• Moottorin päätylaipan muutostyö : Wärtsilä Oyj Abp 

      Sinelmaa, Miika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy W32-tuotesuunnittelu osastolle. Wärtsilän moottoreissa on havaittu öljyvuotoa kampiakselin huulitiivisteen ja päätylaipan välistä ja ongelma on jatkunut jo pitkän aikaa. Rivikoneelle ...