• Turvallisuuden huomioiminen Itämeren rahtiliikenteessä 

      Yli-Hannuksela, Tuomo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää tärkeimmät asiat, jotka vaikuttavat Itämeren rahtiliikenteen turvallisuuteen ja sitä kautta myös Suomen ulkomaankauppaan. Tarkoituksena on tehdä turvallisuustutkimus, jossa on ...