• TYKY-toiminnan kehittäminen : Case Botnia Events 

      Lampimäki, Annina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Botnia Eventsille, joka on vaasalainen kokous-, elämys- ja TYKY-palveluita tarjoava yritys. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Botnia Eventsin avainasiakas ja muut asiakkaat ...