• USVA - Virtuaaliluonto ikäihmisille 

      Helander, Alisa; Nyby, Tuija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
      Usva virtuaaliluonto ikäihmisille syntyi kahden eri alan opiskelijan ajatuksesta mahdollistaa luontokokemus kaikille riippumatta katsojan fyysisestä sijainnista tai kyvystä päästä itse todelliseen luontoon. Tekniikka- ja ...