• Raskaudenaikainen ravitsemus ja ravitsemusneuvonta äitiysneuvoloissa 

      Aalto, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää raskauden vaikutusta naisten ravitsemukseen ja sitä, millaisia muutoksia raskaus aiheutti naisten ravitsemuksessa. Tarkoituksena oli myös selvittää odottavien äitien mielipiteitä ...