• 360-videon toteutus 

      Kristo, Mira (2019)
      Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda valmista 360 asteista videomateriaalia Vaasan kaupunginkirjastolle heidän tiloistaan, jotka julkaistaan asiakkaiden nähtäville Youtube-sivustolle. Materiaalin tarkoitus on olla tukena ...