• Konditionsgranskning : Vörå kommun 

      Martin, Tommy (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
      På uppdrag av Vörå kommun gjordes en konditionsgranskning av Koskeby lågstadieskola. Detta objekt var en av de byggnader i kommunen som stod i tur att granskas. Granskningen skall ge kommunen uppgifter om byggnadens skick ...