenpoistoprosessissa oli selkeitä ...
  • W32E-moottorin käynnistysilmamoduulin tuotannollistaminen 

   Kohtamäki, Ilkka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Oyj Abp Vaasan toimitusyksikön moduulikokoonpanoon. Opinnäytetyön aiheena oli uuden W32E–moottorityypin käynnistysilmamoduulin tuotannollistaminen. Tavoitteena oli selvittää ja varmistaa ...
  • W6L32E-moottorin 2-vaiheahtaus 

   Lamberg, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on yksi vaihe projektissa, jossa on tarkoitus muuttaa Wärtsilän 6L32E-testimoottori 2-vaiheahdetuksi. Teoriaosuudessa käydään läpi turboahtamisen toimintaperiaatetta, sekä Miller-ajoituksen ja 2-vaiheahtauksen ...
  • W8L46-moottorin SOLAS-eristeiden varaosakuva 

   Luhtala, Tuula (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oyj Services Content Management 4X/5X-tiimille. Työn tavoitteena oli selvittää ja perehtyä mahdollisuuteen vähentää varaosakoodien määrää ja yhdistää niitä suuremmiksi ...
  • A Waiter's Work Manual at Restaurang Käringsund 

   Riska, Cassandra (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   This work is written as a final thesis in Vaasa University of Applied Sciences. The thesis’ purpose is to create a work manual for the waiters at Restaurang Käringsund on the Åland Islands. The theory part in the thesis ...
  • WAN-liikenteen optimointi 

   Eerola, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri vaikutus datasiirron nopeut-tamiseen pitkillä yhteyksillä WAN-verkossa on Blue Coat Packeeter -laitteistolla. Kaikki testissä käytetyt laitteet ja ohjelmat on Inteno ...
  • Wapice News Mobile Application 

   Söylemez, Ilke (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Since the mobile phones started to have an increasingly significant role in daily life, the mobile application development also started to be an important area in the software industry. The problem for mobile application ...
  • Wasa Teater - "ett avbrott i vardagen" : En kundundersökning om Wasa Teater 

   Fröjdö, Jan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Wasa Teater är Österbottens regionteater och bedriver professionell teaterverksamhet sedan grundandet 1919. I detta arbete undersöks olika typer av teaterbesökare om deras vanor att besöka Wasa Teater och hur de upplever ...
  • Waste and Chemical Management on Wärtsilä Power Plant Construction Site 

   Honkanen, Hanna-Maija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis is made for Wärtsilä which is an international company operating in energy market. Wärtsilä supplies power solutions for marine industry and power plants managing whole lifecycle from product development, ...