• Female Leadership Motivation in Small and Medium-Sized Enterprises 

   Lillbacka, Marjo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Leaders need to know what motivates their employees and how they can get their employees work their best. Women leaders are said to encourage and support their employees, which is essential for leadership motivation. ...
  • Finlands export av spannmål : Exportmöjligheter av spannmål från Österbotten 

   Lall, Mattias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Detta examensarbete är en undersökning över exporten av spannmål i Finland med fokus på Österbottenregionen. Arbetet behandlar de viktigaste faktorerna som inverkar på spannmålsexporten i Finland och vad som krävs för att ...
  • Incoterms klausulers användning i österbotniska företag 

   Hedström, Jonas; Granberg, Glenn (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Eftersom detta är lärdomsprovets avsnitt vill vi sammanfatta lärdomsprovet med några egna kommentarer. Vi bestämde oss att stöda upp arbetet med en inledning om internationell handel. Vi har allmänt behandlat handel, dagens ...
  • Markkinointitutkimus : Case Ballard Finland Oy 

   Laurila, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää organisaatioiden ostokäyttäytymistä toimistotarvikehankinnoissa pohjanmaan alueella sekä kartoittaa toimistotarvikkeiden kysyntää. Tavoitteena oli myös löytää koulutus- ja ...
  • Offentlig upphandling : Användning av upphandlingsrättelse i österbottniska kommuner 

   Silfver, Josefine (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på om kommunerna i Österbotten har använt sig av upphandlingsrättelse sedan det togs in i upphandlingslagen 2010 och om rättsmedlets tillkomst lett till att besvären till ...
  • Outsourcing av löneräkning : För- och nackdelar 

   Borgmästars, Tanja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Detta lärdomsprov behandlar ämnen outsourcing och löneräkning. Syftet med undersökningen är att väga för- och nackdelar med outsourcing av löneräkning bland små företag i Österbotten. Lärdomsprovet teoretiska del innehåller ...
  • Prestationsbaserat belöningssystem 

   Loo, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   I detta arbete har jag skrivit om prestationsbaserade belöningssystem. Jag har skrivit om några olika prestationsbaserad belöningssystem som kan finnas på en arbetsplats. Har även tagit upp allmänt om belöningssystem, vilka ...
  • Samarbete mellan kulturproducenterna inom Culture Finland och hotellen i Vasaregionen : Uppdragsgivare Culture Finland 

   Läspä, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Culture Finland i Österbotten och Vasaregionen har som må att locka mera besökare till regionens kulturevenemang och till Vasaregionen. Genom att sammanföra kulturproducenter och andra turistaktörer, vill man marknadsföra ...