• Undersökning av kundrelationer och kundupplevd kvalitet hos Internetföretag X 

   Degerlund, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Internetföretag X har utfört en kundundersökning, syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur kunderna uppfattar Internetföretagets tjänst. Man har från företagets sida även önskat att arbetet skall kunna ...
  • Pientalon suunnittelu ja energiatehokkuuden tutkiminen 

   Ollila, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asuinrakennus ja lämmin autotalli yksityiselle tilaajalle, jolla on rakennustontti Kurikassa. Työhön kuului myös kyseisten rakennusten rakennuslupakuvien piirtäminen sekä 3D-mallin ...
  • Future Environmental Legislation in the South Pacific 

   Tarvonen, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis concentrates on future environmental legislation in the South Pacific, more specifically; Australia, New Zealand, Papua New-Guinea, Fiji Islands, Solomon Islands, Vanuatu, Marshall Islands, The Federated States ...
  • Huoneistojen välisten kivirakenteisten seinien vertailu 

   Lammi, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena vertailla, mitä muita vaihtoehtoja betonielementtien sijaan voidaan käyttää kivirakenteisissa huoneistojen välisissä seinissä. Kerätty tieto oli peräisin kahden keskenään hyvin samanlaisen ...
  • AVUSTAJAKESKUSHANKE - HENKILÖKOHTAINEN APU 

   Rahja, Marttina; Haapamäki, Pirjo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli löytää henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen työnantajan yhteinen tarve henkilökohtaisen avun toteutumiselle avustajakeskuksen kautta. Tavoitteet kartoitettiin haastatteluilla ja kyselylomakkeilla. ...
  • Mottagande av elektroniska fakturor Case: The Switch 

   Isuls, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   I lärdomsprovet redogörs för vad en elektronisk faktura är och vilka olika slags elektroniska fakturor som finns idag. Vidare tas inköpsprocessens fakturahantering upp, både gällande pappersfakturor och elektroniska fakturor. ...
  • S2-kielenopetus maahanmuuttajalapsille kielikylvyn keinoin 

   Lundell, Janette; Kourio, Nora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen aiheena on s2-kielen eli suomi toisena kielenä-opetus maahanmuuttajalapsille kielikylvyn keinoin. Keväällä 2009 Vaasan kaupunki järjesti Vaasan yliopistossa koulutuksen nimenomaisesta aiheesta muutaman ...
  • CAN-laitteiden testaussovellus 

   Valkola, Lauri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmisto jolla pystytään tarkastelemaan CAN (Controller-Area Network)-väylän liikennettä sekä lähettämään viestejä väylälle. CAN on yksi johtavista sarjaliikennejärjestelmistä. ...
  • Ehkäisevän päihdehoitotyön toimintamallien kehittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvolaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 

   Viinamäki, Tuija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehittämistehtävän tarkoituksena oli parantaa ehkäisevän päihdehoitotyön laatua Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kehittämistehtävässä sovellettiin toimintatutkimusstrategiaa. ...
  • Nuorten hyvinvoinnin tila Vaasassa : Ratkaisukeskeisyys ammattilaisten työvälineenä 

   Hunnakko, Satu; Isomäki, Satu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vaasalaisten nuorten hyvinvoinnin tilaa. Kohderyhmänä olivat Merenkurkun ja Porvarinkadun koulun 8. luokkalaiset, joista valittiin kummastakin yksi luokka. Ammattitahojen näkökulmaa ...
  • Vaasan päiväkotien työntekijät lasten liikuntakasvatuksen suunnittelijoina ja toteuttajina 

   Kumpula, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimus käsittelee lasten liikuntakasvatusta päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten päiväkotien työntekijät kokevat liikuntakasvatuksen, sen suunnittelun ja toteutuksen sekä ...
  • PÄÄTYKATSOMOSSA - näkökulma vaasalaiseen jääkiekkokannattajuuteen 

   Suvanto, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jääkiekko-ottelussa keskeisinä tunnelmanluojina ovat joukkueiden kannattajat. Jääkiekkokannattajat iästä, sukupuolesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta kokoontuvat yhteen ja kulkevat suosikkijoukkueensa mukana ...
  • Hoitotyön suulliset raportointikäytännöt keuhkosairauksien sekä yleiskirurgian ja traumatologian vuodeosastoilla Seinäjoen keskussairaalassa 

   Tapanainen, Marja; Komi, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkimus oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman hoitotyön suullisten raportointikäytäntöjen kehittämishankkeen alkukartoitustutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa konservatiivisten ja ...
  • GUIDE FÖR UTLANDSAFFÄRER FOKUS VIETNAM 

   Nguyen, Long (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Syftet med detta lärdomsprov är att sammanställa en grundlig handbok om investeringsmöjligheter i Vietnam. Denna handbok skall kunna hjälpa finska företag som i framtiden planerar att etablera sig i Vietnam eller har ett ...
  • Potilasturvallisuus intraoperatiivisessa hoitotyössä 

   Sillanpää, Piia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä intraoperatiivisessa hoitotyössä. Tavoitteena oli tutkimuksen tuottaman tiedon avulla lisätä tietoisuutta potilasturvallisuutta vaarantavista ...
  • Perehdyttäminen perioperatiivisessa hoitotyössä 

   Suoraniemi, Anu; Piirainen, Reetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa perehdytyskansio. Perehdytyskansio on suunnattu Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston uusille työntekijöille. Kansiota voidaan käyttää myös ...
  • Sisarussuhteiden tukeminen vaasalaisessa suomenkielisessä päivähoidossa 

   Kangas, Hanna; Uusitalo, Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ajankohtainen asia vaasalaisessa päivähoidossa on päivähoitopaikkojen puute sekä yhä nuorempien lasten siirtyminen päivähoidon piiriin. Puheenaiheeksi on myös noussut perheet, joissa nuorin lapsista on kotona vanhempansa ...
  • Palvelujen tarve asukkaiden näkökulmasta keskustan alueen palveluasumisessa 

   Järvinen, Sari; Palokangas, Sari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan keskustan alueen palveluasumisen, Kirkkopuistikon palvelutalon ja Vuorikodin asukkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin sekä palvelujen tarvetta. Tarkoituksena on selvittää saavatko asukkaat ...
  • Pankki- ja vahinkovakuutuspalvelujen yhdistäminen. Case OP-Pohjola. 

   Mäntykoski, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen lähtökohtana oli OP-Pohjola-ryhmän synnyttänyt yrityskauppa, joka oli yksi Suomen historian suurimmista kaupoista. Yhdistymisen myötä myös Osuuspankin ja Pohjolan konttoreita yhdistettiin, jolloin syntyivät ...
  • Puu- ja tiilitalon energiatehokkuuden vertailu 

   Hakamaa, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan puu- ja tiilitalon energiatehokkuutta. Tarkoituksena oli selvittää paljonko puu- ja tiilitalon energiankulutus eroavat toisistaan ja sen myötä vaikutus energiatehokkuuteen. Työstä ilmenee ...