• Lapsen sosiaalisen ympäristön vaikutus lapsen hyvinvointiin 

      Karkiainen, Riikka; Valtimo, Hanne (2019)
      Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko sosiaalisella ympäristöllä vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Tutkimuksen taustana ja tarkoituksena oli myös antaa varhaiskasvatuksen opettajille mahdollisuus kertoa heidän omista ...