• Omistajanvaihdosten haasteet Vaasanseudulla 

      Aarnio, Maija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee omistajanvaihdosten haasteita Vaasan seudulla. Tavoitteena on tutkimuksen kautta löytää ja kehittää yrittäjien toivomia toimintatapoja alueella käynnissä olevalle VASEKin ja Rannikko-Pohjanmaan ...