Vaasan ammattikorkeakoulu - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Laadukasta elämää palvelukodissa : palvelukoti Fylgian asukkaiden näkökulmasta 

   Häivälä, Hanna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palvelukoti Fylgian asukkaiden mielipiteitä Fylgian hoitofilosofian toteutumisesta. Hoitofilosofia jakaantuu neljään eri osa-alueeseen: ihmisen kohtaaminen, ympäristö, huolenpito ...
  • Virtualisointi VMwaren ilmaistuotteilla 

   Lehtinen, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoite oli perehtyä VMwaren ilmaisten virtualisointituotteiden toimintaan ja virtualisoinnin hyötyihin. VMwaren tuotteet valittiin niiden suosion takia. Palvelinten virtualisointiin pyrittiin käyttämään ilmaisia ...
  • Mäkelä Alu Oy:n teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta 

   Mäki, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Mäkelä Alu Oy:n puristinhallin teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta. Työ koski erityisesti puristinhallin ...
  • PÄÄTYKATSOMOSSA - näkökulma vaasalaiseen jääkiekkokannattajuuteen 

   Suvanto, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jääkiekko-ottelussa keskeisinä tunnelmanluojina ovat joukkueiden kannattajat. Jääkiekkokannattajat iästä, sukupuolesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta kokoontuvat yhteen ja kulkevat suosikkijoukkueensa mukana ...
  • Multimedian nykypotentiaali yritysten verkkomainonnassa 

   Kaipiainen, Mitja; Kulju, Jouni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Verkkopohjainen mainonta on kasvanut rajusti internetin kehityksen myötä, jonka johdosta yritykset laajentavat markkinoitaan keskitetysti sinne, missä potentiaalisia kuluttajia on. Kasvavat suoritintehot ja keskusmuistik ...
  • Espanjan Aurinkorannikolla asuvien suomalaisten integroituminen paikallisväestöön 

   Poikkeus, Elise (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millä tavalla Espanjan Aurinkorannikolla asuvat suomalaiset ovat integroituneet paikallisväestöön ja mitkä tekijät edistävät tai estävät suomalaisten integroitumista. ...
  • Aspire model online development solution 

   Cao, Kai (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis is to find out the solution for web development of Aspire EU project. It can let user to create, modify or delete forms, and create, modify or delete fields for the form, so some users can take ...
  • Kaupan omien tuotemerkkien tuntemus kuluttajien keskuudessa 

   Puputti, Johannes (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkimus on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyönä. Työn tavoitteena on selvittää kuinka hyvin suomalaiset kuluttajat tuntevat kaupan omia tuotemerkkejä. Tutkimuksen avulla ...
  • Generationsväxling av skogsbruk - ur skattemässig synvinkel för övertagaren 

   Nyberg, Therese (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   I detta arbete kommer beskattning och generationsväxling av skogsbruk att beskrivas. Det kommer att redovisas hur en skogsägare beskattas, samt hur övertagarna på bästa sätt och ur skattemässig synvinkel kan genomföra en ...
  • Yritysverkon rakentaminen 

   Latva, Juho (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa pienen yrityksen testiverkko tietotekniikan osastolle opetustarkoitukseen. Testiverkkoon kuului intraverkko ja DMZ. Verkon palomuurina käytettiin Ipcop-palomuuria. Testiverkkoon ...
  • GUIDE FÖR UTLANDSAFFÄRER FOKUS VIETNAM 

   Nguyen, Long (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Syftet med detta lärdomsprov är att sammanställa en grundlig handbok om investeringsmöjligheter i Vietnam. Denna handbok skall kunna hjälpa finska företag som i framtiden planerar att etablera sig i Vietnam eller har ett ...
  • Undersökning av kundrelationer och kundupplevd kvalitet hos Internetföretag X 

   Degerlund, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Internetföretag X har utfört en kundundersökning, syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur kunderna uppfattar Internetföretagets tjänst. Man har från företagets sida även önskat att arbetet skall kunna ...
  • Incoterms klausulers användning i österbotniska företag 

   Hedström, Jonas; Granberg, Glenn (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Eftersom detta är lärdomsprovets avsnitt vill vi sammanfatta lärdomsprovet med några egna kommentarer. Vi bestämde oss att stöda upp arbetet med en inledning om internationell handel. Vi har allmänt behandlat handel, dagens ...
  • Toimintamallit haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien hoitoon ja huoltoon 

   Suomela, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli luoda toimintamallit haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyjärjestelmien hoitoon ja huoltoon. Työssä on esitelty kirjallisiin ja sähköisiin lähteisiin pohjautuen kiinteistökohtaiset jäteveden ...
  • Online Movie Rental Store Application 

   Ekollo, Johb (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis was to create an Online Movie Rental Store which is a Java web application developed with “Binding Attributes in contexts”, with a built-in Eclipse software environment and MySQL, which is basically ...
  • Business Tourism Potentiality of Kristiinankaupunki 

   Vainioranta, Riina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The problem of this research was to find out the business tourism potentiality of Kristiinankaupunki. The research was done in spring and autumn of 2009 The questionnaire for the research was sent to 100 companies which ...
  • Dieselvoimayksikön generaattorin automaatioasennusten parantaminen ja työntutkiminen 

   Kurki, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli dieselvoimayksikön generaattorin automaatioasennuksien parantaminen ja työntutkiminen. Tavoitteena oli saada työntutkimustuloksia seuraavia moottoriprojekteja varten. Työssä käytiin läpi ...
  • Ungdomsbrottslighet : En studie av orsaker och åtgärder 

   Huynh, Ly (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lärdomsprovets huvudsyfte är att redogöra för processen som inträffar efter att en ung människa i åldern 15-21 år har begått ett brott, och att redogöra för det efterföljande straffet och påföljderna. Bisyftet är att även ...
  • 2.4GHz sensor network: CHIPCON CC2510 self-organized network application development 

   Tan, Xinyu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This project is mainly to solve a real problem, which is big area temperature measurement. Short range telecom technology is used to build a self-organized sensor network to support system connections. Chipcon CC2510 RF ...
  • Puu- ja tiilitalon energiatehokkuuden vertailu 

   Hakamaa, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan puu- ja tiilitalon energiatehokkuutta. Tarkoituksena oli selvittää paljonko puu- ja tiilitalon energiankulutus eroavat toisistaan ja sen myötä vaikutus energiatehokkuuteen. Työstä ilmenee ...