• Eurokoodin mukaisen laskentapohjan testaus ja korjausehdotus 

      Aaltonen, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Suomessa ollaan siirtymässä vuoden 2011 aikana rakentamismääräyskokoelman mukaisesta mitoituksesta yhteiseurooppalaisten eurokoodien mukaiseen mitoituk-seen. Siirtyminen tulee aiheuttamaan paljon haasteita rakennesuunnit ...