• Luonnonvarainen sisääntuloilman esilämmitys 

      Acil, Kimi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tässä opinnäytetyössä tutkittiin maan lämpöenergian hyödyntämistä rakennuksen sisääntuloilman esilämmityksenä. Tutkimus antaa tärkeää tietoa niille, jotka harkitsevat energiaa säästäviä ja ilman sähköä tai muuta ostettavaa ...