• Inventaariosovellus : Mäkelä Alu Oy 

      Harvisalo, Kosti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää helppokäyttöinen inventaariosovellus Mäkelä Alu Oy:lle. Yrityksessä tehtiin aikaisemmin inventaariot manuaalisesti paperille kirjoittamalla. Yritys halusi hyödyntää uusia ...