• Työyhteisöjen kokemuksia avotyöntekijöistä 

      Sallila, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka työyhteisöt kokevat kehitysvammaisen avotyöntekijän työyhteisössä sekä saavatko työyhteisöt riittävästi tukea ja ohjausta työvalmentajilta. Lisäksi haluttiin myös tutkia, ...