Viitteet 4015-4034 / 4151

  • Westenergyn UPS-järjestelmä 

   Harjunpää, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää Westenergy Oy Ab:n uuden jätteenpolttolaitoksen katkottoman tehonsyötön, eli UPS-järjestelmän osia ja toimintaa. Koska laitos on uusi, ei laitoksen henkilökunnalla ...
  • Which Factors Influence on Expatriates´ Permanency (Case Study: Company X) 

   Golubeva, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Due to the global economy changes many companies have decided to move their offices and service centers to lower cost countries, in this situation to Poland. Therefore, expatriation is becoming an alternative choice for ...
  • Wind Energy Consultancies in Finland 

   Päivärinta, Nita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   This research paper studies the consulting market for the Finnish wind energy industry and the consulting services available for wind project developers in Finland. Since there were no previous studies conducted on the ...
  • Wind power plant potentials in Ghana 

   Safo, Prince (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis studies the wind energy technology and the wind technology transfer to Ghana. The thesis analyses some market achievements of wind energy in the world, types and components of the wind energy technology, ...
  • Windows 7 esimääritellyn asennuksen rakentaminen 

   Pitkämäki, Rami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella, millä tavalla pystytään rakentamaan halutut ohjelmistot sisältävä esiasennettu Windows 7. Käyttäjillä ja yrityksillä on useasti tietynlainen tarve perusohjelmistolle, joten Windows ...
  • Windows 7 ja käytettävyys 

   Hietikko, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä esitetään käytettävyyden perusteita ja logiikkaa ja näiden liittyvyyttä Microsoftin uusimpaan käyttöjärjestelmään Windows 7:ään ja sen kehitysprosessiin. Käytettävyyden rooli on ollut erittäin tärkeä ...
  • Windows 7 ja Windows 8 – käyttöjärjestelmien vertailu käytettävyyden ja tietoturvan kannalta 

   Mamuzai, Elaha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää eroavaisuudet Windows 7 ja Windows 8 käyttöjärjestelmien välillä. Työssä tutkitaan, miten käyttöjärjestelmät eroavat toisistaan käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta ja kumpi ...
  • Windows Mac-tietokoneilla 

   Alhainen, Joona (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri tapoja, joilla Windows-käyttöjärjestelmää ja Windows-ohjelmia voidaan käyttää Mac-tietokoneilla ja selvittää millaiseen käyttöön eri tavat sopivat parhaiten. Työssä tehdään ...
  • Windows Mandatory-profiilin käyttö asiakaspäätteissä 

   Utter, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytteetön pyrkimyksenä oli lisätä Kokkolan kaupunginkirjaston asiakaspäätteiden tietoturvaa ja samalla vähentää niiden tarvitsemaa ylläpitoa. Vanhalla järjestelmällä asiakaspäätteet jouduttiin lähes vuosittain ...
  • Windows Multipoint Server opetuskäytön näkökulmasta 

   Dirbaz, Amir (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena oli Windows Multipoint Server 2011 - käyttöjärjestelmä. Sen ominaisuudet ja käyttöä arvioitiin opetuskäytön näkökulmasta. Lisäksi selvitin mm. asennusvaihtoehtoja, käyttöjärjestelmän ...
  • Windows Phone 8 -sovelluskehityksen perusteet 

   Nevala, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia Windows Phone 8 -sovelluskehitystyökaluja ja antaa perusteet sovelluskehittämisen aloittamiseen. Työn teoriaosuus kertoo Windows Phone 8 -alustan ominaisuuksista ja laitevaatimuksista ...
  • Wireless Network Testing and Optimization 

   Abdulrahman, Zuberu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The project was meant to examine the areas covered by the wireless network of Vaasa University of Applied Sciences that needed optimization, including specific areas, such as classrooms, halls, conference rooms which are ...
  • Wireless Virtual Joystick 

   Hu, Yuning (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Wireless Virtual Joystick is an Android application which enables users to use their Android mobile device act like a real joystick. It provides a solution to establish a wireless connection between Android mobile device ...
  • Woima Ecosystem : Energy and Material Flows 

   Mäntylä, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Great amounts of waste are in produced in the world. Too often it will only be disposed to the landfill. The wastes contain a lot of valuable energy and it must be recovered. Wastes also contains valuable material, which ...
  • WOIS-käytönvalvontajärjestelmän toteuttaminen laboratorioympäristöön 

   Niemi, Marjo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n tuotekehitysosaston testimoottorilaboratoriolle. Insinöörityön ja projektin aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Vaasan moottorilaboratorion keskijännitekojeistolle käytönvalvon ...
  • WordPress -sivuston toteutus ja mukauttaminen 

   Dahlman, Tuomo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa sovellus WordPress-julkaisujärjestelmällä sisältäen sen asennuksen sekä palvelinohjelmisto Wamp-Serverin asennuksen Windows-työasemalle ja selvittää, kuinka WordPress-teemaa ja ...
  • WordPress-lisäosan kehitys : Prinetti-integraatio WooCommerce -verkkokauppaan 

   Mäki-Jaakkola, Petri
   Thesis D2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee WordPress-lisäosan kehittämistä ja tarkoituksena oli kehittää lisäosa WooCommerce-verkkokauppaan osoitekorttien tulostamista varten. WooCommerce on lisäosa, joka laajentaa WordPress ...
  • WordPress-lisäosan kehitys : Prinetti-integraatio WooCommerce-verkkokauppaan 

   Mäki-Jaakkola, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee WordPress-lisäosan kehittämistä ja tarkoituksena oli kehittää lisäosa WooCommerce-verkkokauppaan osoitekorttien tulostamista varten. WooCommerce on lisäosa, joka laajentaa WordPress-sisällönh ...
  • WordPress-sivuston toteutus : Case Satu Ritari 

   Nukarinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Pienten yritysten ongelmana on yleensä näkyvyys. Nykyisin suurin osa asiakkaista hakee tietoa yrityksen verkkosivuilta. Jos yrityksestä ei löydy tarvittavia tietoja, asiakas kääntyy yleensä toisen yrityksen puoleen. Näkyvyyden ...
  • WordPress-tehtäväsivuston suunnittelu ja toteutus 

   Eskelinen, Veera (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opnnäytetyön tarkoituksena oli WordPress-tehtäväsivuston suunnittelu Vaasan ammattikorkeakoulun multimedian tuotannon työkalut-kurssille ja sen toteutus käyttäen WordPress-sisällönhallintajärjestelmää. Työn alussa ...